Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm: Chính sách giá cả hàng hoá:

Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm: Chính sách giá cả hàng hoá:

Tải bản đầy đủ - 45trang

S
3
: số lợng sản phẩm kết d thực tế cuối quý III kỳ báo cáo. Sx
4
: số lợng s¶n phÈm dù tÝnh s¶n xuÊt trong quý IV kú báo cáo. St
4
: số lợng sản phẩm dự tính tiêu thụ trong quý IV kỳ báo cáo. Đối với việc xác định số lợng sản phẩm kết d cuối kỳ kế hoạchSci,
để cho đơn giản và nhanh chóng doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình sản xuất, tiêu thụ, tình hình thị trờng hoặc căn cứ vào số kết d thực tế của
những năm trớc để tính ra số kết d cuối kỳ bình quân của từng loại sản phẩm.
4 Một số biện pháp đ ợc sử dụng trong công tác tiêu thụ để đẩy
mạnh tiêu thụ sản phẩm hiện nay: 4.1 Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, nâng cao chất l
ợng, hình thức, mẫu mã sản phẩm:
Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất sản phẩm. Việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất sản
phẩm là để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hơn nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trờng. Các doanh nghiệp làm nh vậy, một mặt để tăng doanh thu
mặt khác để tránh tình trạng sản phẩm sản xuất ra không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trờng và dẫn đến việc khách hàng sẽ tìm đến sản phẩm cùng
loại của doanh nghiệp khác.
Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, các doanh nghiệp cũng không ngừng nâng cao chất lợng, hình thức, mẫu mã sản phẩm vì đây là
một yếu tố rất quan trọng trong cạnh tranh, nó ảnh hởng lớn tới việc thị tr- êng cã chÊp nhËn s¶n phÈm cđa doanh nghiƯp hay không. Để thực hiện đợc
những vấn đề này, các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác đại tu, bảo dỡng máy móc thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản
xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc nâng cao năng suất lao động của công nhân sản xuất, bồi dỡng trình độ tay nghề cho công
nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Doanh nghiệp cũng thờng xuyên nghiên cứu thị trờng để nắm bắt nhu cầu thị trờng từ đó đa ra những sản
phẩm phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng.

4.2 Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm:


Giá thành sản phẩm có ảnh hởng rất lớn đến giá bán sản phẩm của doanh nghiệp và do vậy nó là một trong những nhân tố kích thích hoặc kìm
hãm tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chính vì lý do này, các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để hạ thấp giá thành sản phẩm. Doanh
nghiệp rất chú trọng đến việc áp dụng những thành tựu vầ khoa học và công nghệ vào sản xuất vì đây là nhân tố cực kỳ quan trọng cho phép doanh
nghiệp hạ thấp giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp cũng luôn cố gắng hạ thấp chi phí nguyên vật liệu, tổ chức quản lý, phân công lao động hợp lý
nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao tay nghề cho công nhân. ngoài ra doanh nghiệp còn phấn đấu để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp,
áp dụng các hình thức trả lơng, thởng phạt hợp lý đ[í với cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp.

4.3 Chính sách giá cả hàng hoá:


11
Trớc sự ảnh hởng to lớn của giá bán sản phẩm đến việc tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp đã sử dụng giá cả hàng hoá rất linh hoạt. Mỗi
doanh nghiệp có thể định giá theo cách riêng của mình. Khi một mặt hàng mới đợc đa ra thị trờng mà doanh nghiệp cha có đối thủ cạnh tranh thì
doanh nghiệp có thể bán với giá cao nhng đến khi trên thị trờng xuất hiện sản phẩm cùng loại thì doanh nghiệp lại hạ thấp giá bán để đẩy nhanh tốc
độ tiêu thụ sản phẩm, nhanh chóng thu hồi vốn. Nhiều khi sản phẩm đa ra thị trờng không còn mới lạ nhng vì lý do nào đó khiến nhu cầu tăng vọt lên,
lúc đó doanh nghiệp có thể tăng giá bán rất cao mà vẫn tiêu thụ đợc sản phẩm một cách mạnh mẽ. Ngợc lại, do cung lớn hơn cầu hoặc vì lý do nào
đó khiến việc tiêu thụ tạm thời chậm lại vì vậy doanh nghiệp cũng lại nhanh chóng hạ thấp giá bán.
Việc giảm giá trong tiêu thụ sản phẩm cũng đợc các doanh nghiệp rất chú trọng, có nhiều hình thức giảm giá: giảm giá trong trờng hợp khách
hàng mua một khối lợng sản phẩm hoặc với khách hàng mua thờng xuyên; giảm giá theo khối lợng sản phẩm; giảm giá nhằm thu hồi vốn đối với
những sản phẩm đã tồn kho cha tiêu thụ đợc; giảm giá trong kỳ ngắn hạn.
Ngoài hình thức giảm giá hàng bán, doanh nghiệp còn áp dụng phơng thức chiết khấu bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Chiết khấu bán
hàng là việc doanh nghiệp khấu trừ cho khách hàng một số tiền tơng ứng với một tỷ lệ phần trăm nhất định tính trên trị giá số hàng hoá đã mua của
doanh nghiệp nhằm khuyến khích những khách hàng thanh toán nhanh trớc thời hạn. Làm nh vậy doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh đa vào tái sản
xuất.
Việc sử dụng chiết khấu bán hàng cũng là một biện pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Có những tỷ lệ chiết khấu
thích hợp sẽ hấp dẫn đợc khách hàng đến với sản phẩm của doanh nghiệp nh vậy tiêu thụ mới thuận lợi và nhanh chóng thu hồi đồng vốn đã bỏ vào
sản xuất.

4.4 Mở rộng mạng l ới phân phối sản phẩm:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm: Chính sách giá cả hàng hoá:

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×