Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Kênh IV: Kênh này bao gồm 2 khâu trung gian là đại lý và ngời Kênh V: Đây là kênh tiêu thụ mà doanh nghiệp khó quản lý và

Kênh IV: Kênh này bao gồm 2 khâu trung gian là đại lý và ngời Kênh V: Đây là kênh tiêu thụ mà doanh nghiệp khó quản lý và

Tải bản đầy đủ - 69trang

của doanh nghiệp phải nhanh, chính xác, kịp thời. Điều này sẽ góp phần tạo lập uy tín của doanh nghiệp đối với bạn hàng trong việc thực hiện hợp
đồng đợc 2 bên ký kết. Để thực hiện tốt các yêu cầu trên đòi hỏi phải có sự
phối hợp ăn ý, chuẩn xác của toàn thể các bộ phận trong dây chuyền sản xuất với phòng kinh doanh thì mới ra đợc những quyết định đúng và có
hiệu quả kinh tế cao đạt đợc mục đích, mục tiêu đề ra.

d. Kênh IV: Kênh này bao gồm 2 khâu trung gian là đại lý và ngời


bán lẻ, trong cơ chế thị trờng hiện nay thì có 2 loại đại lý là đại lý t nhân và đại lý quốc doanh. Các đại lý t nhân thờng có vốn ít nên phải thế chấp
tài sản và hay thanh toán chậm. Kết quả kinh doanh luôn gắn liền với lợi
ích của bản thân nên họ luôn nhiệt tình, năng động nhằm tìm các biện pháp kinh doanh tốt nhất, đạt hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Còn các đại
lý quốc doanh mang nặng tính chất của thành phần kinh tế quốc doanh nên vẫn còn thờ ơ vơí quá trình kinh doanh, chi phí cho bán hàng còn cao do ý
thức trách nhiệm của nhân viên bán hàng, quản lý còn kém làm số lợng tiêu thụ còn thấp, hiệu quả cha cao. Tuy nhiên, các đại lý quốc doanh có
hệ thống cửa hàng phong phú, tiện lợi, có uy tín với thị trờng, khách hàng. Đó chính là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc doanh kinh
doanh có lợi hơn. Khi đã nắm bắt đợc tính chất của 2 thành phần kinh tế này, doanh
nghiệp phải có chính sách, biện pháp phù hợp nhằm khai thác tối đa những thế mạnh cũng nh dự trữ đối với tình huống xấu để đảm bảo an toàn về vốn
của doanh nghiệp. Phòng kinh doanh phải cử những tổ chuyên trách thờng xuyên theo dõi, bám sát hoạt động kinh doanh của đại lý để có những đối
sách kịp thời nhằm hạn chế rủi ro.

e. Kênh V: Đây là kênh tiêu thụ mà doanh nghiệp khó quản lý và


khó theo dõi nhất. Trong kenh có 3 khâu trung gian là: Đại lý, ngời bán
- 20 -
buôn và ngời bán lẻ. Do tính chính xác của những thông tin phản hồi mà doanh nghiệp nhận đợc bị hạn chế bởi kênh này, do đó mà doanh nghiệp
không thích ứng kịp với sự thay đổi của thị trờng dễ mất thị trờng. Tuy
nhiên, đây là kênh thị trờng sản phẩm có số lợng lớn, ảnh hởng của trực tiếp, quan trọng đến hoạt động tiêu thụ và sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Để đạt đợc hiệu quả cao đối với kênh này doanh nghiệp cần áp dụng nhiều biện pháp đối với công tác tài chính nh phải xác định đợc t
cách pháp nhân của các đại lý một cách đích thực nhằm tạo uy tín doanh nghiệp với khách hàng gián tiếp thông qua đại lý, thờng xuyên theo dõi,
thu thập các thông tin về hoạt động tài chính của các đại lý. Có nh vậy, vốn của doanh nghiệp mới đợc đảm bảo an toàn, doanh nghiệp mới đủ khả
năng và thực lực để tăng sản xuất, mở rộng thị phần, tạo đợc thế và lực trong kinh doanh, đứng vững trên thị trờng.
4. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 4.1 Quảng cáo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kênh IV: Kênh này bao gồm 2 khâu trung gian là đại lý và ngời Kênh V: Đây là kênh tiêu thụ mà doanh nghiệp khó quản lý và

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×