Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Quảng cáo:

Quảng cáo:

Tải bản đầy đủ - 61trang

Chính vì vậy để khách hàng thanh toán nhanh các khoản nợ, Công ty nên có những biện pháp hỗ trợ khách hàng nh: chiết khấu nhanh, phơng thức thanh
toán hợp lý... đặc biệt đối với khách hàng là đại lý bán buôn.

2.4. Hoàn thiện kênh phân phối:


Hiện nay công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty chủ yếu là giao dịch trực tiếp với khách hàng. Khách hàng là các đại lý bán buôn, bán lẻ. Ngoài ra Công
ty còn có các cửa hàng giới thiệu sản phẩm trớc cổng Công ty. Doanh thu từ các cửa hàng nµy chØ chiÕm mét tû lƯ rÊt nhá trong tỉng doanh thu tiêu thụ.
Việc tổ chức và hoàn thiện kênh phân phối cần đợc tiến hành nh sau: - Tiếp tục duy trì và củng cố mạng lới các đại lý trong nớc đồng thời phát
triển, mở rộng thị trờng ra các vùng khác. - Thực chất của việc làm này là mở rộng và phát triển thêm các đại lý tiêu
thụ và đại diện của công ty ở khu vực các thị trờng này. - Công ty nên mở văn phòng đại diện và giao dịch ở Miền Nam. Nó sẽ
thuận lợi cho việc tìm hiểu thị trờng thị trờng, tìm hiểu những trở ngại và khó khăn trong việc tiêu thụ. Nói cách khác là thu thập một cách dễ dàng, kịp thời và
chính xác những thông tin về toàn bộ hệ thống kênh phân phối. Từ đó làm cơ sở cho việc quản lý và đa ra những biẹn pháp hỗ trợ tiêu thụ hợp lý nhất.

