Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều

Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều

Tải bản đầy đủ - 45trang

dễ dàng tiêu thụ sản phẩm của mình. Còn nếu khi giá quá cao thì ngời tiêu dùng sẽ không chấp nhận, lúc đó sản phẩm của doanh nghiệp không tiêu
thụ đợc sẽ bị ứ đọng. Một cách làm khác cho doanh nghiệp là doanh nghiệp có thể dùng giá bán để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác bằng cách
nghiên cú phơng pháp làm cho giá bán sản phẩm của mình hạ hơn so với sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác. Làm nh vậy, doanh nghiệp có
thể thu hút đợc khách hàng của các đối thủ cạnh tranh và có thể thành công trên thị trờng.
Đối với thị trờng nông thôn, miền núi, nơi có thu nhập thấp kà những thị trờng sức mua có hạn. Do việc tiêu thụ sản phẩm ở mức độ thấp nên giá
cả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với mức giá thấp hơn có thể tạo ra sức tiêu thụ lớn hơn và ngợc lại, giá cao hơn một chút là có thể làm giảm sức
tiêu thụ đi rất nhiều, thậm chí không tiêu thụ đợc.
Tóm lại, các quyết định về giá bán sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp ngoài một số loại sản phẩm có tính chất chiến lợc đợc nhà nớc bảo
hộ và định giá, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế thị trờng và quan hệ cung cầu. Doanh nghiệp phải tự tính toán, cân nhắc và định đoạt sao cho
giá bán của sản phẩm phải bù đắp đợc phần t liệu, vật chất đa vào sản xuất, trả lơng hay tiền công cho ngời lao động và có lợi nhuận để thực hiện tái
sản xuất giản đơn và mở rộng.

2.6 Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều


mặt: Về hình thức bán hàng: Một doanh nghiệp nếu áp dụng tổng hợp các
hình thức bán hàng nh bán buôn, bán lẻ, bán hàng tại kho của doanh nghiệp, tại kho của khách hàng, bán tại cửa hàng...tất nhiên sẽ tiêu thụ đợc
nhiều sản phẩm hơn một doanh nghiệp khác chỉ áp dụng một hình thức bán hàng.
Để mở rộng và chiếm lĩnh thị trờng, các doanh nghiệp còn có thể tổ chức mạng lới các đại lý phân phối sản phẩm. Khi các đại lý này đợc mở
rộng và hoạt động có hiệu quả sẽ nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp và tăng thị phần của doanh nghiệp. Ngợc lại, khi các đại lý hoạt động kÐm
hiƯu qu¶ sÏ dÉn tíi viƯc gi¶m sót doanh thu tiêu thụ sản phẩm.
Về mặt tổ chức thanh toán: Doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều ph- ơng thức thanh toán khác nhau nh: thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản,
thanh toán hàng đổi hàng, thanh toán ngay...Với các hình thức thanh toán đa dạng đó sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và có thể lựa chọn
cho mình phơng thức thanh toán thuận lợi nhất do đó có thể thu hút đợc đông đảo khách hàng đến với doanh nghiệp, khi đó sản phẩm của doanh
nghiệp sẽ tiêu thụ đợc nhiều hơn. Nếu doanh nghiệp chỉ áp dụng một phơng thức thanh toán nào đó thì sẽ dẫn đến khả năng phơng thức đó chỉ phù hợp
với khách hàng này nhng lại không phù hợp với khách hàng khác.
Mặt khác, nếu doanh nghiệp có những hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh, thanh toán ngay bằng việc chiết khấu bán hàng thì
8
cũng sẽ thu hút đợc khách hàng nhiều hơn, đẩy mạnh đợc tốc độ tiêu thụ sản phẩm và đó chính là đòn bẩy kích thích việc tiêu thụ sản phẩm.
Về các dịch vụ kèm theo trong công tác tiêu thụ sản phẩm: Để tăng sức cạnh tranh trong công tác tiêu thụ, doanh nghiệp phỉa luôn tạo điều
kiện thuận lợi cho khách hàng bằng cách tổ chức các dịch vụ vận chuyển, bảo hành sản phẩm, lắp ráp sản phẩm...Điều này sẽ làm cho khách hàng
cảm thấy thoải mái, yên tâm và tin tởng hơn khi dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Trong trờng hợp doanh nghiệp làm không tốt khâu này sẽ gây mất
uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ yếu đi và nh vậy công tác tiêu thụ sẽ gặp khó khăn.
Về quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt, thì quảng cáo chiếm một vị trí
quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm đem đến cho khách hàng những thông tin cô
đọng, đặc trng nhất về sản phẩm một cách nhanh nhất và rộng khắp.. Trên cơ sở biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, khách hàng sẽ có sự so sánh và
đi ®Õn lùa chän s¶n phÈm cho chÝnh hä tríc khi quyết định mua sản phẩm nào. Quảng cáo là một trong những vấn đề có tính chất chiến lợc của sản
xuất- tiêu thụ. Mục tiêu của quảng cáo là phải đa thông tin đến ngời tiêu dùng về mặt hàng nào đó một cách thật ấn tợng để thu hút sự chú ý của ng-
ời tiêu dùng.

2.7 Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiều

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×