Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Những mặt hạn chế.

Những mặt hạn chế.

Tải bản đầy đủ - 41trang

ty qua mấy năm qua cũng cho ta thấy đợc phần nào nhu cầu của tiêu thụ là rất lớn và việc sản xuất cũng đã đáp ứng đợc yêu cầu đặt ra biểu hiện là năm 2002 so với
năm 2001 số lợng đợc tăng lên, giá bán của các loại sản phẩm cao hơn những năm trớc. Doanh thu của năm 2001 lµ 11.143.000 đồng, sang năm 2002 tăng
14.150.000 đồng. Kết quả trên cho thấy: việc tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết nó quyết định đến sản xuất kinh doanh sản xuất là bao nhiêu ? chất lợng nh thế nào ?
mẫu mã giá cả... Nền kinh tế càng phát triển đã đòi hỏi về việc quản lý nền kinh tế quốc dân
không ngừng tăng của các doanh nghiệp việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với doanh nghiệp là không hạn chế. Về tiêu thụ sản phẩm của năm 2002 là khá
cao mà vì thế doanh nghiệp đã có những chiến lợc sản xuất ổn định và cố gắng phát triển thêm cho những năm sắp tới. Việc giới thiệu sản phẩm của Công ty cũng
đợc phát triển rộng khắp sản phẩm của Công ty cũng đợc phát triển rộng khắp, sản phẩm của Công ty cũng đã đợc nâng cao hơn so với năm trớc. Doanh nghiệp cũng
đã nắm bắt nhu cầu của thị trờng nhà đề ra đợc nền sản xuất bao nhiêu để đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng vì vậy mà những tác động tích cực nh chất lợng giá cả
mẫu mã là ảnh hởng rất lớn đến kết quả tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải thờng xuyên nghiên cứu thị trờng để có kế hoạch sản xuất đạt kết quả cao.
Tuy có những mặt tích cực trong kết quả sản xuất kinh doanh nhng cũng có mặt tiêu cực trong tiêu thụ và sản xuất mấy năm qua.

2.2.2 Những mặt hạn chế.


Nhìn chung Công ty đã có cố gắng sử dụng nhiều biện pháp kinh tế để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nhng những biện pháp đó đã đem lại hiệu quả nhất định
trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù vậy còn có nhiều hạn chế trong việc sử
dụng các biện pháp trên của Công ty có thể thấy một số hạn chế. Chính sách giá của Công ty có những lúc không sử dụng hợp lý. Việc tăng
quá và giảm giá ở một số mặt hàng là cha hợp. Việc tăng giá chỉ khi mà hàng đó khâu chi phí cho sản phẩm đầy cao thì mới đợc tăng giá nhng cũng phải phù hợp
28
với thị hiếu của khách hàng. Nếu không sản phẩm cuả Công ty không bán đợc đem đến việc ứ đọng.
- Trong công tác quảng cáo giới thiệu sản phẩm, Công ty cha thực sự hoạch định đợc một chiến lợc quảng cáo thích hợp. Mọi hình thức quảng cáo của Công ty
đều mang hình thức đơn lẻ, khập khiễng. Việc tham gia hội chợ triển lãm lẽ ra phải là cơ hội để Công ty tìm kiếm bạn hàng; mở rộng thị trờng nhng Công ty lại
không thực hiện đợc, các thông tin thu đợc từ hội chợ triển lãm cũng ít ỏi, tản mạn, ít có giá trị.
Bên cạnh đó việc điều tra nghiên cứu thị trờng là một phần không kém phần quan trọng trong công tác tiêu thụ sản phẩm lại cha đợc Công ty chú trọng đến
việc thăm dò thị trờng chỉ đợc thực hiện thông qua đợt thanh toán với các công nợ với khách hàng, không có sự giao lu trực tiếp với khách hàng. Tại Công ty đội ngũ
Marketing cha năng động trong công tác nghiên cứu thị trờng. Nh vậy, Công ty cần khắc phục những tồn tại và thiếu sót để nâng cao hiệu
quả công tác tiêu thụ của sản phẩm.
29
Chơng III
Những giải pháp và kiến nghị chủ yếu để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Thiên Phong
Qua 3 năm học ở trờng lợng kiÕn thøc tÝch l cßn Ýt ái vỊ mäi vÊn đề của các doanh nghiệp, việc đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH
Thiên Phong còn nhiều hạn chế. Với cuốn chuyên đề này em chỉ di qua một số
vấn đề về tiêu thụ sản phẩm ở Công ty. Với gần 10 năm tồn tại và phát triển Công ty mới có bề dày kinh nghiệm và sản xuất bàn ghế nhng nhiệm vụ tiêu thụ sản
phẩm mới chỉ trở thành nhiệm vụ của Công ty. Do đó trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty không thể tránh khỏi những tồn đọng và hạn chế nhất định.
Những tồn đọng đó đã cản trở rất nhiều trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.
Để có thể đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty tất yếu phải có sự tác động nỗ lực từ nhiều phía, kinh tế, kỹ thuật, quản lý, tài chính...với cá nhân
sau một thời gian thực tập tại Công ty đã cố gắng nghiên cứu tìm hiểu quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng xuất phát từ quan điểm quản trị kinh doanh,
tôi xin phép đề bạt một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Những giải pháp và kiến nghị này từ giác độ
quản trị doanh nghiệp nhìn nhận quá trình đánh giá tiêu thụ sản phẩm nên cha đợc toàn diện chúng cần đợc đặt trong sự kết hợp hài hoà mới có thể phát huy tác dụng
mạnh mẽ.
3.1- Những giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm.

3.1.1. Nâng cao chất lợng sản phẩm và cải tiến mẫu mã sản phẩm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những mặt hạn chế.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×