Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

Tải bản đầy đủ - 65trang

+BHYT: 3 tiền lương trên cấp bậc, 2 hạch toán vào chi phí giá thành, 1 người lao động phải nộp.
Quyết toán quý, cơ quan BHXH đối chiếu chứng từ chi và bảng tổng hợp ngày nghỉ BHXH với số tiền đã ứng nếu có trong quý . Khi cơ quan bảo
hiểm chuyển tiền trả đơn vị kế tốn hạch tốn: Nợ TK 112, 111
Có TK 338338.3
V. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 và một số ý kiến đề xuất

1. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty


Việc tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 là tương đối tốt với hệ thống sổ sách, chứng từ, phương pháp hạch toán
kế tốn đầy đủ, chính xác khoa học và hợp lý. Bộ máy kế toán được tổ chức chuyên sâu và phân cơng hoach định rõ ràng, mỗi kế tốn có trách nhiệm làm
một phần hành cụ thể, lập báo cáo tình hình xong gửi lên phòng kế tốn thống kê. Việc này đã tạo điều kiện cho nhân viên kế tốn phát huy tính sáng tạo chủ
động, thành thạo trong công việc. Các phần hành được kế toán phối hợp rất khéo léo tạo động lực thúc đẩy quá trình triển khai, khai thác nghiệp vụ đạt hiệu
quả và chính xác với chế độ. Việc ứng dụng kế tốn máy vào cơng tác kế tốn đã tiết kiệm được cả về
thời gian và công sức cho các nhân viên kế toán, đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thơng tin kế tốn tài chính, kế tốn quản trị, kịp thời đưa ra các thơng
tin hữu dụng đối với các yêu cầu quản lý. Tất cả các số liệu được cập nhật vào máy tính một cách kịp thời và chính xác; trên cơ sở đó máy tính sẽ tiến hành
58
tính tốn theo chương trình đã được cài đặt sẵn nên khắc phục được những sai sót mà kế tốn thủ cơng hay dễ mắc phải.
Cơng ty áp dụng bộ máy kế tốn tập trung theo chế độ kế tốn mới nên các cơng việc từ thu thập chứng từ, định khoản kế toán đến việc lập báo cáo tài
chính đều được thực hiện tại phòng kế tốn nên đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với cơng tác kế tốn trong Cơng ty.
Đội ngũ kế tốn của cơng ty đạt trình độ chuyên môn cao và cũng không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho phù hợp với sự phát triển của ngành
kế toán, các chứng từ, sổ sách, sổ cái, thẻ sổ chi tiết luôn được ghi chép rõ ràng hợp lôgic đúng chế độ hiện hành.
Công ty xác định rõ đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá rhành sản phẩm xây lắp là từng cơng trình và hạng mục cơng trìnhcó dự tốn
riêng nên có thể đối chiếu kịp thời thực tế sản xuất thi cơng với dự tốn để từ đó tìm ra ngun nhân để tìm ra bài học quản lý nhanh nhất.
2. Đánh giá kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
Việc áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, trả lương khoán theo cấp bậc, theo năng suất lao động , gắn liền thu nhập của người lao động với chất
lượng, hiệu quả cơng việc đạt đượcLàm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm; vì vậy đã khuyến khích người lao động tăng
năng suát lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm., hiệu quả công việc được nâng cao.
Cách tính lương cho người lao động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 rất hợp lý và chính xác, thơng qua việc kết hợp được số ngày làm
công của công nhân viên và thời gian làm việc phản ánh đúng hiệu quả công việc đạt được của từng người. tiền lương được thể hiện trên bảng thanh toán
lương và cố đày đủ chữ ký của mọi người nên đảm bảo được sự công khai và tính cơng bằng trong thanh tốn lương.
59
Hệ thống chứng từ ban đầu phản ánh số lượng, chất lượng lao động, các bảng chấm công, phiếu giao việc, sổ số ngày cơng làm việc được ghi chép chính
xác rõ ràng. Lưu chuyển chứng từ sổ sách theo đúng trình tự như quy định đảm bảo tính chính xác số liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc thanh toán lương
được thực hiện tương đối tốt, đúng kỳ hạn, chính xác hợp lý thoả đáng cho người lao động.
Sổ sách kế tốn tổng hợp được cơng ty thiết kế đúng với chế độ kế tốn quy định. Việc trích BHXH và BHYT được đưa vào bảng thanh toán lương
giúp giảm bớt khối lượng cơng việc kế tốn tiền lương. Cơng ty áp dụng hình thức sổ nhật ký chung để hạch tốn là hồn tồn phù
hợp với đặc thù của ngành xây lắp. Hiện nay cơng ty đã có hệ thống báo cáo tài chính cơng khai về tiền lương
phục vụ cho các nhà quản trị trong việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty.
Như vậy kế tốn tiền lương tại Cơng ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động đồng thời đây cũng là công cụ
trợ giúp đắc lực cho ban lãnh đạo công ty trong vấn đề quản trị nhân lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động.
Do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 áp dụng việc trả lương theo số ngày làm việc và chế độ tiền thưởng đúng đắn, đã tạo điều kiện cho công
nhân viên phát huy sức mạnh của nhân tố con người trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh doanh của cơng ty nói riêng và của tồn xã hội nói
chung. Cơng ty đã sớm thực thi áp dụng mức lương tối thiểu cho người lao động là 350.000đtháng, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có khả năng thanh
tốn các khoản chi phí sinh hoạt gia tăng. Bên cạnh đó vào dịp cuối năm âm lịch tức vào tháng 1 công ty đã có thưởng cho người lao động nhằm nâng cao
năng suất chất lượng và hiệu quả lao động, và giúp họ gắn bó hơn với cơng ty, từ đó giúp cho công ty ngày càng phát triển.
Số chi trong 6 tháng đầu năm 2005
60
-Chi tết âm lịch : 24.192.000đ -Thưởng thi đua cuối năm :8.610.000đ
-Thưởng lao động tiên tiến +đột xuất :7.530.000đ -Thưởng đối ngoại trong dịp tết nguyên đán :20.250.000đ
Thực hiện nghị định 28CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các bộ phận đã sử dụng hệ thống tăng thêm lương tối thiểu theo
quy định, song với việc sử dụng biện pháp phân phối thu nhập của công ty còn mới mẻ rất dễ gây ra bình qn về thu nhập trong đơn vị, phân phối sẽ không
đồng đều. Cho nên trong cơng tác phân phối tiền lương thì các bộ phận nghiệp vụ có liên quan thực hiện tốt việc thanh toán tiền lương cho người lao động bảo
đảm đúng chế độ chính sách, đúng pháp luật. Các phòng chức năng có liên quan cần phải nghiên cứu kỹ hướng dẫn về nghiệp vụ cho các đơn vị. Thường xuyên
kiểm tra định kỳ, đột xuất để uốn nắn mọi lệch lạc trong phân phối tiền lương. Mặc dù vậy nhìn tổng quan thì dù có người lương cao, thấp bất đồng thu
nhập độ trung thực báo cáo của các đơn vị, công ty vẫn đảm bảo doanh thu và hiệu quả sản xuất cao.
Vấn đề đặt ra cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 là cần phải làm sao đưa ra được mức lương hợp lý các chế độ đãi ngộ thoả đáng cho người
lao động, tạo tâm lý yên tâm cống hiến công tác tại công ty.

3. Một số ý kiến đề xuất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×