Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Về nguyên vật liệu chính mà Công ty đã và đang sử dụng. Sản phẩm và thị trờng

Về nguyên vật liệu chính mà Công ty đã và đang sử dụng. Sản phẩm và thị trờng

Tải bản đầy đủ - 61trang

cơ khí, sau khi gia công xong đợc nhập vào kho thành phẩm nếu sản phẩm đó xuất bán. Cũng ở công đoạn này, sản phẩm nào bị hỏng thì đợc nhập lại kho vật
t. Từ kho bán thành phẩm đợc xuất xuống phân xởng mạ, phân xởng lắp ráp. Số sản phẩm ở phân xởng mạ đợc nhập vµo kho chi tiÕt hoµn chØnh vµ tõ kho chi
tiÕt hoàn chỉnh xuống phân xởng lắp ráp hoàn chỉnh rồi đợc nhập vào kho thành phẩm xuất bán.
Quy trình công nghệ sản xuất khoá của Công ty đợc tóm tắt theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất khoá của Công ty khoá Minh Khai

4. Về nguyên vật liệu chính mà Công ty đã và đang sử dụng.


Trong thời kỳ bao cấp, Công ty đợc cung cấp nguyên vật liệu theo chỉ tiêu, sản xuất sản phẩm ra đợc phân bố tiêu thụ theo kế hoạch Nhà nớc. Do vậy mà
nguyên liệu sản xuất của Công ty không đồng bộ, không liên tục và không hợp
24
Phôi tiện
Phân xưởng cơ khí
Phân xưởng mạ
Phân xưởng lắp ráp hoàn chỉnh
Kho bán thành phẩm
Kho bán thành phẩm
Kho thành phẩm Chi tiết bán thành
phẩm gia công
Kho vật tư
lý, chẳng hạn có lúc nguyên liệu có trong kho rất nhiều, có lúc lại không đủ để sản xuất Sản phẩm của Công ty trong thời kỳ này cha có đối thủ cạnh tranh, hơn
nữa đợc Nhà nớc giao kế hoạch tiêu thụ nên mặc dù sản phẩm kém chất lợng vẫn tiêu thụ đợc. Do vậy, Công ty cha chú trọng đến công tác chất lợng. Khi
chuyển sang nền kinh tế thị trờng, tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải tự tìm thị trờng đầu vào và thị trờng đầu ra cho mình, tự hạch toán kinh
doanh do vậy việc tìm mua và theo dõi chất lợng nguyên vật liệu đầu vào đợc chú trọng và nó trở thành mắt xích đầu tiên để đảm bảo cho chất lợng sản phẩm
sản xuất ra là tốt. Đối với Công ty khoá Minh Khai phần lớn nguyên vật liệu là mua ngoài hoặc thuê bên ngoài gia công do đó việc kiểm tra chất lợng nguyên
vật liệu cũng gặp không ít khó khăn trong khâu kiểm tra vật liệu tróc khi nhập kho.
Để đảm bảo chất lợng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định cho mỗi loại sản phẩm riêng và công nghệ sản xuất lại có yêu cầu khác nhau về nguyên liệu mặc
dù cùng sử dụng một loại nguyên liệu. Cùng làm khoá nhng thép để làm khoá MK 10 đòi hỏi phải có hàm lợng sắt pha tạp ít nhng thép để làm khoá MK10a
lại cần có hàm lợng sắt pha tạp cao hơn. Từ tình hình trên ta thấy nguyên vật liệu ảnh hởng rất lớn đến việc bảo đảm và nâng cao chất lợng sản phẩm.

5. Sản phẩm và thị trờng


Sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng các Công ty tự chủ hạch toàn kinh doanh. Công ty khoá Minh Khai cũng phải tìm thị trờng đầu vào cho quá
trình sản xuất và tìm thị trờng đầu ra cho qua trình tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của Công ty khoá Minh Khai nh: khoá MK10C, khoá MK10E
gang, khoá MK 10N gang, ke đen 120, ke mạ 160, bản lề cối mục 160, chốt cửa..., đã có mặt trên khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam nhng thị
trờng tiêu thụ chủ yếu của Công ty là ở miền Bắc. cơ chế thị trờng tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế phát triển, ở lĩnh vực nào có lợi nhuận, có thị
trờng là có cạnh tranh và ngày càng quyết liệt, đặc biệt trong cùng loại sản phẩm, chẳng hạn khoá cửa MK 10A trớc đây chỉ có Công ty khoá Minh Khai
25
sản xuất nay đã có nhiều Công ty trong và ngoài nớc sản xuất loại khoá này. Do đã có uy tín trên thị trờng nên sản phẩm của Công ty tiêu thụ khá tốt.
Các sản phẩm khoá của Công ty và của các Công ty khác đang cạnh tranh với nhau và cũng phải cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập. Do đó Công ty chỉ
tồn tại và phát triển đợc khi chất lợng sản phẩm ngày một nâng cao, mẫu mã, chất lợng và đặc điểm của thị trờng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty cùng
với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ, đòi hỏi việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo, giữ vững và nâng cao chất lợng đáp ứng yêu
cầu của thị trờng. Các loại khoá, chốt của là mặt hàng thiết yếu của mỗi gia đình, cơ quan, xí
nghiệp. Trong mỗi gia đình khoá đã có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an toàn. Những sản phẩm của Công ty đã phần nào thoả mãn nhu cầu trên của mọi
gia đình, cơ quan, xí nghiệp. Ngày trớc, khi nói đến sản phẩm khoá là ngời ta nghĩ ngay đến khoá Minh
Khai. Nhng mấy năm gần đây, khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng đã có nhiều đơn vị sản xuất, gia công loại sản phẩm này. Chỉ riêng địa bàn Hà Nội đã
có tới 3 Công ty sản xuất khoá, mặt khác các sản phẩm khoá ngoại nhập tràn lan trên thị trờng Việt Nam, các sản phẩm đợc sản xuất rất phong phú, đa dạng về
chủng loại và mẫu mã, chất lợng bảo đảm và giá cả linh hoạt đang là thách thức rất lớn đối với Công ty khoá Minh Khai, sản phẩm của Công ty là sản phẩm cơ
khí có thời gian sử dụng dài, do đó yêu cầu về mặt chất lợng là rất quan trọng.
26
Biểu số 3: Số lợng sản xuất từng mặt hàng của Công ty
trong 3 năm gần đây:
Nguồn: Phòng kinh doanh
Stt Tên sản phẩm
đơn vị Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 Kho¸ MK 10
Kho¸ MK 10a Khoá MK 10C
Khoá MK 10E gang Khoá dây xe đạp
Ke đen 120 Ke mạ 120
Ke đen 160 Ke mạ 160
Ke inox 120 Bản lề cối 160
Bản lề mạ 160 Chốt mạ 110
Chốt mạ 200 Cremon 23K
Cái Cái
Cái Cái
Cái C¸i
C¸i C¸i
C¸i C¸i
C¸i C¸i
C¸i C¸i
C¸i 50 000
45 000 14 000
52 000 7 000
14 000 14 000
14 000 12 000
5 000 50 000
50 000 13 500
10 000 4 500
75 000 25 000
14 500 65 000
7 500 16 000
16 000 16 000
13 500 6 000
53 000 53 000
15 000 10 000
7 000 55 000
20 000 20 000
47 000 8 200
20 000 20 000
20 000 18 000
6 500 55 000
55 000 15 000
12 500 6 500

6. KÕt qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa Công ty trong nhũng năm gần đây:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về nguyên vật liệu chính mà Công ty đã và đang sử dụng. Sản phẩm và thị trờng

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×