Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Kiến thức. Thái độ. ổ n định tổ chức Học bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

Kiến thức. Thái độ. ổ n định tổ chức Học bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

Tải bản đầy đủ - 161trang

V rút kinh nghiệm
Ngày soạn: TiÕt thø 10 theo PPCT Bài 5 - Cách thức vận động và phát triển
của sự vật và hiện tợng. I
Mục tiêu bài học
.

1. Kiến thức.


47
- Hiểu đợc khái niệm chất và lỵng theo nghÜa triÕn häc. - NhËn râ sù biÕn ®ỉi cđa chÊt lµ quy lt phỉ biÕn cđa mäi sản xuất vận
động và phát triển của sự vật. 2. Kĩ năng.
- Giải thích đợc mặt chất và mặt lợng của một sự vật. - Chứng minh đợc cách thức lợng đổi dẫn đến chất đổi.

3. Thái độ.


- Trong học tập và rèn luyện phải kiên trì, nhẫn nại, khăc phục thái độ nôn nóng, đốt cháy giai đoạn.
- Tích cực tích lũy về lợng trong học tập và rèn luyện để nhanh chóng tạo ra
những chuyển biến, bớc nhảy của bản thân, tránh lối sống trung bình chủ nghĩa. IIPHƯƠNG PHÁP
-Thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhúm.

III Tài liệu và ph ơng tiện


. - SGK, SGV GDCD lớp 10
- Hình vẽ và sơ đồ. - Chuyện kể, tục ngữ, ca dao.
- Bài tập tình huống, trắc nghiệm. - Máy chiếu, giấy khổ to, bút dạ.
Vi tiến trình lên lớp
.

1. ổ n định tổ chức


. 10A1……… 10A4………. 10A7…………..
10A2………. 10A5…………. 10A8……………. 10A3……….. 10A6………….. 10A9……………..
2. KiĨm tra bµi cũ. CH : Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan
hệ nh thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho VD?

3. Học bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.


Thế giới vật chất không ngừng vận động, phát triển theo những quy lt vèn cã cđa nã. PhÐp biƯn chøng duy vật giải thích cho chúng ta biết nguồn góc vận
động phát triển của sự vật, hiện tợng. Sự vật hiện tợng có cách thức vận động và phát triển nh thế nào, chúng ta xem xét bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Giới thiệu nội dung bài học. Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
- GV đặt vấn đề. - GV lấy VD những sự vật tồn tại trong
thực tế, trong trờng lớp... Cây phợng: Cao, thấp, màu hoa đỏ...
Cái bảng: Hình chữ nhật, cạnh dài, ngắn,
48
làm bằng gỗ... Một bạn học sinh: Chiều cao, cân nặng,
trình độ kiến thức lớp 10, đạo đức, tác phong...
- GV cho học sinh trả lời các câu hỏi sau: - GV chỉ ra đâu là mặt lợng, chất trong 2
VD trên. Em hãy chỉ ra mặt lợng, chất của các
VD trên. Hai mặt lợng, chất có gắn bó với nhau
hay không? Có sự vật nào thiếu một trong hai mặt l-
ợng, chất không? - HS trả lời ý kiến cá nhân.
- HS cả líp trao ®ỉi. - GV nhËn xÐt kÕt ln.
- GV chuyển ý. Nh chúng ta đã biết, mỗi sự vật có hai mặt
thống nhất là chất và lợng. Vậy chất là gì? Lợng là gì? Quan hÖ sù biến đổi giữa
chúng nh thê nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học:
GV cho HS thảo luận nhóm tìm hiểu chất là gì?
GV chia lớp thành nhóm Chia theo số thứ tự danh sách.
GV giao câu hỏi cho các nhóm. Nhóm 1: Tìm thuộc tính của ®êng.
Nhãm 2: T×m thc tÝnh cđa mi. Nhãm 3: T×m thuộc tính của gừng.
HS cử đại diện nhóm trình bày trên bảng. HS các nhóm còn lại tranh ln, gãp ý
kiÕn. GV nhËn xÐt, bỉ sung, gi¶i thÝch vấn đề
cha rõ. GV nêu câu hỏi, HS cả lớp thảo luận bổ
sung dể khắc sâu kiến thức. Trong các sự vật trên thuộc tính nào tiêu
biểu. Để phân biệt chúng với các sự vật khác,
ngời ta căn cứ vào thuộc tính nào? Lấy VD về các sự vật và chỉ ra thuộc
tính của các sự vật đó: HS cả lớp cùng trao đổi.
- Mỗi sự vật và hiện tợng trong thế giới đều có mặt chất và mặt lợng
thống nhất với nhau.

1. Chất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức. Thái độ. ổ n định tổ chức Học bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×