Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Công tác đấu thầu Công tác chuyển giao công nghệ nớc ngoài

Công tác đấu thầu Công tác chuyển giao công nghệ nớc ngoài

Tải bản đầy đủ - 72trang

quyền cho phép thì Công ty đi vay vốn ở Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, hoặc là do vốn tài trợ của các nhà tài trợ hoặc là các nhà thầu.....
Là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập chịu trách nhiệm pháp nhân trớc pháp luật hiện hành của Nhà nớc, với t cách là chủ đầu t, trực tiếp tổ chức thực hiện
dự án, trực tiếp quản lý dự án; để thực hiện dự án khả thi hay dự án tiền khả thi Công ty còn gặp nhiều khó khăn về vốn nhng trong những năm trở lại đây Công
ty đã đầu t vào những dự án có trọng điểm, những dự án thuộc diện u tiên của nhà nớc tạo điều kiện công ăn việc làm cho những lao động d thừa trong xã hội.
Điều đó đã phát huy đợc những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu của công ty, tận dụng đợc những cơ hội thuận lợi, tránh đợc các mối đe dọa có thể xẩy ra
đối với công ty.

5.2. Công tác đấu thầu


Khi thực hiện đầu t thì mục đích của chủ đầu t là thu về đợc những kết quả lớn hơn những gì bỏ ra, do đó chủ đầu t phải phát huy tối đa hiệu quả sử dụng
đầu vào cũng nh khai thác tối đa kết quả đầu t. Ngời chủ đầu t bằng cách tổ chức đấu thầu nếu nh không bị hạn chế bởi những điều kiện khác sẽ tìm cho
mình những nhà cung cấp đầu vào tốt nhất cũng nh ngời khai thác tốt nhất kết quả đầu t, nh vậy hoạt động đấu thầu xuất hiện cùng hoạt động đầu t và nó giúp
cho hoạt động đầu t phát huy đợc hiệu quả. Công ty đã tiến hành đấu thầu với các Tỉnh thành Hà Nội, Lạng Sơn, Hà
Nam, Quảng Bình, Thành hóa, Quy nhơn....Và thông qua hoạt động đấu thầu công ty đã phát huy đợc tối đa khả năng cạnh tranh của mình bằng những sản
phẩm có uy tín trên thị trờng nh: Bột ngọt MIWON, VEDAN, Thức ăn gia súc, chiếu tre, đồ gỗ mỹ nghệ....Một trong những thành công của Công ty đó là ngày
một khẳng định vị trí của mình trên thị trờng trong nớc và ngoài nớc. Thông qua hoạt động đấu thầu Công ty đã làm quen đợc không ít các bạn hàng trong và
ngoài nớc và từ đó nảy sinh những mối quan hệ hợp tác để cùng phát triển trong tơng lai.
49
Sau khi có quyết định đầu t Công ty sẽ căn cứ vào các hồ sơ công nghệ và thông báo giá của các hãng chào hàng sẽ thông qua các cơ quan quản lý chuyên
ngành kỹ thuật về máy móc thiết bị để t vấn lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, thiết bị.
Các loại hình Công ty tiến hành đầu thầu thời gian qua: - Đấu thầu tuyển chọn t vấn
- Đấu thầu xây lắp - Đấu thầu mua sắm máy móc thiết bị
- Đấu thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ - Đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án
Quản lý hoạt động đấu thầu Bộ máy lãnh đạo trong công ty Chủ tịch HĐQT hớng dẫn, thanh tra,
kiểm tra, giám sát tổng hợp việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý hệ thống thông tin về đấu thầu đối với các dự án.

5.3. Công tác chuyển giao công nghệ nớc ngoài


Qua thông tin và giao dịch với một số nhà sản xuất của một số nớc Châu Âu, Châu á, công ty đã nghiên cứu chi tiết và đợc các cơ quan chuyên nghành
về thiết bị máy móc t vấn trên cơ sở thực tiễn hiện tại và điều kiện của công ty, công ty chủ trơng nhập máy móc thiết bị của các nớc nh: Trung Quốc, Nhật
bản, Thaí Lan với các u thế: đáp ứng công nghệ tiên tiến, qui mô vừa và nhỏ, giá cả hợp lý, các điều kiện dịch vụ hậu mãi hợp lý, dễ dàng, thuận tiện, chi phí
chuyển giao công nghệ thấp vì Trung Quốc, Nhật bản, Thái lan cũng là các nớc có nền công nghiệp máy móc tiên tiến và phát triển ở Châu á và khu vực. Trên
thực tế hiện nay nhiều hãng sản xuất máy móc thiết bị của Trung quốc, Nhật Bản, Thái Lan đang xây dựng, lắp ráp và chun giao c«ng nghƯ cho mét sè
c«ng ty ViƯt nam; vµ mét sè níc nh AicËp, Sigapore, Malaysia, v.v..
50

III. KÕt quả và hiệu quả đầu t của công ty cổ phần tm-xnk hồng hà


1. Kết quả của hoạt động đầu t


Từ phòng kế toán tài chính của Công ty, từ năm 2001 trở lại đây, các số liệu về trị giá hiện có của TSCĐ, đầu t tài chính, chi phí XDCB của Công ty nh
sau:
Bảng: TSCĐ, đầu t tài chính và chi phí XDCB ĐVT: Triệu đồng
Năm TSCĐnguyên giá
Đầu t tài chính Chi phí XDCB
Tổng tài sản
2001 1,815
10,245 2002
2,925 12,345
2003 3,985
18,245 2004
4,875 8,345
22,785 2005
5,345 7,253
29,789
Nguồn: Phòng kế toán tài chính của
c
ông ty cổ phần TM XNK Hồng Hà
Theo công thức của các nhà quản trị doanh nghiệp, thực trạng tình hình đầu t của Công ty đợc phản ánh qua tỷ suất đầu t chung và tỷ suất đầu t tài sản
cố định nh sau:
Tỷ suất đầu t chung = TSCĐ + Đ.T tài chính + C. phí XDCB
Tài sản
Tỷ suất đầu t TSCĐ = TSCĐ
TS
Nh vậy hai công thức trên phản ánh tình hình đầu t theo chiều sâu hàng năm qua việc so sánh tỷ trọng các năm kế tiếp với các năm trớc đó để thấy sự
tăng trởng hay sụt giảm của việc đầu t TSCĐ chung trong toàn bộ Công ty. Qua
đó ta có:
Bảng: Tỷ suất đầu t tài sản
Năm Tỷ suất đầu t chung
Tỷ suất đầu t TSCĐ
2001 0.17715959
0.17715959 2002
0.236938031 0.236938031
51

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác đấu thầu Công tác chuyển giao công nghệ nớc ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×