Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở nớc ngoài. Những tác động tích cực.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở nớc ngoài. Những tác động tích cực.

Tải bản đầy đủ - 41trang

Nh vậy kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là điều cần thiết cho mọi doanh nghiệp sản xuất trớc khi bớc vào tổ chức sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên lập kế hoạch này
nh thế nào để đem lại hiệu quả cao còn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

2.1.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở nớc ngoài.


Đối với sản phẩm của Công ty TNHH Thiên Phong việc cạnh tranh sản phẩm trong nớc cũng rất khó khăn khi mà sản phẩm của nớc ngoài đã nhiều ở thị
trờng nớc ta. Việc tiêu thụ sản phẩm sản phẩm ở nớc ngoài lại càng khó hơn, vì
vậy mà mấy năm vừa qua Công ty cũng đã thử sức đa vào thị trờng nớc ngoài một số loại bàn ghế truyền thống ở trong nớc đa ra nớc ngoài. Nhìn chung việc tiêu thụ
ở đấy rất hạn chế vì sản phẩm của Công ty không quen với nhu cầu thị hiếu của ngời nớc ngoài, nên việc tiêu thụ chủ yếu là ở trong nớc. Việc nghiên cứu thị trờng
nớc ngoài là rất cần thiết đối với Công ty để mở rộng sản xuất đợc tốt hơn gần đây Công ty đã ký hợp đồng với các nớc Đài Loan, Trung Quốc...để đa sản phẩm của
mình vào các nớc đó. Việc Công ty làm sản phẩm theo kiểu các nớc có thể sẽ làm cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Mong rằng việc tiêu thụ sản phẩm của
Công ty ở nớc ngoài đợc tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt Công ty phải chú ý nâng cao đợc uy tín của sản phẩm ở thị trờng trong nớc cũng nh nớc ngoài.
2.2- Tác động của tiêu thụ đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.1.1. Những tác động tích cực.


Nhìn chung công tác tiêu thụ của doanh nghiệp không đợc cao, trong cơ chế hiện nay sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phải đi liền với nhau, vì thế trong những
năm gần đây Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác tiêu thụ.
Công ty đã đề ra nhiều chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế thị trờng, để tồn tại và phát triển doanh nghiệp đã định hớng những mục tiêu trong đầu t, sử
dụng các điều kiện sắn có của Công ty nh nhân tài, vật lực. Kết quả tiêu thụ nó rất ảnh hởng rất lớn tới sản xuất kinh doanh, nếu kết quả tiêu thụ nhiều thì đòi hỏi sản
xuất kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Việc tiêu thụ và sản xuất của Công
27
ty qua mấy năm qua cũng cho ta thấy đợc phần nào nhu cầu của tiêu thụ là rất lớn và việc sản xuất cũng đã đáp ứng đợc yêu cầu đặt ra biểu hiện là năm 2002 so với
năm 2001 số lợng đợc tăng lên, giá bán của các loại sản phẩm cao hơn những năm trớc. Doanh thu của năm 2001 lµ 11.143.000 đồng, sang năm 2002 tăng
14.150.000 đồng. Kết quả trên cho thấy: việc tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết nó quyết định đến sản xuất kinh doanh sản xuất là bao nhiêu ? chất lợng nh thế nào ?
mẫu mã giá cả... Nền kinh tế càng phát triển đã đòi hỏi về việc quản lý nền kinh tế quốc dân
không ngừng tăng của các doanh nghiệp việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với doanh nghiệp là không hạn chế. Về tiêu thụ sản phẩm của năm 2002 là khá
cao mà vì thế doanh nghiệp đã có những chiến lợc sản xuất ổn định và cố gắng phát triển thêm cho những năm sắp tới. Việc giới thiệu sản phẩm của Công ty cũng
đợc phát triển rộng khắp sản phẩm của Công ty cũng đợc phát triển rộng khắp, sản phẩm của Công ty cũng đã đợc nâng cao hơn so với năm trớc. Doanh nghiệp cũng
đã nắm bắt nhu cầu của thị trờng nhà đề ra đợc nền sản xuất bao nhiêu để đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng vì vậy mà những tác động tích cực nh chất lợng giá cả
mẫu mã là ảnh hởng rất lớn đến kết quả tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải thờng xuyên nghiên cứu thị trờng để có kế hoạch sản xuất đạt kết quả cao.
Tuy có những mặt tích cực trong kết quả sản xuất kinh doanh nhng cũng có mặt tiêu cực trong tiêu thụ và sản xuất mấy năm qua.

2.2.2 Những mặt hạn chế.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở nớc ngoài. Những tác động tích cực.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×