Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Thuận lợi: Khó khăn :

Thuận lợi: Khó khăn :

Tải bản đầy đủ - 45trang

trách. Công ty có các chi nhánh bán hàng, các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại Hà nội và nhiều tỉnh, thành phố trong nớc. Đặc biệt mạng lới
tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố, trung du, miền núi đặc biệt là ở những nơi dân c đông đúc và lực lợng công
nhân lao động nhiều. Việc thanh toán tiền hàng giữa các đại lý, chi nhánh, khách hàng với Công ty đợc thực hiện theo từng tháng. Riêng đối với các
đại lý, khi thanh toán sẽ đợc tính trừ luôn phần trăm tiền hoa hồng.
- Việc thanh toán, biên bản thanh toán, hoá đơn bán hàng...giữa Công ty với khách hàng, nếu là khách hàng hàng nớc ngoài sẽ do phòng kinh
doanh xuất nhập khẩu tính trên từng lô hàng xuất đi, nếu là khách hàng trong nớc hay chi nhánh bán hàng, đại lý sẽ do phòng tiêu thụ đảm nhiệm
theo từng tháng. Cuối cùng tất cả các chứng từ biên bản sẽ đợc chuyển sang phòng Kế toán. Kế toán tiêu thụ và Kế toán thanh toán sẽ tập hợp các
chứng từ, biên bản đó và theo dõi việc thanh toán giữa khách hàng với Công ty hoặc việc thanh toán của Công ty với khách hàng theo từng biên
bản.
- Thông thờng việc thanh toán tiền hàng giữa Công ty với khách thờng theo phơng thức giao hàng trớc và thanh toán tiền hàng sau. Tất cả các chi
phí bán hàng quy định trong hợp đồng do Công ty chịu trách nhiệm. Khi bán hàng ra nớc ngoài thì tiền hàng của Công ty thờng đợc thanh toán bằng
ngoại tệ. Do vậy, khi khách hàng thanh toán Công ty phải quy đổi ra đồng Việt nam.
- Ta thấy rằng, việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty phần lớn là ở thị tr- ờng nớc ngoài. Thị trờng sản phẩm của Công ty ở trong nớc tuy vài năm trở
lại đây đã phát triển khá mạnh nhng trong điều kiện nền kinh tế thị trờng trong nớc ngày càng phát triển thì việc mở rộng thị trờng trong nớc để tăng
khối lợng tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề rất đáng quan tâm đối với Công ty.
3 Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội:

3.1 Thuận lợi:


Những năm qua thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã không ngừng đợc mở rộng, sản phẩm của Công ty xuất hiện nhiều trên thị trờng.
Thông qua chất lợng sản phẩm Công ty đã duy trì đợc thị trờng truyền thống của mình, sản lợng sản phẩm xuất khẩu ngày càng tăng, đảm bảo ổn
định sản xuất và đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Về lực lợng lao động: Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo nhiệt tình, giầu kinh nghiệm đã đợc tôi luyện, thử thách qua nhiều năm đầy
khó khăn trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng Công ty, tìm ra hớng giải quyết, khắc phục mọi khó khăn để duy
trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đây là một thuận lợi lớn cho Công ty.
- Về vị trí địa lý: Do vị trí của Công ty nằm ở gần các tuyến đờng giao thông nên giúp cho vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá dễ dàng thuận
22
lợi, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí vận chuyển, việc ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng và thanh toán qua ngân hàng cũng
thuận lợi hơn.
Công ty có một mạng lới các cửa hàng bán buôn và bán lẻ hàng hoá nằm ở những vị trí trung tâm, hết sức thuận lợi cho công tác tiêu thụ nhờ đó
khách hàng có rất nhiều điều kiện để tham quan hàng của Công ty khi tiến hành mua bán các sản phẩm từ đó kích thích khách hàng nảy sinh nhu cầu
tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

