Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Tải bản đầy đủ - 61trang

I khoá các loại:
cái 1
Khoá MK10 cái
10500 2
Khoá MK10A cái
10500 3
Khoá MK10A đồng cái
16000 4
Khoá MK10E gang cái
12000 5
Khoá MK10E2 gang cái
12500 6
Khoá MK 10E đồng cái
16200 7
Khoá MK10K gang cái
36000 8
Khoá MK10K đồng cái
44000 9
Khoá MK10N gang cái
34500 10 Khoá MK10N nhôm
cái 20000
11 Khoá MK10N đồng cái
28000 12 Khoá MK10S gang
cái 14000
13 Khoá MK10S đồng cái
19000 14 Khoá xe đạp dây
cái 15500
15 Khoá MK10NS sơn TĐ cái
32000 II
ke các loại: cái
16 ke đen120 cái
1000 17 ke đen160
cái 1500
18 ke mạ120 cái
1600 19 kemạ160
cái 2400
20 ke160 mạ kẽm cái
3000 III Bản lề các loại:
cái 21 bản lề cối đen160
cái 3000
22 bản lề gông đen160 cái
3200 23 bản lề cối mạ160
cái 5000
24 bản lề 100NO cái
15000 IV Chốt các loại:
cái 25 chốt mạ110
cái 2500
26 chốt mạ200 cái
2800 27 chốt cửa trong
cái 5000

3. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm.


Sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng, các công ty tự chủ hạch toán kinh doanh. Công ty khoá minh khai cũng phải tự tìm thị trờng đầu vào cho quá
trình sản xuất kinh doanh và tìm thị trờng đầu ra cho quá trình tiêu thụ sản phẩm.
Trong vài năm gần đây do có sự mở cửa của nỊn kinh tÕ víi sù héi nhËp cđa ViƯt Nam vào nền kinh tế khu vực hay các tổ chức kinh tế khác nh: AFTA,
34
WTO đã làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế trong nớc, đi kèm với nó là chất l- ợng đời sống đợc nâng lên. Ngời tiêu dùng cũng đòi hỏi cao hơn đối với những
sản phẩm mà họ mua. Do vậy, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nhằm kéo khách hàng về phía mình đang ngày càng gay gắt và Công ty khoá Minh Khai
cũng không tránh khỏi vòng xoáy đó. Trớc đây, sản phẩm của Công ty chủ yếu là cung cấp cho thị trờng miền Bắc nhng gần đây để kéo khách hàng gần hơn về
phía mình hay mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm và giành giật thị trờng đối với các đối thủ cạnh tranh của mình nh khoá Việt Tiệp, HTX khoá Trúc Sơn, các
loại khoá ngoại nhập khác. Công ty khóa Minh Khai đang hớng sản phẩm của mình vào thị trờng tiêu thụ miền Trung và miền Nam nhng điều đáng lo ngại
nhất là các Công ty, các HXT đã nhái lại mẫu mã, kiểu dáng của Công ty khoá Minh Khai với giá rẻ hơn đã làm ảnh hởng rất lớn đến uy tín và khả năng tiêu
thụ của Công ty. Tuy nhiên đó là thực trạng chung của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ
đầu của nền kinh tế thị trờng, cho nên để có thể tồn tại buộc Công ty phải có những biện pháp hữu hiệu từ quá trình sản xuất cho đến việc bảo hộ nhãn hiệu
sản phẩm của mình để khách hàng có một cách nhìn đúng đắn về những sản phẩm đích thực của Công ty.
Do đặc điểm sản phẩm của Công ty bao gồm các mặt hàng cơ khí công nghiệp và cơ khí tiêu dùng, vừa phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp, vừa
phục vụ cho dân c. Vì vậy khoá Minh Khai đã tổ chức mạng lới tiêu thụ sản phẩm đồng thời theo cả 2 kênh:
- Kênh phân phối trực tiếp: Công ty trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng theo hợp đồng và đơn đặt hàng hoặc có kế hoạch bán lẻ của Công ty trực tiếp
cho ngời tiêu dùng tại cửa hàng bán lẻ của Công ty. - Kênh phân phối gián tiếp: Công ty ký hợp đồng với các đại lý tiêu thụ sản
phẩm. Những sản phẩm đựơc tổ chức tiêu thụ gián tiếp qua các đại lý chủ yếu là sản phẩm cơ khí tiêu dùng nh: ke, khoá, bản lề, chốt cửa, cremon. Các cửa hàng
35
đại lý sản phẩm của Công ty đợc hởng hoa hång tõ 3-5 t theo tõng s¶n phÈm cơ thĨ của giá trị hàng hóa bán đợc.
Các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty đều đợc tiêu thụ ở thị trờng phía Bắc mà tiêu biểu là thị trờng ở Hà Nội. Các thị trờng lân cận nh: Hải Phòng,
Nam Định mức tiêu thụ không lớn, luôn giữ vững sự ổn định về số lợng nhng đối với thị trờng miền Trung thì sản phẩm tiêu thụ của Công ty ở mức rất khiêm
tốn, đặc biệt đối với thị trờng phía Nam thì hầu nh cha biết tới sản phẩm của Công ty. Điều này chứng tỏ công tác phát triển thị trờng tiêu thụ của Công ty
vẫn cha đợc mở rộng khắp, cụ thể là khu vực niềm Nam, các sản phẩm của Công ty vẫn cha đựoc thâm nhập sâu. Đây có lẽ là một điểm yếu của Công ty so với
các đối thủ cạnh tranh mà đặc biệt là khoá Việt Tiệp. Khoá Việt Tiệp với số lợng đầu ra lớnkhoảng 5-7 triệu khoá các loại năm đã có mặt trên khắp các thị tr-
ờng từ Bắc vào Nam và rất đợc ngời tiêu dùng a chuộng do mẫu mã và độ bền của nó .
Bởi vậy, muốn đẩy mạnh sức phát triển và tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở mức cao hơn nữa thì Công ty phải quan tâm chú ý đến việc đầu t chiều sâu, đổi mới
trang thiết bị máy móc hiện đại, đổi mới công nghệ sản xuất. Ngoài ra, Công ty còn phải lập ra các chiến lợc chung Marketing, thực hiện các hình thức quảng
cáo, giới thiệu sản phẩm đến các vùng, miền. Nh vậy thì sản phẩm của Công ty mới có thể chiếm lĩnh khắp các thị trờng toàn quốc, đủ sức cạnh tranh còn các
sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác kể cả hàng ngoại nhập.

4. Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×