Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
ổ n định tổ chức Lịch sử: Diện tích , Dân số Móng Cái là thành phố thuộc tỉnh Các địa điểm du lịch- danh lam

ổ n định tổ chức Lịch sử: Diện tích , Dân số Móng Cái là thành phố thuộc tỉnh Các địa điểm du lịch- danh lam

Tải bản đầy đủ - 161trang

- Nâng cao nhận thức, tin tởng vào những nội dung đã học trong chơng trình IIPHNG PHP
-Thuyt trỡnh, m thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm….

III. Tµi liƯu vµ ph ơng tiện


- Các nguồn tài liệu liên quan đến thành phố Móng Cái - Các chính sách của địa phơng
- Tranh ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung b i h c

IV. Tiến trình lên lớp


1. ổ n định tổ chức


. 10A1 10A4………. 10A7…………..
10A2………. 10A5…………. 10A8……………. 10A3……….. 10A6………….. 10A9……………..
2. KiĨm tra bµi cò. CH : ThÕ nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan
hệ nh thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho VD? 3. Bài học mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
GV : ĐVĐ sơ lợc về lịch sử Thành phố Móng cái
? Thành phố Móng Cái đợc thành lập vào ngày ,tháng ,năm nào?
? Em hãy cho biết diện tích của thành phố MC ?
? Dân số MC? ? MC có bao nhiêu dân tộc? Hãy kể
tên?
?Tổ chøc hµnh chÝnh tp MC cã bao nhiêu xã ,phờng? Kể tên?
TP MC giáp với tỉnh nào của TQ?

1. Lịch sử:


Thành phố Móng Cái đợc thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở
toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của toàn thị xã Móng Cái cũ

2. Diện tích , Dân số Móng Cái là thành phố thuộc tỉnh


Quảng Ninh , cách thành phố Hạ Long 178 km
- Diện tÝch : 51.827,8 ha chiÕm 8,4 diÖn tÝch tỉnh Quảng Ninh
- Dân số: 108.016 ngời 2007 + Dân tộc kinh : 97,8
+ các dân tộc khác Dao, tày Hoa, Sán dìu 2,2
3 Tổ chức hành chính
TP Mống C¸i cã 17 x·, phêng -C¸c phêng: Trần phú Hoà lạc, Ka
Long, Ninh Dơng, Trà Cổ, Hải Hoà, Hải Yên,
- Các xã: Hải Xuân, Bình Ngọc, Vạn Ninh ,Hải Đông, Hải Tiến, Quảng
Nghĩa, Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung
4.Kinh tế: - Móng Cái giáp với Thành phố Đông
Hng Tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc
41
? Tiềm năng phát triển kinh tế MC là gì?
? Nêu các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở TP MC?
- tạo điều kiện cho phá triển hoạt động thơng mại
- Tiềm năng phát triển kinh tế: thơng mại du lịch dịch vụ- nuôi trồng thuỷ
sản chiếm tỉ träng 80 thu nhËp GDP cđa toµn thµnh phè
- Móng Cái là một trong những nơi có GDP bình quân đầu ngời cao nhất VN

5. Các địa điểm du lịch- danh lam


thắng cảnh nổi tiếng: - Khu du lịch Trà Cổ bờ biển dài 17
km ,từ mũi Gót đến Mũi Ngọc - Sân Gôn quốc tế Móng Cái 18 lỗ đợc
khai trơng đầu năm 2008 - Đình Trà Cổ đợc xây dựng từ năm
1462 từ thời hậu Lê - Chùa Nam Thọ Khánh Linh Tự đợc
xây dựng từ năm 1775 đời vua Lê Cảnh Hng
- Nhà thờ xứ Trà Cổ đợc xây dựng từ năm 1880 là nhµ thê lín nhÊt vùng
Đông Bắc VN

4. Củng cố, luyện tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ổ n định tổ chức Lịch sử: Diện tích , Dân số Móng Cái là thành phố thuộc tỉnh Các địa điểm du lịch- danh lam

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×