Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Xây dựng một chiến lợc quảng cáo. Nâng cao trình độ năng lực trình độ tay nghề của công nhân sản xuất.

Xây dựng một chiến lợc quảng cáo. Nâng cao trình độ năng lực trình độ tay nghề của công nhân sản xuất.

Tải bản đầy đủ - 41trang

hàng phải đáp ứng đợc yêu cầu của khách hàng thì tiêu thụ sản phẩm mới đạt hiệu quả cao.
b, Giảm giá bán hàng trong kỳ ngắn hạn. Hiện nay nhiều doanh nghiệp sản xuất áp dụng phơng thức giảm giá cho
khách hàng mua khối lợng lớn. Đối với Công ty TNHH Thiên Phong lợi nhuận cha cao nên việc giảm giá cho khách hàng thepo khối lợng sản phẩm là điều rất khó
thực hiện. Hơn nữa, Công ty thực hiện vận chuyển miễn phí, giảm chi phí cho khách hàng mua khối lợng sản phẩm lớn, cũng có ý nghĩa nh việc giảm giá cho
khách hàng mua số lợng bàn ghế nhiều. Vì vậy nếu Công ty phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm thì có thể nghiên cứu, áp dụng việc giảm giá cho khách hàng mua
khối lợng lớn theo tỷ lệ hợp lý, còn trớc mắt tạm thời cha giảm giá trong kỳ ngắn hạn.
Tuy nhiên có thể định ra tỷ lệ giảm giá này cần phải dựa vào cơ sở tính toán cần tăng tiêu thụ bao nhiêu thì mức tăng doanh thu do tăng số lợng tiêu thụ bù đắp
đợc mức giảm doanh thu do giảm giá bán. Muốn vậy cần làm tốt công tác điều tra, thăm dò thị trờng để có thể dự đoán chính xác số bàn ghế cần tiêu thụ.

3.3.3. Xây dựng một chiến lợc quảng cáo.


Quảng cáo giới thiệu sản phẩm là một biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nhng quảng cáo có muôn ngàn cách khác nhau và có thể đòi hỏi
những khoản chi phí rất lớn, vấn đề quảng cáo làm sao có hiệu quả.
Quảng cáo nhằm mục đích cuối cùng là tạo ra nhiều lợi nhuận, nhng không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận thấp thì không thể quảng cáo mạnh mẽ đợc. Vì thế đối
với Công ty lợi nhuận đang còn thấp do đó Công ty không cần quảng cáo trên những phơng tiện thông tin đại chúng đắt tiền nh tivi đài phát thanh...để tiết kiệm
đợc chi phí. Công ty có thể lựa chọn phơng thức quảng cáo trên báo chí việc quảng cáo
này cũng chỉ quảng cáo vào đợt Công ty giảm giá hoặc thay đổi tỷ lệ chiết
32
khấu...hoặc thông qua các bài viết, hình ảnh giới thiệu về Công ty, địa chỉ hiện tại và phơng thức làm ăn của Công ty.
Tuy nhiên mỗi khi Công ty cải tiến, đổi mới mẫu mã sản phẩm lại cần quảng cáo rộng rãi bằng nhiều phơng tiện thông tin, nhấn mạnh vào chi tiết dổi
mới để thu hút sự chú ý của khách hàng. Hàng năm Công ty cũng có thể tham gia vào các đợt hội chợ, triển lãm trên
phạm vi toàn quốc. Những đợt tham dự triển lãm này là cơ hội để Công ty thực hiện đợc nhiều mục đích: quảng cáo giới thiệu sản phẩm với khách hàng trong và
ngoài nớc, năm bắt thông tin về phía ngời tiêu dùng, cơ hội tiếp cận với lãnh đạo các đơn vị khác.
Ngoài ra cùng với việc thực hiện các biện pháp trên đây theo tôi hàng tháng Công ty cần dựa trên cơ sở số liệu sổ sách kế toán để phân tích đánh giá tình hình
sản phẩm trong tháng, quý vừa qua. Qua đó để đánh giá những mặt làm đợc, để tiếp tục phát huy tốt các biện pháp đến đâu thì việc phân tích dánh giá sẽ đợc tốt
hơn.
3.2- Những kiếnn nghị đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm.

