Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Lịch sử vấn đề.

Lịch sử vấn đề.

Tải bản đầy đủ - 27trang

thời mà còn là những sáng tạo mới so với chính Hồ Anh Thái. Qua nghệ thuật trần thuật ta có thể nhận diện những cách tân, những bước tiến của ơng trên sinh
lộ văn chương. Từ đó cũng có thể nhận diện được phần nào diện mạo của nghệ thuật tiểu thuyết của văn học Việt Nam sau 1975.
Vì những lí do nêu trên mà chúng tơi lựa chọn đề tài, Nghệ thuật trần thuật trong Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái để trình bày trong tiểu luận
này.

2. Lịch sử vấn đề.


Về những sáng tác của Hồ Anh Thái đến nay đã có một số những cơng trình nghiên cứu đáng chú ý. Trong khn khổ của bài viết này, chúng tôi chi
dẫn ra hai cơng trình nghiên cứu có liên quan nhiều nhất đến phạm vi của bài tiểu luận đó.
Thứ nhất là Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hữu Tâm, Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, ĐH Sư Phạm, 2006. Trong luận văn
của mình, tác giả đã trình bày khá rõ về những đặc sắc đáng chú ý của nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái. Cơng trình này bao qt 5 tiểu
thuyết của Hồ Anh Thái trong đó phần bàn về Mười lẻ một đêm chưa thực rõ.
Hơn nữa, phần bàn về giọng điệu và ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái chưa thật rõ.
Cơng trình thứ hai chúng tôi quan tâm là Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Lê
Vân, Nghệ thuật truyện ngắn của Hồ Anh Thái, ĐH Sư phạm Hà nội, 2005 trong chương 3, Nghệ thuật trần thuật, tác giả đã có nhiều đóng góp, đặc biệt
là phần đầu chương, trần thuật khách quan và trần thuật chủ quan. Ngoài những luận văn nghiên cứu có hệ thống nghệ thuật trần thuật trong
tiểu thuyết của Hồ Anh Thái thì những bài báo giới thiệu, đánh giá về tác phẩm
Mười lẻ một đêm cũng có những vị trí nhất định..
4
Báo Tin tức cuối tuần trong bài viết giới thiệu tác phẩm của tác giả
Hoàng Anh đánh gia: bạn đọc vấp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác… Một cuốn tiểu thuyết chứa nhiều thông tin xã hội làm bạn đọc ngột thở, RỒi sự xýât hiện
ngỡ như chôc lát đơn giản của đơi tình nhân khơng tiên là dun cớ cho những trang cười trên từng trang tiểu thuyết. Báo Thanh niên thì đánh giá sát hơn về
giọng điệu của tác phẩm, Mười lẻ một đêm được viết bằng giọng hài hước chủ đạo. Thậm chí có đoạn được lồng vào vcả truyện cười dân gian. Câu văn thụt
thò, dài ngắn, có chủ đích… tác giả dũng cảm- phải dùng chứ dũng cảm- nhảy thẳng vào những ngổn ngang của đời sống hôm nay. Trong số ra mới nhất của
báo Người đại biểu nhân dân cũng có sự đánh giá tương tự bằng tiếng cười, tác giả đã phanh phui những cái nhẽ ra khơng có quyền tồn tại song lại nghiễm
nhiên đang tồn tại trong cuộc sống, và mặt khác, nhà văn cũng buộc người đọc phải nhận thức một sự thật: cuộc sống này, ở dây, bây giờ, tất cả đều đang ngổn
ngang,m và chắc hẳn để có một trật tự tương đối, sẽ phải mất khơng ít thời gian và nỗ lực cho nó. Những bài báo nêu trên đã nhận định đúng phần nào về nghệ
thuật của tác phẩm.Từ những bài báo có nhận xét đánh giá ban đầu ấy, chúng tôi nhận thấy tác phẩm đã ghi những dấu ấn đậm nét trong công chùng.
