Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Sản phẩm và chất lợng sản phẩm.

Sản phẩm và chất lợng sản phẩm.

Tải bản đầy đủ - 61trang

- Năm 1999, Công ty đã rút kinh nghiệm từ năm trớc và đã chú trọng vào khâu sản xuất và khâu tiêu thụ sản phẩm, lập ra kế hoạch sản xuất hợp lý. Trong
năm này, sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trờng niềm Nam và miền Trung. Do vậy kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hợp lý nên năm 1999, giá trị tổng sản
lợng tăng 54,7 ứng với 4.372 triệu đồng. Doanh thu của Công ty tăng lên 54,9 tơng đơng với 5162 triệu đồng.
- Năm 2000, giá trị tổng sản lợng năm này làm giảm đi so với giá trị tổng sản lợng năm 1999 cụ thể là giảm đi 7,3 làm cho giá trị tổng sản lợng giảm đi
một phần tơng ứng là 932 triệu đồng từ ®ã kÐo theo doanh thu ®· gi¶m ®i 562 triƯu đồng. Nguyên nhân của sự giảm đó là do ngời tiêu dùng ngày càng đòi hỏi
chất lợng cao và mẫu mã đẹp. Do sự biến động tài chính của các nớc trong khu vực đã làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nớc.
Sang năm 2001, giá trị tổng sản lợng của Công ty tăng 38,5, doanh thu tăng 26,1, số lợng sản phẩm tăng lên 40,2 tốc độ tăng số lợng sản phẩm tăng
nhanh hơn tốc độ tăng giá trị tổng sản lợng, tốc độ tăng doanh thu. Đây là một biểu hiện tốt của Công ty vì sản phẩm của Công ty sản xuất ra tiêu thụ nhanh
làm cho số vòng luân chuyển vốn tăng lên, doanh thu tăng.
II. khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai trong những năm qua.

1. Sản phẩm và chất lợng sản phẩm.


Sản phẩm và chủng loại sản phẩm là công cụ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh trên thị trờng. Nhìn chung thị trờng khóa ở Việt Nam rất
phong phú và đa dạng cả về chất lợng lẫn chủng loại. Sản phẩm khoá các loại thuộc loại sản phẩm cơ khí nên đánh giá chất lợng
sản phẩm phải dựa trên các chỉ tiêu độ bền, độ an toàn. Ngoài ra chúng ta phải dựa vào cảm quan để đánh giá. Nếu tất cả chỉ tiêu đó đạt kết quả yêu cầu thì sản
phẩm mới xem là đạt yêu cầu về chất lợng.
30
Trong mấy năm gần đây, chất lợng snr phẩm khoá của Công ty ngày một nâng cao, đạt đợc kết quả đó là do công ty đã đổi mới, sửa chữa và nâng cấp máy
móc, thiết bị, phù hợp với khả năng và tình hình thực tế của công ty. Đội ngũ công nhân lao động của công ty nhiệt tình nghiên cứu, chế thử để tìm ra giải
pháp tốt và bớc đầu thấy khả quan. Công nghệ sản xuất khoá của công ty vẫn có khâu làm thủ công nh : tạo
rãnh, răng chìa khoá, lắp bi, lò xo khoá... Do có khâu làm thủ công cho nên không tránh khỏi những sai sót do công nhân gây ra. Mặt khác, khoá của công
ty khi đa vào sử dụng vẫn còn hay bị kẹt bi, lò xo yếu nên không mở đợc. Riêng đối với khoá Việt tiệp, hầu hết các công đoạn sản xuất khoá đều đợc
làm trên dây chuyền tự động, hơn nữa, lại đợc sự giúp đỡ của một đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật giỏi của nớc bạn nên những khiếm khuyết về chất lợng khoá
là rất ít. Đứng trớc thực trạng đó, cán bộ phòng kỹ thuật của Công ty đã bắt tay vào
nghiên cứu tìm ra những giải pháp tốt nhất để khắc phục những sai sót, đảm bảo cho sản phẩm khoá sản xuất ra đạt đúng tiêu chuẩn để có sức cạnh tranh tốt trên
thị trờng. Để nâng cao chất lợng sản phẩm, ngoài việc xây dựng hệ thống chất lợng
theo tiêu chuẩn ISO 9000 thì việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng rất cần thiết. Hàng năm Công ty khoá Minh Khai đã giành một khoản đầu t không nhỏ
cho việc nghiên cứu, chế thử sản phẩm, nghiên cứu sở thích của ngời tiêu dùng. Tuy con số giành cho việc đầu t này còn ít ỏi những đã giúp cho Công ty đề ra
các định mức kinh tế - kỹ thuật và dựa vào đó để kiểm tra chất lợng sản phẩm. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm là một những yếu tố góp phần nâng cao chất
lợng sản phẩm của Công ty.

2. Giá bán.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sản phẩm và chất lợng sản phẩm.

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×