3.1.1. Nâng cao trình độ năng lực trình độ tay nghề của công nhân sản xuất.


Công nhân sản xuất là ngời trực tiếp vận hành máy móc thiết bị, cho nên ngay cả trong điều kiện sản xuất tự động hoá thì máy móc thiết bị vẫn chịu sự chi
phối của ngời điều hành nó. Trong điều kiện sản xuất hiện nay của Công ty chủ
yếu là công đoạn thủ công, trình độ tay nghề của công nhân sản xuất ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng sản phẩm của Công ty. Vì vậy cần thiết phải nâng cao năng
lực trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Để thực hiện công việc này Công ty có thể áp dụng nhiều hình thức khác
nhau.
33
- Mở lớp đào tạo, bồi dỡng nghiệp vu kỹ thuật ngắn hạn. Giảng viên có thể là các kỹ s của Công ty hoặc cần thiết có thể thuê ngoài.
- Tổ chức các hội thi tay nghề để công nhân tự phấn đấu, học hỏi nâng cao tay nghề, tích luỹ kinh nghiệm sản xuất.
Đứng về phía tài chính Công ty cần sử dụng tốt các đòn bẩy tiền lơng, tiền thởng, duy trì và thực hiện tốt hình thức trả lơng theo sản phẩm, theo bậc thợ, công
nhân có nỗ lực nâng cao tay nghề, có sáng kiến tăng năng suất lao động...cùng với tiền lơng còn có hình thức khen thởng thích đáng với những công nhân có tay
nghề tốt, chịu khó học hỏi, cắt thởng, phạt lơng đối với công nhân có tay nghề yếu kém, không chịu phấn đấu vơn lên...làm ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm.
Bên cạnh đó Công ty cũng cần cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân điều kiện về nhà xởng, ánh sáng, độ thông gió, điều kiện vệ sinh công nghiệp...để
công nhân có khả năng phát huy và nâng cao tay nghề. Ngoài ra, việc quan tâm đến dời sống của cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân viên có
hoàn cảnh khó khăn, cũng là việc làm cần thiết để công nhân có thể tạp trung vào sản xuất phấn đấu nâng cao tay nghề.
3.2.2. Phấn đấu hạ giá bán sản phẩm bằng cách tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thiện việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Để có thể bù đắp đợc
mọi chi phí sản xuất kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có lãi, giá bán bao giờ cũng cao hơn giá thành sản phẩm. Muốn hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh
tranh mà không bị thua lỗ nhất thiết Công ty phải hạ giá thành sản phẩm để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Công ty có thể vËn dơng mét sè ý kiÕn sau.
a, H¹ thÊp chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu. Để sản xuất ra một bộ bàn ghế hoàn chỉnh Công ty chỉ sản xuất một số chi
tiết chính, còn các chi tiết khác đều phải nhập vào. Vì vậy điều quan trọng để hạ thấp giá chi phí nguyên vật liệu.
34
Đối với nguyên vật liệu chính của Công ty là Công ty đã tìm kiếm đợc nguồn vật t ở trong nớc còn nh các loại vecni, các thảm da...đều nhập của các nớc,
còn đệm thì hầu hết nhập của các xí nghiệp cao su. Cùng với việc lựa chọn đợc nguồn nhập tối u, đảm bảo cung ứng vật t đầy
đủ kịp thờim, đúng chất lợng tránh việc dự trữ ứ đọng quá nhiều ứ đọng vốn. b, Tổ chức quản lý, phân công lao động khoa học, hợp lý.
Trong công tác bố trí phân công lao động, Công ty cần sắp xếp lao động theo đúng trình độ chuyên môn, tay nghề cân đối giữa các phân xởng để có thể
phát huy tối đa năng suất lao động của từng ngời, nâng cao chất lợng giờ công, phát huy năng lực sở trờng của từng ngời

3.2.3. Tổ chức tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng một chiến lợc quảng cáo. Nâng cao trình độ năng lực trình độ tay nghề của công nhân sản xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×