Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng. Những kết quả đạt đợc:

Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng. Những kết quả đạt đợc:

Tải bản đầy đủ - 61trang

đại lý sản phẩm của Công ty đợc hởng hoa hång tõ 3-5 t theo tõng s¶n phÈm cơ thĨ của giá trị hàng hóa bán đợc.
Các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty đều đợc tiêu thụ ở thị trờng phía Bắc mà tiêu biểu là thị trờng ở Hà Nội. Các thị trờng lân cận nh: Hải Phòng,
Nam Định mức tiêu thụ không lớn, luôn giữ vững sự ổn định về số lợng nhng đối với thị trờng miền Trung thì sản phẩm tiêu thụ của Công ty ở mức rất khiêm
tốn, đặc biệt đối với thị trờng phía Nam thì hầu nh cha biết tới sản phẩm của Công ty. Điều này chứng tỏ công tác phát triển thị trờng tiêu thụ của Công ty
vẫn cha đợc mở rộng khắp, cụ thể là khu vực niềm Nam, các sản phẩm của Công ty vẫn cha đựoc thâm nhập sâu. Đây có lẽ là một điểm yếu của Công ty so với
các đối thủ cạnh tranh mà đặc biệt là khoá Việt Tiệp. Khoá Việt Tiệp với số lợng đầu ra lớnkhoảng 5-7 triệu khoá các loại năm đã có mặt trên khắp các thị tr-
ờng từ Bắc vào Nam và rất đợc ngời tiêu dùng a chuộng do mẫu mã và độ bền của nó .
Bởi vậy, muốn đẩy mạnh sức phát triển và tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở mức cao hơn nữa thì Công ty phải quan tâm chú ý đến việc đầu t chiều sâu, đổi mới
trang thiết bị máy móc hiện đại, đổi mới công nghệ sản xuất. Ngoài ra, Công ty còn phải lập ra các chiến lợc chung Marketing, thực hiện các hình thức quảng
cáo, giới thiệu sản phẩm đến các vùng, miền. Nh vậy thì sản phẩm của Công ty mới có thể chiếm lĩnh khắp các thị trờng toàn quốc, đủ sức cạnh tranh còn các
sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác kể cả hàng ngoại nhập.

4. Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng.


Công cụ cạnh tranh của Công ty khoá Minh Khai là chất lợng sản phẩm nên các hoạt động quảng cáo, tiếp thị khuyếch trơng sản phẩm không đợc Công
ty chú trọng. Các sản phẩm của Công ty không đợc ngời tiêu dùng biết đến thông qua các hoạt động quảng cáo. Trong khi đó Công ty khoá Việt Tiệp lại có
hoạt động quảng cáo rất mạnh trên các phơng tiện thông tin dại chúng nh báo chí, đài phát thanh, truyền hình, thông qua các tờ rơi...điều đó đã làm cho ngời
36
tiêu dùng biết nhiều hơn về các sản phẩm của Công ty. Đặc biệt, vào những dịp lễ, Tết... Công ty khoá Việt Tiệp còn áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi nh
giảm giá, chiết khấu cho khách hàng mua nhiều với khối lợng lớn. đây là một điều mà Công ty khoá Minh Khai cần phải nghiên cứu và áp dụng triệt để.
Bên cạnh đó,Công ty khoá Minh Khai cũng cần phải nghiên cứu và lựa chọn một phơng tiện quảng cáo hữu hiệu phù hợp với khả năng tài chính hiện có
nhng lại đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, nhằm hớng ngời tiêu dùng vào sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và có tính thuyết phục cao.
Ngoài ra, Công ty cũng nên sử dụng một số biện pháp yểm trợ bán hàng nh chiết khấu cho ngời mua với số lợng lớn, trợ giá vận chuyển cho các thị tr-
ờng vùng sâu, vùng xa, xây dựng chính sách bảo hành sản phẩm cho khách hàng. Nếu làm tốt đợc điều đó thì các sản phẩm của Công ty mới có thể đứng
vững đợc trên thị trờng.