2.5. Quảng cáo:


Hoạt độnh quảng cáo và khuyếch trơng sản phẩm của Công ty trong những năm gần đây cha đợc chú trọng. Các sản phẩm của Công ty đợc mọi ngời biết
đến thông qua các con đờng sau: - Qua các đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm:
- Qua khách hàng truyền miệng nhau về chất lợng sản phẩm... Vì vậy, một số sản phẩm mới của Công ty mặc dù đợc xuất hiện rất lâu
trên thị trờng nhng vẫn không đọc ngời tiêu dùng biết đến. Hoạt động quảng cáo mà Công ty cần tiến hành bao gồm hoạt động quảng cáo bên trong và ngoài
Công ty.
54
Với các hoạt động quảng cáo bên trong thờng là các hoạt động quảng cáo nh biển áp phích bên ngoài Công ty, công tác trng bày sản phẩm, cửa hàng giới
thiệu sản phẩm. Với các hoạt động quảng cáo này thì chi phí không cao, thời hạn lâu dài. Đây là hình thức quảng cáo mà Công ty áp dụng nhng nhợc điểm
của nó chỉ giới hạn trong không gian hẹp, không gây đợc ấn tợng đối với ngời tiêu dùng.
Với các hoạt động quảng cáo bên ngoài, Công ty chỉ nên tiến hành quảng cáo và khoản chi phí giành cho hoạt động quảng cáo phải phù hợp với tình hình
tài chính của Công ty. Lựa chọn phơng tiện quảng cáo là một vấn đề cần đợc xem xét kỹ lỡng. Phơng tiện quảng cáo phải mang tin trực tiếp tới đối tợng nhận
tin, lựa chọn sao cho đối tợng nhận tin có ích chiếm tỷ lệ cao nhất. Nếu lựa chọn phơng tiện quảng cáo hợp lý thì Công ty đã lựa chọn chi phí quảng cáo một cách
tối u. Ngợc lại, nếu phơng tiện quảng cáo bât hợp lý thì Công ty đã sử dụng lãng phí quảng cáo. Mà hơn nữa, có thể giảm uy tín sản phẩm của Công ty. Vì vậy,
Công ty cần tiến hành kiểm tra xem liệu số tiền giành cho hoạt động quảng cáo có đạt đợc mục tiêu mà Công ty mong muốn không. Để so sánh kết quả do hoạt
động quảng cáo mang lại, ta có thể lợng hoá dới dạng doanh số lợi nhuận tăng thêm, doanh thu tăng thêm, tỷ lệ phần trăm tăng thêm, kiểm tra đánh giá kết quả
hoạt động quảng cáo để lựa chọn quyết định cho các hoạt động quảng cáo ở các năm tiếp theo.
Nâng cao uy tín và khuyến khích ngời tiêu dùng sử dụng nhiều hơn nữa sản phẩm của mình, Công ty có thể áp dụng các hình thức khuyến mại, giảm giá cho
khách hàng... tất cả những hoạt động trên đều kích thích sức mua của ngời tiêu dùng. Ngoài ra Công ty nên thờng xuyên mở rộng các hoạt động chiêu thị khác
nhằm giới thiệu sản phẩm rộng khắp đến ngời tiêu dùng.
iv. hoàn thiện tổ chức hệ thống bán hàng
Bớc sang cơ chế thị trờng buộc công ty phải đảm bảo một đội ngũ cán bộ đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trờng. Công ty phải có kế hoạch nâng cao
chất lợng đào tạo và đào tạo lại cán bộ của công ty. Thêm vào đó phải đào tạo
55
một đội ngũ bán hàng để thực hiện tốt nghiệp vụ bán hàng. Giáo dục họ để họ ý thức đợc rằng bán hàng là một nghề có tính nghệ thuật và đòi hỏi sự khéo léo rất
cao. Đây là khâu cơ bản, quan trọng nhất của công ty.
Ngoài ra cần phải tiến hành công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo việc thuận lợi cho việc mua bán tại các cửa hàng, hạn chế sự xâm nhập tranh mua, tranh bán của các
cá nhân, cần phải kiểm nghiệm tự phê bình để thờng xuyên uốn nắn rút kinh nghiệm.
Công ty cần nâng cấp các cửa hàng hiện có, tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cửa hàng và cả công ty. Phải làm sao để gây đợc sự chú ý đối với
khách hàng, tăng số lợng khách hàng ra vào cửa hàng, tăng cơ hội bán hàng.
Xây dựng các điểm bán hàng mới. Hiện nay các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty đa số tập trung tại Hà Nội, do vậy trong thời gian trớc mắt cần
phải mở rộng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cửa hàng đại lý ra các tỉnh ngoài. Mặc dù còn nhiều khó khăn do khách quan và chủ quan mang đến nhng
qua đánh giá hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua cho thấy các cửa hàng đã hết sức cố gắng trong việc bán hàng, giúp cho công ty hoàn thành tốt
những mục tiêu đặt ra trong kinh doanh. Tuy nhiên để phát huy đợc hết những năng lực của các cửa hàng công ty cần mở rộng quyền hạn với mọi hình thức
kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trờng. Công ty đã thực hiện hình thức khoán gọn cho các cửa hàng, kiểm soát đaùa vào đầu ra của các cửa hàng dới
hình thức bảo toàn vốn, các cửa hàng có thể thay mặt công ty để bán ra những lô hàng lớn. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng với số lợng lớn, cửa hàng đợc
phép liên lạc, quan hệ lấy hàng hoá từ các cửa hàng khác để đáo ứng yêu cầu một cách kịp thời, đầy đủ bởi vì những nguồn hàng do công ty cung cấp nhiều
lúc bị chậm, làm giảm cơ hội bán hàng. Mặt khác công ty cần tạo điều kiện cho các cửa hàng trên cơ sở vừa chuyên trách những vẫn phải thống nhất với nhau.
Cạnh tranh để phát huy khả năng bán hàng cũng nh cách thức thái độ phục vụ khách hàng, tăng niềm tin của ngời tiêu dùng đối với công ty.
kết luận
56
Cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh là một vấn đề xuyên suốt trong mọi thời kỳ hoạt động của mỗi doanh nghiƯp trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng.
Mét doanh nghiƯp cho dù đã giành thắng lợi trong cạnh tranh hiện tại thì sau đó vẫn có thể thất bại nếu doanh nghiệp đó không biết tìm cách nâng cao hơn nữa
khả năng cạnh tranh của mình. Vì vậy, một yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp là phải tìm hiểu, phân tích
và dự doán chính xác môi trờng kinh doanh hiện tại cũng nh trong tơng lai để kết hợp hài hoà các nguy cơ cũng nh các cơ hội kinh doanh nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một sinh viên thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, qua một quá
trình nghiên cứu và thực tập tại phòng Kế hoạch của Công ty khoá Minh Khai, tôi đã nhận thức đợc thực tiễn và những bức xúc còn tồn tại trong Công ty.
Những biện pháp nêu trên Phần III thực sự là những căn cứ, tiêu chuẩn góp một phần nhỏ bé công sức của mình để giúp Cong ty nâng cao hơn nữa khả
năng cạnh tranh, đạt tới những thành công trên thơng trờng. Tuy nhiên, do còn hạn chế nhiều về mặt thời gian cũng nh năng lực, bài
viết này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo và các cô bác Phòng Kế hoạch của Công ty khoá Minh Khai.
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo hớng dẫn Lê Công Hoa và tập thể Ban lãnh đạo Công ty khoá Minh Khai đã hết lòng giúp đỡ
em để bài viết này đợc hoàn thành đúng hạn.
tài liệu tham khảo

1. Marketing căn bản.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quảng cáo:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×