Từ những cơng trình có qui mơ khác nhau về tác phẩm, về nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, chúng tôi rút ra kết luận.
Tiểu thuyết của Hồ Anh Thái có vị trí quan trọng trong văn học đương đại, có giá trị nghệ thuật đáng chú ý mà đặc biệt là nghệ thuật trần thuật.
Mười lẻ một đêm là tác phẩm mới nhất của nhà văn, tác phẩm thể hiện sức sống, sức sáng tạo bền bỉ của nhà văn cũng là tác phẩm đánh dấu độ chín của
tác giả. Và vấn đề nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm này là một vấn đề cần được nghiên cứu toàn diện và kĩ lưỡng hơn.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn trong việc tìm hiểu nghệ thuật trần thuật của tiểu thuyết Mười lẻ một đêm để bổ sung thêm những
nghiên cứu về tác phẩm này, thể hiện sự nghiên cứu có hệ thống về nghệ thuật trần thuật trong tác phẩ, để từ đó nhận diện phong cách độc đáo của Hồ Anh
Thái, về đặc điểm của nghệ thuật trần thuật của tiểu thuyết đương đại.
5
PHẦN NỘI DUNG
Trước hết, Trần thuật là một phương thức cơ bản của tự sự, một yếu tố quan trọng tạo nên hình thức của tác phẩm văn học. Cái hay, sức hấp dẫn của
một truyện ngắn hay tiểu thuyết phụ thuộc rất nhiều vào nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. 187,18. Vai trò đậm nhạt của trần thuật còn phụ thuộc vào đặc điểm
của thể loại, những khuynh hướng phát triển của thể loại ấy. Trong địa hạt của tác phẩm tự sự nói chung và tiểu thuyết nói riêng, nghệ thuật trần thuật đóng vai
trò tối quan trọng. Nó khơng chỉ là yếu tố liên kết, dẫn dắt câu chuyện mà còn là bản thân của câu chuyện. Khi mà cốt truyện khơng còn đóng vai trò xương sườn,
nhân vật bị xố mờ đường viền cụ thể thì yếu tố trần thuật là chìa khố mở ra những cánh cửa của truyện. Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 đã có những bước
phát triển mạnh mẽ theo những khuynh hướng phức tạp khác nhau. Trong đó, khuynh hướng tiểu thuyết tự sự là một trong những khuynh hướng tiêu biểu và
có nhiều tác phẩm kết tinh Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Thượng đế thì cười của Nguyễn Khải, Thiên sứ của Phạm Thị Hoài… Trong những trang
viết đậm chất tự sự ấy, yếu tố trần thuật đóng vai trò quan trọng và thực tế đã cho thấy, lối trần thuật mới lạ, đầy cách tân của Bảo Ninh, Nguyễn Khải, Phạm Thị
Hồi đã góp phần lớn tạo nên tên tuổi của những nhà văn này. Từ những phân tích nêu trên, chúng tơi muốn nhấn mạnh vai trò của yếu
tố trần thuật trong tiểu thuyết nói chung và trong tiểu thuyết tự sự nói riêng.
Mười lẻ một đêm ra mắt bạn đọc năm 2006, khi mà tiểu thuyết Việt đã có
nhiều những trang viết thành danh, thể hiện rõ lối cách tân mạnh mẽ. Nhưng Hồ Anh Thái vẫn không bị che mờ bởi những tên tuổi cùng thời và của cả chính
mình, ơng vẫn thể hiện một lối trần thuật riêng, có sự nối tiếp của những sáng tạo trước đó của mình và có những bước tiến rõ rệt, thể hiện một văn tài đáng chú ý.
Trong bài viết này, chúng tơi tìm hiểu nghệ thuật trần thuật trong Mười lẻ một đêm qua các khía cạnh sau:
6
1. Sự dịch biến của điểm nhìn trần thuật. 2. Người trần thuật trung tâm và người trần thuật đổi vai.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử vấn đề.

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×