5. Các công cụ cạnh tranh khác.


5.1. Cạnh tranh về phơng thức thanh toán.


Trong phơng thức này, Công ty chỉ có thể áp dụng đối với khách hàng là ngời bán buôn, các đại lý của Công ty mua hàng với khối lợng lớn và mối quan
hệ lâu dài với Công ty. áp dụng phơng thức thanh toán u đãi đối với khách hàng nhằm đa hàng hoá thâm nhập vào thị trờng một cách nhanh chóng và nhịp
nhàng. Tuy nhiên, phơng thức này đến nay vẫn cha đợc áp dụng một cách đồng bộ và triệt để. Phơng thức thanh toán của Công ty vẫn còn nhiều rờm rà và gây
mất thời gian cho khách hàng. Công ty chỉ cho phép khách hàng mua với số l- ợng lớn chậm thanh toán trong vòng 7 ngày, trong khi đó Công ty khoá Việt
Tiệp lại cho khách hàng có thể trả chậm từ 1 đến 2 tháng. Đó là nguyên nhân làm giảm đi một lợng lớn khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty

5.2. Cạnh tranh về phơng thức phục vụ.


Ngoài chính sách thanh toán, Công ty khoá Minh Khai còn áp dụng một số chính sách phục vụ nh nhận chở hàng hoá đến nơi tiêu thụ, trợ giá vận chuyển
37
cho các đại lý ë xa, mức trợ giá này phơc thc vµo quãng đờng vận chuyển.Công ty cũng cho phép khách hàng đợc quyền đổi lại sản phẩm nếu sản
phẩm hỏng là do lỗi về kỹ thuật. Có thể nói , đây là một bớc tiến mới nhằm tạo dựng đợc uy tín lâu dài của
Công ty trên thơng trờng kinh doanh.
III. các nhân tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai.

