Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Mở rộng hơn các hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng.

Mở rộng hơn các hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng.

Tải bản đầy đủ - 69trang

Công ty. Chi phí quản lý bán hàng của Công ty thờng chiếm tỷ lệ cao trong công tác quản lý chung về sản xuất kinh doanh của Công ty. Cần bố
trí một cách chặt chẽ, hợp lý đúng số lợng cần thiết và phù hợp với yêu cầu
của công việc, của từng thị trờng. Tổ chức bán hàng phải ổn định nhng phải linh hoạt, ổn định để chịu đựng những tổn thất nhân sự giám sát điều
hành, đồng thời tổ chức phải đủ linh hoạt để biến đổi điều chỉnh theo các biến đổi ảnh hởng đến Công ty trong ngắn hạn nh biến động thị trờng.

3.2 Giảm chi phí cố định, chi phí điện nớc: Các biện pháp giảm chi phí cố định:


Đối với chi phí cố định là khấu hao tài sản cố định, Công ty có thể giảm chi phí cố định này trong đơn vị sản phẩm bằng cách tăng cờng khối
lợng sản phẩm tiêu thụ và tìm cách tiêu thụ với phơng châm nhập đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
Đối với chi phí cố định là chi phí gián tiếp, Công ty có thể giảm tỷ lệ chi phí này trong giá thành sản phẩm bằng cách giảm tỷ lệ lao động
trong lực lợng lao động của Công ty. Các biện pháp giảm chi phí điện nớc:
Mặc dù chi phí về nhiên liệu điện nớc chiếm tỷ lệ nhỏ trong giá thành sản phẩm nhng tiết kiệm chi phí này cũng làm lợi đáng kể cho Công
ty: - Cần khuyến khích mọi ngời tiết kiệm điện, sử dụng dây tải điện tốt
để tránh sự hao tổn đờng dây. - Cần cải tạo lại hệ thống nớc ở Công ty, lắp đặt đồng hồ đo nớc,
giáo dục cho mọi ngời trong Công ty cã ý thøc tiÕt kiƯm níc.

4. Më réng h¬n các hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng.


- 64 -
Trong nền kinh tế thị trờng, sản phẩm hàng hoá muốn tiêu thụ đợc không những phải có chất lợng tốt, giá cả phải chăng, bao bì mẫu mã đẹp
mà làm sao phải thông báo những thông tin đó đến ngời tiêu dùng. Để làm
đợc điều này, Công ty phải tiến hành các biện pháp nh: Quảng cáo, yểm trợ xúc tiến bán hàng để giúp Công ty đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng
đợc nhanh chóng. Quảng cáo nhằm truyển tải những thông tin về sản phẩm của Công ty nh: hình dáng, kích thớc, mẫu mã, chất lợng, giá cả các tính
năng u việt của sản phẩm và những lợi ích mà họ sẽ đợc hởng thụ sau khi mua thơm ngon, tiện dụng. Thông qua các hoạt động quảng cáo, yểm trợ,
Công ty kích thích gợi mở nhu cầu về sản phẩm. Có thể ngời tiêu dùng cha biết về sản phẩm của Công ty, họ đang lỡng lự so sánh nhng khi đã nhận
đợc những thông tin kích thích thị hiếu về tiêu dùng sản phẩm, họ sẽ có hành động mua hàng.
- 65 -
Kết luận
Hoà nhập với công cuộc đổi mới của đất nớc, Công ty TNHH Đất Việt đã và đang thực sự chuyển mình. Vợt qua đợc những khó khăn của cơ
chế mới Công ty đã nỗ lực phấn đấu và mặc dù còn nhiều hạn chế song kết quả đạt đợc trong quá trình sản xuất kinh doanh những năm qua thực sự to
lớn. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm có vai trò quyết định đến sự thành
công của Công ty. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, doanh thu tiêu thụ càng lớn, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên
trong Công ty đợc cải thiện nâng cao Bài viết nêu ra một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu
thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Đất Việt. Với thời gian thực tập có hạn, kiến thức và kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên việc nghiên cứu quá trình
tiêu thụ sản phẩm của Công ty để tìm ra những biện pháp hữu hiệu mới mẻ là cha đạt đợc . Các ý kiến đề xuất còn mang tính lý thuyết nhiều, do vậy
qua bản dự thảo này em rất mong đợc sự chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Đất Việt để bài
viết lần sau của em hoàn thiện hơn . Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Đình Hiền và
các cô, các chú, các anh các chị trong công ty đã giúp em hoàn thành bàI viết này.
- 66 -
- 67 -
- Tài liệu tham khảo -
1. Chiến lợc và sách lợc kinh doanh - NXB Thống Kê
Garry. D. Smith Danny. R. Arnold
Bobby. G. Bizzell

2. Giáo trình Quản trị hoạt động thơng mại - NXB Giáo dục - 1996


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mở rộng hơn các hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×