Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm: Giá cả. Nghiên cứu thị trờng:

Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm: Giá cả. Nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ - 61trang

nhờ sự sáng tạo và nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong công ty.
Tới nay qua 27 năm liên tục xây dựng và phấn đấu, Công ty đã đạt đợc nhiều thành tích đáng khích lệ, liên tục trong nhiều năm liền là đơn vị sản xuất
giỏi của ngành. Hiện nay sản phẩm của Công ty đủ sức cạnh tranh và tiêu thụ tốt trên thị trờng. Năm 1994, Công ty đã có 4 sản phẩm đạt huy chơng vàng tại Hội
chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt nam, đó là khoá MK10, khoá treo MK10N, bản lề 100 và Cremon MK23A.

2. Giá bán và các chính sách hỗ trợ bán hàng:


Trong những năm qua, Công ty đã áp dụng các biện pháp hạ giá thành sản phẩm nh sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động, nâng cao năng suất lao động...
việc hạ giá thành là mục tiêu phấn đấu của Công ty. Nhờ áp dụng chính sách hạ giá thành hợp lý, linh hoạt mà trong những năm qua sản lợng sản phẩm tiêu thụ
của Công ty không ngừng đợc tăng lên. Ngoài ra, Công ty còn có hệ thống đại lý tiêu thụ khá phát triển. Số lợng
đại lý ngày càng nhiều và ở khắp mọi nơi. nhờ những sản phẩm truyền thống có uy tín của Công ty trên thị trờng mà các sản phẩm khác rất dẽe gây đợc chú ý
của khách hàng, đây là một lợi thế của Công ty.

3. Tồn tại.


Những mặt hạn chế có thể xem xét dới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên xét dới góc độ tổng quát thì Công ty khoá Minh Khai còn có những tồn tại sau:

3.1. Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm:


Mặc dù trong những năm qua, Công ty đã đa ra nhiều chủng loại hàng hoá nhng về số lợng chủng loại còn hạn chế. Việc đầu t cho công tác nghiên cứu,
thiết kế sản phẩm mới của Công ty vẫn cha đợc quan tâm đúng mức. Các sản phẩm của Công ty so với trớc kia có phong phú và đa dạng hơn nh-
ng chủ yếu vẫn là các sản phẩm bình dân cha có sản phẩm cao cấp. So với sản
45
phẩm của một số Công ty khác thì sản phẩm của Công ty khoá Minh Khai còn nhiều hạn chế cả về mẫu mã lẫn chủng loại khoá.

3.2. Giá cả.


Mặc dù trong những năm qua, Công ty khoá Minh Khai đa áp dụng nhiều biện pháp để hạ giá thành nhng trên thực tế giá thành của Công ty vẫn cao hơn
so với các đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ giá thành của Công ty cao hơn so với đối thủ cạnh tranh là do chất lợng sản phẩm cao hơn.
Nếu Công ty không tìm các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm thì khả năng cạnh tranh của Công ty trong việc tiêu thụ sản phẩm sẽ bị giảm sút.
Các chính sách hỗ trợ bán hàng của Công ty nh: trợ giá vận chuyền, chiết khấu bán hàng cho các đại lý và ngời bán buôn cha đợc áp dụng triệt để. Các
chính sách hỗ trợ bán hàng của Công ty đặt ra cứng nhắc, vì vậy ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ của Công ty.