1. Các yếu tố bên ngoài.


1.1. Nhóm các yếu tố môi trờng vĩ mô.


1.1.1. Các yếu tố về mặt kinh tế. a. Tốc độ tăng trởng nền kinh tế.
Những năm gần đây, tốc độ phát triển nền kinh tế khá cao và ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên do cuộc khủng hoảng kinh tế Châu á nhất là vào cuối năm 1998, đầu năm 1999 đã ảnh hởng hầu hết đến nền kinh tÕ cđa c¸c níc trong khu vùc.
ThËt vËy, trong thời gian gần đây Công ty khoá Minh Khai đang đứng trớc 2 đe doạ lớn, đó là: do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng làm cho một lợng lớn
đơn đặt hàng từ phía các nớc bạn bị rút lại. Thêm vào đó, chính sách mử cửa của nền kinh tế đã hấp dẫn các Công ty nớc ngoài vào Việt Nam làm cho sản phẩm
khoá trong nớc phải cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại nhập. Khả năng cạnh tranh của Công ty khoá Minh Khai lúc này đã bị yếu đi rất
nhiều và có lúc tởng nh không thể tự đứng vững đợc trong cơ chế thị trờng. b. Tỷ giá hối đoái.
Trong những năm gần đây tỷ giá hối đoái có nhiều biến động lúc lên lúc xuống nhng nhìn chung là vẫn ổn định, tạo điều kiện cho Công ty có thể đầu t
lắp đặt dây chuyền sản xuất của cả nớc. Các yếu tố đầu vào đợc nhập từ nớc
38
ngoài cũng thấy không biến động, thuận lợi cho Công ty khoá Minh Khai có thể lập kế hoạch chính xác giá thành, ổn định giá cả.
c. Lạm phát và lãi suất. Tốc độ lạm phát trong những năm gần đây đợc Nhà nớc điều chỉnh dới
10 điều này đã khuyến khích Công ty khoá Minh Khai yên tâm đầu t, đổi mới công nghệ, đổi mới chiều sâu.
Tuy nhiên lãi suất ngân hàng còn quá cao ảnh hởng đến lợi nhuận của Công ty bởi vốn đầu t mở rộng chủ yếu vay từ ngân hàng. Trong thời gian tới,
Nhà nớc cần điều chỉnh lãi suất hợp lý để Công ty khoá Minh Khai và các Công ty khác có thể huy động đợc nhiều vốn đầu t mở rộng.
d. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ kh¸c. LuËt khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiệp trong nớc đợc áp dụng cũng làm cho
các doanh nghiệp yên tâm hơn khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Chính sách mở cửa của nền kinh tế đã hấp dẫn các Công ty nớc ngoài vào
Việt Nam làm cho sản phẩm trong nớc cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại. Khả năng cạnh tranh của các Công ty trong nớc yếu đi, nhiều doanh nghiệp đã không
thể đứng vững đợc trớc sự cạnh tranh khốc liệt của thị trờng. Công ty khoá Minh Khai cũng chịu nhiều ảnh hởng của chính sách trên.
1.1.2. Yếu tố về chính trị - luật pháp. Thể chế chính trị ổn định cùng mức tăng trởng cao đã làm số lợng các
doanh nghiệp trong nớc và các doanh nghiệp nớc ngoài tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Chính trị ổn định đã tạo hành lang pháp lý vững chắc
cho các doanh nghiệp khi tham gia vào kinh doanh. Theo Nghị quyết TW 4 của Chính phủ, một trong những vấn đề cần quan
tâm, giải quyết trong thời gian tới là: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, công nghệ hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu và các công
nghệ then chốt phục vụ nhu cầu nền kinh tế.
39
Theo Nghị quyết TW 4 nêu trên, ngành tiêu dùng trong năm tới sẽ đợc nhà nớc u tiên cho đầu t chiều sâu. Điều này đợc đánh giá là một biện pháp chiến lợc
của nhà nớc để phát triển nền kinh tế, làm tiền đề cho sự hội nhập với nền kinh tế thế giới trong những năm tới. Nó cũng có nghĩa là năng lực cạnh tranh của
công ty khoá Minh Khai nói riêng và của ngành cơ khí tiêu dùng nói chung sẽ đợc nâng cao so với các đối thủ nớc ngoài-các đối thủ hết sức lớn mạnh về quy
mô thị trờng cũng nh sức cạnh tranh về chất lợng giá cả sản phẩm. Tuy nhiên các lợi thế này sẽ mất đi nếu chính phủ các nớc khác cũng u tiên cho ngành tiêu
dùng, phục vụ xuất khẩu. Trớc đây Luật thuế doanh thu áp dụng đối với ngành cơ khí tiêu dùng là
1. Sau khi Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 111999 thì mức thuế mới là 10. Tất nhiên về lý thuyết luật thuế giá trị gia tăng là kết quả,
là bớc đi đúng đắn, đúc kết từ những kinh nghiệm của các nớc tiên tiến trên thế giới nhng khi áp dụng vào Việt nam trong hoàn cảnh hiện nay thì nó vẫn còn
nhiều bất cập, gây cản trở khó khăn đối với các doanh nghiệp. Mét thùc tÕ cho thÊy sau khi luËt thuÕ gi¸ trị gia tăng đợc áp dụng ở Việt Nam rất nhiều các
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguồn cung ứng nguyên vật liệu trong nớc lâm vào tình trạng khó khăn, chi phí sản xuất tăng vọt và bị thua lỗ.
Nguyên nhân là do phần lớn các nguyên vật liệu mà doanh nghiệp nhập vbào đều không có xuất xứ, phải mua bán trôi nổi trên thị trờng nên không có hoá
đơn thuế giá trị gia tăng, do đó không đợc khấu trừ thuế đầu vào làm tăng chi phí sản xuất.
1.1.3. Yếu tố về khoa học công nghệ. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ mà chất lợng sản phẩm của Công ty khoá
Minh Khai đợc nâng cao, giá thành sản phẩm hạ xuống. Hơn nữa, nhờ sự tiến bộ của công nghệ thông tin mà việc thu thập xử lý các tín hiệu của thị trờng cũng
nhanh hơn, chính xác hơn. Đây chính là công cụ cạnh tranh mà Công ty khoá Minh Khai đanh áp dụng. Việc nắm bắt nhu cầu từ giá trị thị trờng cũng nh sự
40
biến động của môi trờng kinh doanh từ đó vạch ra những kế hoạch đa ra những quyết định đúng đắn phục vụ sản xuất kinh doanh.

