Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ - 69trang

- Đa các hình thức chiết khấu bán hàng để khuyến khích thanh toán nhanh.
- Hàng tháng yêu cầu khách hàng đối chiếu công nợ, lập biên bản xác nhận công nợ, số nợ quá hạn lập tức yêu cầu thanh toán, khách hàng
nợ nần dây da mà không có lý do chính đáng hoặc nợ quá lâu Công ty có
thể cắt bỏ hợp đồng, thu hồi lại sản phẩm của Công ty.

2. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:


Việc đánh giá và lựa chọn đúng thị trờng của mình là bớc đầu của quá trình sản xuất kinh doanh, giải quyết 2 trong 3 vấn đề cơ bản của
doanh nghiệp: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? Việc điều tra nghiên cứu
thị trờng với 2 hoạt động chính: nghiên cứu thị trờng nhằm xác định quy mô cơ cấu, sự vận động của thị trờng và điều tra thị trờng xác định quy
mô cơ cấu, sự vận động của thị trờng cho phép doanh nghiệp lựa chọn chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối và khuếch tr-
ơng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trờng. Điều đó cũng có nghĩa đa mục tiêu phát triển và mở rộng phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ của Công ty
thành hiện thực. Đối với Công ty TNHH Đất Việt, việc nắm bắt thông tin về thị trờng
còn sơ sài, cha chính xác nên cha đa ra đợc các dự báo mang tính đón đầu của nhu cầu thị trờng. Vậy Công ty cần nắm chắc các thông tin cơ bản là
các vấn đề thị trờng sản phẩm, nhu cầu của dân c, quy mô thị trờng mức thu nhập bình quân đầu ngời, tập quán tiêu dùng, điều kiện địa lý khí hậu,
giá cả những mặt hàng thay thế. Các thông tin này muốn có phải thông qua công tác điều tra nghiên cứu thị trờng. Việc nghiên cứu thị trờng phải
đợc coi là hoạt động tính chất tiền dề của công tác kế hoạch hoá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì nó quyết định phơng hớng phát triển
của Công ty.
- 62 -
Để công tác điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trờng đạt kết quả cao, Công ty cần thu thập thông tin xung quanh các nội dung sau:
+ Thị trờng cần những loại sản phẩm gì? + Quy cách, phẩm chất, đặc tính sử dụng của hàng hoá đó nh thế
nào? + Giá cả mà họ có thể chấp nhận đợc?
+ Thời gian cung cấp?
+ Số lợng là bao nhiêu? + Xu hớng phát triển của thị trờng?
+ Các đối thủ cạnh tranh đang cung cấp sản phẩm đó trên thị trờng là ai? Có điểm mạnh và điểm yếu gì? phản ứng của ngời tiêu dùng về sự có
mặt của họ nh thế nào? Những thông tin trên là rất cần thiết với Công ty trớc khi đa ra các
quyết định sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

3. Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×