Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Những hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng. Hoạt động tiếp thị Marketing:

Những hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng. Hoạt động tiếp thị Marketing:

Tải bản đầy đủ - 69trang

Trong mấy năm qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty đạt đ- ợc những thành tựu to lớn.
Thị trờng đợc mở rộng: Thị trờng của Công ty không ngừng đợc mở rộng trên cả nớc đẩy
mạnh sản lợng sản phẩm tiêu thụ tăng 10năm. Có đợc kết quả trên là nhờ Công ty đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm kết hợp với nâng cao chất
lợng từng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Năm
2002 Công ty đã mở rộng thị trờng ở khu vực phía Nam, mở văn phòng đại diện, các đại lý nhằm giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ
trên thị trờng miền Nam đợc coi là khó tính này. Phơng thức phân phối và thanh toán hợp lý.
Công ty đã tổ chức phân phối mạng lới rộng khắp trên 61 tỉnh và thành phố với hơn 200 đại lý bán buôn và cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Công ty thực hiện phơng thức giao hàng tận nơi, nhanh chóng, thuận tiện và phơng thức thanh toán đơn giản tạo điều kiện cho các kênh tiêu thụ phối
hợp nhịp nhàng, lu th«ng nhanh chãng. Víi ph¬ng thøc trả chậm đã khuyến khích nhiều đại lý bán lẻ tham gia vào kênh phân phối của Công ty
thúc đẩy quá trình tiêu thụ diễn ra nhanh chóng. Các hoạt động nghiên cứu thị trờng, yểm trợ xúc tiến bán hàng
liên tục đợc đẩy mạnh. Công ty luôn có mặt trong các đợt triển lãm, hội chợ hàng tiêu dùng, hội chợ hàng Công nghiệp 1 năm 1 lần tổ chức hội
nghị khách hàng, các đợt khuyến mại trong năm. Cử các nhân viên nghiên cứu thị trờng tìm tỏi khảo sát thông tin về nhu cầu thị trờng... Tất cả các
hoạt động tiêu thụ trong một vài năm trở lại đây đợc Công ty chú trọng nhiều hơn vì vậy đã đem lại 1 kết quả khả quan trong hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của Công ty.

3. Những hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm.


- 55 -
Bên cạnh những thành tựu đã đạt đợc, Công ty vẫn còn những hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm mà Công ty cần có những giải pháp
thích hợp hạn chế tối đa những yếu kém, tồn tại cha đạt đợc trong hoạt
động tiêu thụ. Hiện nay trong kết cấu sản phẩm của Công ty cha hợp lý. Những
sản phẩm cho lãi nhiều phần chiếm tỷ trọng thấp. Những sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn thì mức lãi thấp
Công ty cha có phòng Marketing riêng biệt. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu phát triển thị trờng còn thiếu, năng lực chuyên môn bị hạn chế
không có phơng pháp nghiên cứu thị trờng 1 cách khoa học và chính xác.
4. Những nguyên nhân chủ yếu: 4.1 Nguyên nhân khách quan:
Do có sự cạnh tranh găy gắt về các sản phẩm cùng loại rên thị tr- ờng, cho nên đó là sự cản trở lớn của doanh nghiệp.
Đặc điểm tâm lý tiêu dùng ở khu vực miền Bắc - Trung - Nam, thành phố - nông thôn là khác nhau do đó khối lợng tiêu thụ ở các vùng là
khác nhau. Môi trờng kinh tế - chính trị - xã hội:
Cùng với sự tăng trởng mạnh về kinh tế trong mấy năm gần đây, điều này đã nâng cao mức sống dân c nên nhu cầu mua sắm phơng tiện đI
lại tăng lên, do đó làm tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dầu nhớt. Đây là yếu tố tích cực giúp Công ty đẩy mạnh hoạt động phân phối,
tăng khối lợng tiêu thụ.
Môi trờng ngành: Trong cơ chế thị trờng hiện nay, Công ty đang đơng đầu với rất
nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh nh: Vistra, Mobil, Emat, Castrol... Chính sự
- 56 -
cạnh tranh này là nguyên nhân ảnh hởng trực tiếp đến kết quả tiêu thụ cũng nh hoạt động kinh doanh của Công ty