1.2. Nhóm các yếu tố môi trờng vi mô.


1.2.1. Khách hàng. Phần lớn khách hàng của Công ty khoá Minh Khai là các đại lý và những
ngời bán buôn. Những năm trở lại đây, số lợng các đại lý tăng nhanh, khách hàng mua ngày càng nhiều. Công ty đã phần nào giảm đợc sức ép từ giá ngời
mua. Hơn nữa, do chất lợng và uy tín của Công ty nên các đại lý và khách hàng luôn đến hợp tác kinh doanh lâu dài với Công ty. Để đảm bảo hai bên cùng có
lợi Công ty đã áp dụng nhiều hình thức khuyến khích họ lấy hàng với số lợng lớn. Vì vậy, việc phát triển và mở rộng của Công ty cũng đã dễ dàng hơn, đem
lại cho Công ty nhiều lợi nhuận hơn trong việc cạnh tranh với những sản phẩm khác nhau trên thị trờng.
1.2.2. Các đối thủ cạnh tranh khác. Sự tham gia của các Công ty vào thị trờng khoá làm cho thị trờng ngày trở
lên phong phú và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mỗi Công ty có một lợi thế riêng và sử dụng nó làm công cụ cạnh tranh hữu hiệu cạnh tranh về chất l-
ợng, về giá cả, chủng loại. Ngoài ra còn có một số cơ sở sản xuất nhỏ cũng sản xuất khoá. Những cơ
sở này tuy không có lợi thế về công nghệ và tài chính nhng họ có khả năng làm ra các khoá với chi phí rất thấp khiến sản phẩm của họ có giá bán thấp hơn hẳn
so với khoá của Công ty khoá Minh Khai. Nhng ngợc lại về chất lợng sản phẩm thì rất thấp vì sản xuất trên dây chuyền thủ công. Hơn nữa, họ có khả năng luồn
lách vào các thị trờng ngách và cơ sở nhái sản phẩm rất nhanh làm cho ngời tiêu dùng không phân biệt đợc.
Chính bộ phận này đã làm cho cờng độ cạnh tranh trong ngành tăng lên, làm ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty khoá Minh Khai.
1.2.3. Søc Ðp cđa ng êi cung cÊp.
41
C¸c u tố đầu vào đợc chia làm 2 loại: ngời cung ứng là những ngời cung ứng ở trong nớc và những ngời cung ứng ở nớc ngoài.
Đối với cung ứng các yếu tố đầu vào ở trong nớc thì gây khó khăn bởi: - Những ngời này thờng muốn bán hàng, kinh doanh lâu dài cho Công ty vì
Công ty là khách hàng chính của họ. - Nhà cung cấp không có khả năng tự khép kín sản xuất.
Đối với ngời cung ứng các yếu tố đầu vào ở nớc ngoài thì cũng không gây ảnh hởng nhiều cho Công ty bởi nguyên liệu nhập từ nớc ngoài chủ yếu do đơn
đặt hàng và cơ sở gia công mang đến. Do đó có sự thoả thuận giữa hai bên nhng điểm yếu là Công ty khoá Minh Khai cha chủ động về mặt chuẩn bị nguyên vật
liệu dẫn đến giá cả cha thật hợp lý. 1.2.4. Nguy cơ nhảy vào cuộc của các công ty mới.
Chính sách mở cửa cộng với khuyến khích đầu t nớc ngoài vào Việt Nam
và khuyến khích đầu t trong nớc có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế thì nguy cơ nhảy vào cuộc của các đối thủ tiềm ẩn là rất lớn. Trong tơng lai, các đối
thủ tiềm ẩn này trở thành đối thủ mạnh thì khả năng cạnh tranh của Công ty khoá Minh Khai sẽ giảm.

2. Các yếu tố bên trong Công ty.


2.1. Nguồn lao động.


Trong 3 yếu tố của quá trình sản xuất, lao động là yếu tố có tính chất quyết định đến việc tăng khối lợng sản phẩm, giảm cho phí sản xuất, hạ giá thành sản
phẩm. - Đội ngũ lao động của Công ty khoá Minh Khai đợc đào tạo có hệ thống
có tay nghề khá cao đã góp phần tích cực trong việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp nhận và vận hành tốt các thiết bị tiên tiến, đảm bảo cho việc
nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất từ đó nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
42
- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm quản lý, năng động, nhiệt tình trong công tác đã giúp công ty ổn định đ-
ợc sản xuất và từng bớc nâng cao mức thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

2.2. Trang thiết bị kỹ thuật.


Trang thiết bị kỹ thuật là yếu tố trực tiếp để nâng cao chất lợng sản phẩm và đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của
Công ty. Phần lớn máy móc thiết bị của Công ty đã quá cũ, lạc hậu và cha đồng bộ.
Ngoài những dây chuyền mới nhập mấy năm gần đây, trang bị máy móc còn lại đều cũ kỹ và lạc hậu, có trang thiết bị đa vào sử dụng từ khi thành lập nhà máy
đến nay vẫn cha đợc thay thế. Do đó đã làm ảnh hởng tới chất lợng khoá, không đáp ứng một số tiêu chuẩn đề ra.