3.3. Nghiên cứu thị trờng:


Việc tổ chức nghiên cứu thị trờng còn hạn chế cha có một chính sách rõ ràng. mạng lới của Công ty tuy đã phát triển rộng khắp trong cả nớc nhng mới
chỉ có tác dụng một chiều lò giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty với ngời tiêu dùng còn những thông tin phản hồi từ phía khách hàng về sản phẩm của
Công ty nh kiểu dáng, chất lợng...hầu nh không có. Việc nghiên cứu các sản phẩm trên thị trờng và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cũng không đợc chú trọng.
Vì vậy, Công ty cần tổ chức tốt hơn nữa nghiên cứu thị trờng để có thể biết chính xác nhu cầu đích thực của ngời tiêu dùng để có khả năng tiêu thụ sản
phẩm tốt hơn.
46
Phần III
một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của
công ty khoá minh khai
Quan điểm định hớng:
Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh là một quy luật không thể tránh khỏi. Mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào nền kinh tế đó đều phải cố gắng phát
huy những u điểm riêng thế mạnh của mình, khắc phục những hạn chế để từ đó phát huy sức cạnh tranh. Với quan điểm cạnh tranh nhng không đối đầu
Công ty khoá Minh Khai đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh của Công ty mình nh: đổi mới và hoàn thiện công nghệ sản xuất,
máy móc thiết bị, không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm và các biện pháp hạ giá thành. Mục tiêu của Công ty là tiêu thụ đợc nhiều hàng hoá, kinh doanh
có lãi, ổn định, nâng cao đời sống của CBCNV toàn Công ty. Việc tổ chức quản lý, sắp xếp lao động đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế thị trờng, năng động
thích nghi với môi trờng kinh doanh. Để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, Công ty khoá Minh Khai phải
đề ra biện pháp có tính khả thi để một mặt khắc phục những hạn chế của mình, mặt khắc nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trờng.
Một số biện pháp:
- Đa dạng hoá sản phẩm - Nâng cao chất lợng sản phẩm
- Tăng cờng Marketing và đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ - Tổ chức hoàn thiện lực lợng bán hàng.
47

I. đa dạng hoá sản phẩm.


Đa dạng hoá sản phẩm là việc tăng các danh mục sản phẩm kinh doanh, làm thay đổi cơ cấu sản phẩm sản xuất của Công ty theo hớng có lợi hơn đồng
thời khai thác triệt để các nhu cầu của thị trờng nhằm mục đích thu đợc nhiều lợi nhuận. Để đa dạng hoá sản phẩm thành công điều đầu tiên cần thực hiện là chất
lợng sản phẩm. Sản phẩm mới đòi hỏi phải có chất lợng cao, đó là điều kiện đầu tiên để sản phẩm mới thâm nhập thị trờng.
Đa dạng hoá sản phẩm có thể thực hiện các chiến lợc sau:

1. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm.


Việc nghiên cứu, tìm tòi làm tăng thêm danh mục, chủng loại hàng hoá, sản phẩm nhằm tạo ra sự phù hợp hơn đối với các nhóm đối tợng tiêu dùng. Đồng
thời tạo thuận lợi cho Công ty mở rộng và phát triển thị trờng. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm góp phần làm cho các nguồn sản phẩm
mới thay thế các sản phẩm đã bị lỗi thời không còn thích ứng với ngời tiêu dùng nữa.
Đa dạng hoá chủng loại sản pjẩm không cần đầu t nhiều vốn cho máy móc, công nghệ, kỹ thuật mà trên cơ sở các sản phẩm hiện có nghiên cứu các sản
phẩm mới có thể thực hiện trên dây chuyền đó dới hình thức sản phẩm chuyển loạt. Việc nghiên cứu sản phẩm mới phải dựa trên nhu cầu thị trờng để từ đó đa
ra những sản phẩm mới dễ đợc thị trờng chấp nhận. Hiện nay, sản phẩm khoá của Công ty khoá Minh Khai rất có uy tín trên thị
trờng, vì vậy việc đa dạng hoá sản phẩm khoá sẽ rất thuận lợi cho Công ty xâm nhập thị trờng.

2. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh:


Việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh để mở rộng quy mô sản xuất là một vấn đề phức tạp mà cán bộ lãnh đạo cần nghiên cứu kỹ lỡng. Để làm đợc điều
này, Công ty phải nghiên cứu và nắm chắc số khách hàng hiện có của m×nh th×
48

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm: Giá cả. Nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×