3.2 Khó khăn :


Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên Công ty còn gặp phải một số khó khăn sau.
Bởi địa lí nớc ta nằm trong vùng nhiệt đới vì vậy thời tiết đợc phân theo mùa, do vậy đã tạo nên tính đặc thù của ngành sản xuất da giầy. Điều
này đã tạo ra nhu cầu sử dụng sản phẩm cũng theo mùa của khách hàng, gây nên sự khó khăn đối với Công ty trong việc đảm bảo kế hoạch sản xuất
liên tục trong năm.
Tình hình trang thiết bị công nghệ lạc hậu không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế. Khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm mà Công ty đang gặp phải
đó là số vốn dành cho hoạt động sản xuất quá ít. Vì vậy việc đầu t chiều sâu nhằm nâng cao năng suất và chất lợng sản phẩm bị hạn chế.
Cũng nh đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nớc khác, Công ty Da giầy Hà nội cũng chịu sự cạnh tranh của thị trờng. Sản phẩm của Công
ty khi sản xuất ra phải chịu sự cạnh tranh của nhiều loại giầy trong và ngoài nớc cả về chất lợng lẫn giá cả. Vì vậy đòi hỏi ở Công ty có sự nỗ lực cố
gắng cao để giữ vững và không ngừng mở rộng thị trờng tiêu thụ.
Ngoài những khó khăn nêu trên Công ty còn gặp một số trở ngại từ đội ngũ công nhân sản xuất tay nghề không đồng bộ, cha theo kịp với sự
chuyển đổi thay thế của dây chuyền công nghệ mới gây ra nhiều ảnh hởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm.
II Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Da giầy Hà nội: 1 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm :
1.1 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: Để chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh một năm mỗi doanh nghiệp phải
lập cho mình rất nhiỊu kÕ ho¹ch nh kÕ ho¹ch vËt t, kÕ ho¹ch lao động tiền l- ơng, kế hoạch đầu t và xây dựng cơ bản, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm... tất
cả tập hợp thành kế hoạch sản xuất , tài chÝnh kü tht cđa doanh nghiƯp. Trong bµi viÕt vỊ công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty thì vấn đề đợc đa
ra xem xét và nghiên cứu là công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.
Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thực chất là việc dự đoán trớc số liệu sản phẩm sẽ đợc tiêu thụ trong kỳ kế hoạch đơn giá bán sản phẩm kỳ kế hoạch,
doanh thu tiêu thụ sản phẩm sẽ đạt đợc trong kỳ kế hoạch để có thể chủ
23
động tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách linh hoạt, đem lại hiệu quả cao.
Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn cho quá trình tiêu thụ sản phẩm đợc dễ dàng thuận lợi thì điều nhất thiết là doanh nghiệp đó phải lập kế hoạch tiêu
thụ sản phẩm một cách chính xác và cụ thể. Thông qua kế hoạch đã lập, doanh nghiƯp míi cã thĨ tỉ chøc kinh doanh nãi chung và tổ chức tiêu thụ
sản phẩm đi đúng hớng đã định. Nếu công tác tiêu thụ sản phẩm không đợc kế hoạch chặt chẽ thì quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ bị động, tiêu thụ sẽ
không phù hợp với sản xuất, cung không phù hợp với cầu do đó hiệu quả do sản xuất kinh doanh đem lại sẽ thấp. Không những thế, nếu thiếu kế hoạch
tiêu thụ sản phẩm hoặc việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm không chính xác cũng sẽ ảnh hởng đến hàng loạt các kế hoạch khác và điều này sẽ làm
cho sản xuất mất cân đối gây khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Nh vậy công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là điều cần
thiết cho mọi doanh nghiệp sản xuất trớc khi bớc vào sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò của Công ty đối với nền kinh tế, thể hiện khả năng đáp
ứng nhu cầu thị trờng về sản phẩm của doanh nghiệp.
Phơng pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm :
Dựa vào đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của mình Công ty Da giầy Hà nội đã lựa chọn phơng pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tơng đối thích hợp.
Hàng năm kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty đợc lập cho cả năm và theo từng quý. Trong kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm có phân chia số lợng
sản phẩm theo từng quý, trong kế hoạch tiêu thụ sản phẩm quý lại phân chia số lợng sản phẩm theo từng tháng.
Căn cứ lập kế hoạch : Việc lập kế hoạch tiêu thụ năm của Công ty đợc căn cứ vào các đơn
đặt hàng, các hợp đồng đã đợc ký kết giữa Công ty và khách hàng suốt thời điểm lập kế hoạch, căn cứ vào khả năng sản xuất sản phẩm trong năm của
Công ty. Còn đối với mặt hàng tiêu thụ nội địa, việc lập kế hoạch thờng căn cứ vào tình hình tiêu thụ sản phẩm thực tế của năm trớc và kết quả dự đoán
nhu cầu thị trờng năm kế hoạch.
Thời điểm lập kế hoạch :
Thời điểm Công ty lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho năm sau là vào tháng 11 năm trớc - năm báo cáo. Đây cũng là thời điểm để Công ty tiến
hành lập các kế hoạch khác nhằm mục đích chuẩn bị đầy đủ các yếu tố đầu vào cho sản xuất ở năm sau.
Đối với kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng quý, Công ty dựa vào kế hoạch đã lập cho cả năm và chia ra các quý. Kế hoạch tiêu thụ quý thờng đ-
ợc lập vào cuối tháng thứ 3 của quý trớc. Đây cũng là thời gian tổng hợp kết quả kinh doanh trong quý. Hàng tháng Công ty lại dựa vào kế hoạch
tiêu thụ quý để lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của tháng. Tuy nhiên để cho việc lập kế hoạch đợc sát với tình hình tiêu thụ thực tế, khi lập kế hoạch
tiêu thụ sản phẩm theo tháng, Công ty cũng có những điều chỉnh nhất định cho phù hợp với thực tế hơn so với kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo quý.
24

1.2 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002 của Công ty :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuận lợi: Khó khăn :

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×