2.3. Năng lực về vốn.


Vốn là yếu tố vô cùng qua trọng không thể thiếu đợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có vốn doanh nghiệp mới có thể cải tiến, đổi mới bổ sung trang
thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Công ty khoá Minh Khai là một doanh nghiệp nhà nơc đợc nhà nớc cấp vốn hoạt động. Nguồn vốn của Công ty chủ yếu đợc hình thành từ nguồn vốn tự
bổ sung từ lợi nhuận của Công ty. Để có thể khắc phục đợc những khó khăn về vốn, ban giám đốc Công ty đã quyết định sau khi trừ toàn bộ các khoản chi phí
phục vụ cho sản xuất kinh doanh phần lợi nhuận còn lại Công ty đa vào đầu t lại. Nhờ vậy trong những năm qua Công ty đã có một phần nguồn vốn vay trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
43
iv. đánh giá chung về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty.

1. Những kết quả đạt đợc:


Tiêu thụ sản phẩm là một trong những khâu then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì tiêu thu sản phẩm là khâu cuối cùng của quá
trình chu chuyển vốn và để xác định hiệu quả kinh doanh sau một chu kỳ sản xuất. Sản phẩm hàng hoá chỉ đợc coi là tiêu thụ khi công ty đã nhận đợc tiền bán
hàng do ngời mua trả hoặc khi sản phẩm hàng hoá đó đợc ngời mua chấp nhận thanh toán.
Từ thực tế cho thấy, Công ty khoá Minh Khai làm ăn tơng đối có hiệu quả. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng, công ty cũng nh đa phần các công ty
quốc doanh khác trong tình trạng suy thoái do thiết bị công nghệ lạc hậu, nguông nguyên liệu đầu vào thờng xuyên không ổn định, thờng xuyên phải
chống đỡ cạnh tranh với các đối thủ khác và với hàng nhập ngoại. Nhng công ty khoá Minh Khai đã luôn phấn đấu vợt mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạc sản xuất kinh doanh kế hoạch của công ty đề ra trong năm nay là tăng 10 đến 15 so với năm tróc. Trong thời gian qua bên cạnh việc nâng cao chất l-
ợng sản phẩm, cải tiến mẫu mã mặt hàng, Công ty còn rất tích cực trong khâu tổ chức tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy nhanh quá trình sản phẩm đến tay ngời tiêu
dùng. Đồng thời công ty đã thực hiện đầy đủ và vợt mức chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nớc. Doanh thu của Công ty trong những năm qua đều tăng dẫn tới mức thu
nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đảm bảo ổn định và tăng lên lơng bình quân hiện nay của cán bộ công nhân viên công ty là 576 nghìn đồngng-
ờitháng. Sản phẩm của công ty khoá Minh Khai đã đợc ngời tiêu dùng biết đến,
không phải do quảng cáo mà do chính chất lợng sản phẩm. Đây chính là uy tín sản phẩm của Công ty trong suốt những năm qua. Có đợc những lợi thế này là
44
nhờ sự sáng tạo và nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong công ty.
Tới nay qua 27 năm liên tục xây dựng và phấn đấu, Công ty đã đạt đợc nhiều thành tích đáng khích lệ, liên tục trong nhiều năm liền là đơn vị sản xuất
giỏi của ngành. Hiện nay sản phẩm của Công ty đủ sức cạnh tranh và tiêu thụ tốt trên thị trờng. Năm 1994, Công ty đã có 4 sản phẩm đạt huy chơng vàng tại Hội
chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt nam, đó là khoá MK10, khoá treo MK10N, bản lề 100 và Cremon MK23A.

2. Giá bán và các chính sách hỗ trợ bán hàng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng. Những kết quả đạt đợc:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×