Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Nguồn lao động. Trang thiết bị kỹ thuật. Năng lực về vốn.

Nguồn lao động. Trang thiết bị kỹ thuật. Năng lực về vốn.

Tải bản đầy đủ - 61trang

Các yếu tố đầu vào đợc chia làm 2 loại: ngời cung ứng là những ngời cung ứng ở trong nớc và những ngời cung ứng ở nớc ngoài.
Đối với cung ứng các yếu tố đầu vào ở trong nớc thì gây khó khăn bởi: - Những ngời này thờng muốn bán hàng, kinh doanh lâu dài cho Công ty vì
Công ty là khách hàng chính của họ. - Nhà cung cấp không có khả năng tự khép kín sản xuất.
Đối với ngời cung ứng các yếu tố đầu vào ở nớc ngoài thì cũng không gây ảnh hởng nhiều cho Công ty bởi nguyên liệu nhập từ nớc ngoài chủ yếu do đơn
đặt hàng và cơ sở gia công mang đến. Do đó có sự thoả thuận giữa hai bên nhng điểm yếu là Công ty khoá Minh Khai cha chủ động về mặt chuẩn bị nguyên vật
liệu dẫn đến giá cả cha thật hợp lý. 1.2.4. Nguy cơ nhảy vào cuộc của các công ty mới.
Chính sách mở cửa cộng với khuyến khích đầu t nớc ngoài vào Việt Nam
và khuyến khích đầu t trong nớc có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế thì nguy cơ nhảy vào cuộc của các đối thủ tiềm ẩn là rất lớn. Trong tơng lai, các đối
thủ tiềm ẩn này trở thành đối thủ mạnh thì khả năng cạnh tranh của Công ty khoá Minh Khai sẽ giảm.

2. Các yếu tố bên trong Công ty.


2.1. Nguồn lao động.


Trong 3 yếu tố của quá trình sản xuất, lao động là yếu tố có tính chất quyết định đến việc tăng khối lợng sản phẩm, giảm cho phí sản xuất, hạ giá thành sản
phẩm. - Đội ngũ lao động của Công ty khoá Minh Khai đợc đào tạo có hệ thống
có tay nghề khá cao đã góp phần tích cực trong việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp nhận và vận hành tốt các thiết bị tiên tiến, đảm bảo cho việc
nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất từ đó nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
42
- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm quản lý, năng động, nhiệt tình trong công tác đã giúp công ty ổn định đ-
ợc sản xuất và từng bớc nâng cao mức thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

2.2. Trang thiết bị kỹ thuật.


Trang thiết bị kỹ thuật là yếu tố trực tiếp để nâng cao chất lợng sản phẩm và đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của
Công ty. Phần lớn máy móc thiết bị của Công ty đã quá cũ, lạc hậu và cha đồng bộ.
Ngoài những dây chuyền mới nhập mấy năm gần đây, trang bị máy móc còn lại đều cũ kỹ và lạc hậu, có trang thiết bị đa vào sử dụng từ khi thành lập nhà máy
đến nay vẫn cha đợc thay thế. Do đó đã làm ảnh hởng tới chất lợng khoá, không đáp ứng một số tiêu chuẩn đề ra.

2.3. Năng lực về vốn.


Vốn là yếu tố vô cùng qua trọng không thể thiếu đợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có vốn doanh nghiệp mới có thể cải tiến, đổi mới bổ sung trang
thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Công ty khoá Minh Khai là một doanh nghiệp nhà nơc đợc nhà nớc cấp vốn hoạt động. Nguồn vốn của Công ty chủ yếu đợc hình thành từ nguồn vốn tự
bổ sung từ lợi nhuận của Công ty. Để có thể khắc phục đợc những khó khăn về vốn, ban giám đốc Công ty đã quyết định sau khi trừ toàn bộ các khoản chi phí
phục vụ cho sản xuất kinh doanh phần lợi nhuận còn lại Công ty đa vào đầu t lại. Nhờ vậy trong những năm qua Công ty đã có một phần nguồn vốn vay trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
43
iv. đánh giá chung về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty.

1. Những kết quả đạt ®ỵc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn lao động. Trang thiết bị kỹ thuật. Năng lực về vốn.

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×