4.2 Nguyên nhân thuộc về phía Công ty.


Cơ cấu tổ chức: Công ty đã xây dựng đợc một bộ máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý. Các quyết định từ trên xuống đợc chấp hành và ngợc lại
phòng ban có nhiệm vụ tham mu cho giám đốc để có các quyết định đúng đắn. Cơ cấu tổ chức của Công ty là tơng đối phù hợp với tình hình sản xuất
kinh doanh của Công ty trong nền kinh tế thị trờng. Tuy nhiên, Phòng kế hoạch vật t đảm nhiệm tất cả các chức năng từ khâu chuẩn bị nguyên vật
liệu đến khâu điều hành sản xuất tiêu thụ. Bộ phận tiếp thị cũng nằm trong phòng kế hoạch vật t điều đó ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của Công
ty cũng nh ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty cũng nh ảnh h- ởng đến kết quả tiêu thụ của Công ty.
Nguồn nhân lực: Hiện nay toàn Công ty cả số lao động ngắn hạn, dài hạn, dao động
khoảng từ 570 - 600 lao động. Nhìn chung, cán bộ công nhân viên toàn Công ty có trình ®é häc
vÊn tay nghỊ cao.
- 57 -
Ch¬ng III Ph¬ng hớng và giải pháp nhăm thúc đẩy hoạt
động tiêu thụ sản phẩm của Công ty tnhh đất việt
I Phơng hớng mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, đất nớc ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển
nhanh đúng với tốc độ cao. Nhà nớc ta thực hiện chính sách mở cưa héi nhËp víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vào khu vực kinh tế, các khối
kinh tế. Đất nớc đang trên đà phát triển lớn mạnh, đời sống của nhân dân đang đợc cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu ngời tăng lên. Nhu
cầu dầu nhớt cũng vì thế mà trở nên thiết yếu. Yêu cầu về chất lợng, mẫu mã hình thức sản dầu nhớt cũng phong phú hơn, đa dạng hơn và khắt khe
hơn. Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nớc ngày càng khó khăn, khốc liệt. Để mở rộng thị trờng tiêu thụ thì phơng
pháp hiện nay là: thực hiện hợp tác liên doanh với các Công ty nớc ngoài, đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh h-
ớng vào ngời tiêu dùng, thực hiện t tởng cho rằng lợi nhuận nằm trong chiến lợc lâu dài và chính là mục tiêu để tìm kiếm.
Trong năm 2003 và năm tới, Công ty thực hiện các định hớng phát triển thị trờng bằng hoạt động Marketing sau:
1. Công ty luôn chú trọng giữ vững, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm.
Công ty luôn quan tâm mở rộng thị trờng cả chiều rộng lẫn chiều sâu, duy trì ổn định109 đại lý đã có, phát triển và mở rộng thêm 50 đại lý
mới ở các tỉnh thành trong cả nớc Đặc biệt là thị trờng miền Nam phấn
- 58 -
đấu nâng doanh thu của tất cả các đại lý bình quân đạt 15năm, phủ sóng đồng đều các loại sản phẩm ở tất cả các vùng trên thị trờng.
Đầu t mới trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên tiếp thị, thúc đẩy hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở
rộng thị trờng ở các tỉnh phía Nam.

2. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng.


Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh chế độ, chính sách tiêu thụ sản phẩm. Đây là yêu cầu thờng
xuyên của ban lãnh đạo Công ty tới các phòng ban chức năng.
Các chế độ chính sách của Công ty đang đợc áp dụng nh: giá cả, chiết khấu, khuyến mại trong và ngoài thùng, chi phí lơng tiếp thị hàng
tháng đã đều đợc các đại lý đánh giá tốt, phù hợp với môi trờng cạnh tranh hiện nay. Giá cả của hơn 30 sản phẩm đợc duy trì ở mức ổn định.
- Xây dựng chế độ chiết khấu theo vùng cho các loại sản phẩm. Hỗ trợ, tăng mức chiết khấu cho các đại lý ở vùng xa, vùng xâu, vùng cần đến
u tiên để phát triển và më réng thÞ trêng thÞ trêng miỊn Nam. Tỉng sè chiết khấu chi thêm cho các đại lý là 1tỷ 377 triệu đồng.

3. Hoạt động tiếp thị Marketing:


Tiếp tục tuyển chọn, củng cố và phát triển đội ngũ bán hàng, tiếp thị Marketing d về số lợng, giỏi về nghiệp vụ đáp ứng mọi yêu cầu trong cơ
chế thị trờng, làm nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Cán bộ tiếp thị của Công ty thờng xuyên kết hợp chặt chẽ với các đại lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công ty luôn tuyên truyền
- 59 -
giúp cho cán bộ công nhân viên hiểu rõ và có ý thức trách nhiệm thực hiện Marketing góp phần vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lợng, hoàn
thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo vệ sinh an
toàn, bảo vệ môi trờng góp phần nâng cao chất lợng đời sống của CBCNV. Công ty đã nghiên cứu áp dụng các phơng thức bán hàng, tiếp thị
mới: Mô hình kết hợp giữa Công ty và CBCNV để xây dựng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm rộng khắp các huyện nội, ngoại thành Hà Nội do cửa
hàng giới thiệu sản phẩm quản lý và cung cấp sản phẩm. Đây là mô hình đợc đông đảo CBCNV đồng tình ủng hộ, Công ty có thêm nhiều cửa hàng
giới thiệu sản phẩm, CBCNV có thêm việc làm và tăng thêm thu nhập. Việc điều phối và cung cấp sản phẩm rất đợc quan tâm, phòng kế
hoạch vật t đã tổ chức sắp xếp lại việc đăng ký, cấp phát hàng đảm bảo nhanh và thuận tiện. Công ty đã tổ chức sắp xếp lại đội xe, chuyển đổi cơ
chế quản lý: bán xe trả góp cho CBCNV hoặc khoán doanh thu, do đó có tác dụng tốt, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phục vụ khách hàng.

4. Các hoạt động khác:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng. Hoạt động tiếp thị Marketing:

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×