Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Nhóm các yếu tố môi trờng vĩ mô.

Nhóm các yếu tố môi trờng vĩ mô.

Tải bản đầy đủ - 61trang

cho các đại lý ë xa, møc trợ giá này phơc thc vµo qu·ng đờng vận chuyển.Công ty cũng cho phép khách hàng đợc quyền đổi lại sản phẩm nếu sản
phẩm hỏng là do lỗi về kỹ thuật. Có thể nói , đây là một bớc tiến mới nhằm tạo dựng đợc uy tín lâu dài của
Công ty trên thơng trờng kinh doanh.
III. các nhân tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai.

1. Các yếu tố bên ngoài.


1.1. Nhóm các yếu tố môi trờng vĩ mô.


1.1.1. Các yếu tố về mặt kinh tế. a. Tốc độ tăng trởng nền kinh tế.
Những năm gần đây, tốc độ phát triển nền kinh tế khá cao và ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên do cuộc khủng hoảng kinh tế Châu á nhất là vào cuối năm 1998, đầu năm 1999 đã ảnh hởng hầu hết đến nền kinh tế cđa c¸c níc trong khu vùc.
ThËt vËy, trong thêi gian gần đây Công ty khoá Minh Khai đang đứng trớc 2 đe doạ lớn, đó là: do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng làm cho một lợng lớn
đơn đặt hàng từ phía các nớc bạn bị rút lại. Thêm vào ®ã, chÝnh s¸ch mư cưa cđa nỊn kinh tÕ ®· hấp dẫn các Công ty nớc ngoài vào Việt Nam làm cho sản phẩm
khoá trong nớc phải cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại nhập. Khả năng cạnh tranh của Công ty khoá Minh Khai lúc này đã bị yếu đi rất
nhiều và có lúc tởng nh không thể tự đứng vững đợc trong cơ chế thị trờng. b. Tỷ giá hối đoái.
Trong những năm gần đây tỷ giá hối đoái có nhiều biến động lúc lên lúc xuống nhng nhìn chung là vẫn ổn định, tạo điều kiện cho Công ty có thể đầu t
lắp đặt dây chuyền sản xuất của cả nớc. Các yếu tố đầu vào đợc nhập từ nớc
38
ngoài cũng thấy không biến động, thuận lợi cho Công ty khoá Minh Khai có thể lập kế hoạch chính xác giá thành, ổn định giá cả.
c. Lạm phát và lãi suất. Tốc độ lạm phát trong những năm gần đây đợc Nhà nớc điều chỉnh dới
10 điều này đã khuyến khích Công ty khoá Minh Khai yên tâm đầu t, đổi mới công nghệ, đổi mới chiều sâu.
Tuy nhiên lãi suất ngân hàng còn quá cao ảnh hởng đến lợi nhuận của Công ty bởi vốn đầu t mở rộng chủ yếu vay từ ngân hàng. Trong thời gian tới,
Nhà nớc cần điều chỉnh lãi suất hợp lý để Công ty khoá Minh Khai và các Công ty khác có thể huy động đợc nhiều vốn đầu t mở rộng.
d. Các chính s¸ch kinh tÕ kh¸c. Lt khun khÝch c¸c doanh nghiƯp trong nớc đợc áp dụng cũng làm cho
các doanh nghiệp yên tâm hơn khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh. ChÝnh s¸ch më cưa cđa nỊn kinh tÕ đã hấp dẫn các Công ty nớc ngoài vào
Việt Nam làm cho sản phẩm trong nớc cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại. Khả năng cạnh tranh của các Công ty trong nớc yếu đi, nhiều doanh nghiệp đã không
thể đứng vững đợc trớc sự cạnh tranh khốc liệt của thị trờng. Công ty khoá Minh Khai cũng chịu nhiều ảnh hởng của chính sách trên.
1.1.2. Yếu tố về chính trị - luật pháp. Thể chế chính trị ổn định cùng mức tăng trởng cao đã làm số lợng các
doanh nghiệp trong nớc và các doanh nghiệp nớc ngoài tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Chính trị ổn định đã tạo hành lang pháp lý vững chắc
cho các doanh nghiệp khi tham gia vào kinh doanh. Theo Nghị quyết TW 4 của Chính phủ, một trong những vấn đề cần quan
tâm, giải quyết trong thời gian tới là: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, công nghệ hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu và các công
nghệ then chốt phục vụ nhu cầu nền kinh tế.
39
Theo Nghị quyết TW 4 nêu trên, ngành tiêu dùng trong năm tới sẽ đợc nhà nớc u tiên cho đầu t chiều sâu. Điều này đợc đánh giá là một biện pháp chiến lợc
của nhà nớc để phát triển nền kinh tế, làm tiỊn ®Ị cho sù héi nhËp víi nỊn kinh tÕ thế giới trong những năm tới. Nó cũng có nghĩa là năng lực cạnh tranh của
công ty khoá Minh Khai nói riêng và của ngành cơ khí tiêu dùng nói chung sẽ đợc nâng cao so với các đối thủ nớc ngoài-các đối thủ hết sức lớn mạnh về quy
mô thị trờng cũng nh sức cạnh tranh về chất lợng giá cả sản phẩm. Tuy nhiên các lợi thế này sẽ mất đi nếu chính phủ các nớc khác cũng u tiên cho ngành tiêu
dùng, phục vụ xuất khẩu. Trớc đây Luật thuế doanh thu áp dụng đối với ngành cơ khí tiêu dùng là
1. Sau khi Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 111999 thì mức thuế mới là 10. Tất nhiên về lý thuyết luật thuế giá trị gia tăng là kết quả,
là bớc đi đúng đắn, đúc kết từ những kinh nghiệm của các nớc tiên tiến trên thế giới nhng khi áp dụng vào Việt nam trong hoàn cảnh hiện nay thì nó vẫn còn
nhiều bất cập, gây cản trở khó khăn đối với các doanh nghiệp. Một thực tế cho thấy sau khi luật thuế giá trị gia tăng đợc áp dụng ở Việt Nam rất nhiều các
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguồn cung ứng nguyên vật liệu trong nớc lâm vào tình trạng khó khăn, chi phí sản xuất tăng vọt và bị thua lỗ.
Nguyên nhân là do phần lớn các nguyên vật liệu mà doanh nghiệp nhập vbào đều không có xuất xứ, phải mua bán trôi nổi trên thị trờng nên không có hoá
đơn thuế giá trị gia tăng, do đó không đợc khấu trừ thuế đầu vào làm tăng chi phí sản xuất.
1.1.3. Yếu tố về khoa học công nghệ. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ mà chất lợng sản phẩm của Công ty khoá
Minh Khai đợc nâng cao, giá thành sản phẩm hạ xuống. Hơn nữa, nhờ sự tiến bộ của công nghệ thông tin mà việc thu thập xử lý các tín hiệu của thị trờng cũng
nhanh hơn, chính xác hơn. Đây chính là công cụ cạnh tranh mà Công ty khoá Minh Khai đanh áp dụng. Việc nắm bắt nhu cầu từ giá trị thị trờng cũng nh sự
40
biến động của môi trờng kinh doanh từ đó vạch ra những kế hoạch đa ra những quyết định đúng đắn phục vụ sản xuất kinh doanh.

1.2. Nhóm các yếu tố môi trờng vi mô.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhóm các yếu tố môi trờng vĩ mô.

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×