Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Về mức sử dụng các hình phổ biến Về tính cân đối của biểu trưng

Về mức sử dụng các hình phổ biến Về tính cân đối của biểu trưng

Tải bản đầy đủ - 48trang

trưng là các hình elip 20.9, tròn 17.2 và hình chữ nhật 9.8 Xem Hình 0 -1. Điều này khiến cho biểu trưng của các doanh nghiệp có tính khác biệt thấp,
khơng có lợi cho việc định vị và khác biệt hóa sản phẩm. Các doanh nghiệp dệt may, nước giải khát tuân theo xu hướng này. Hình elip chiếm tới 25 số biểu trưng dệt
may và 30 số biểu trưng nước giải khát. Tuy nhiên, hình tròn lại là hình phổ biến nhất đối với thiết kế biểu trưng của các doanh nghiệp rượu bia 37.5 trong khi hình
phổ biến nhất trong số các doanh nghiệp da giày là elip chỉ chiếm 14.3 . Nói cách khác, các doanh nghiệp da giày sử dụng các hình cơ bản đa dạng nhất 81 sử dụng
hình nằm ngồi những hình trên. Điều này có thể được giải thích phần nào vì nhiều doanh nghiệp da giày sử dụng từ hiệu làm biểu trưng, là một hình thức mới so với
doanh nghiệp Việt nam. Có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp miền Bắc và miền Nam trong việc sử dụng các hình dạng cơ bản. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp
miền Bắc sử dụng hình tròn 35.7, con số này ở các doanh nghiệp miền Nam chỉ là 14.1. Ngược lại, các doanh nghiệp miền Nam lại có xu hướng sử dụng nhiều hình
elip hơn 40 so với 25 so với doanh nghiệp miền Bắc. Việc doanh nghiệp vẫn sử dụng tập trung vào một số hình dạng cơ bản phổ
biến cho thấy doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến nhãn hiệu như là một yếu tố tạo nên sự khác biệt. Sử dụng những hình dạng phổ biến này khiến cho nhãn hiệu của
doanh nghiệp không nổi bật khi đứng trong số các nhãn hiệu cạnh tranh khác, đặc biệt là khi khách hàng không chú ý tới chi tiết hoặc đứng ở khoảng cách quá xa.

1.5.1.3 Về mức sử dụng các hình phổ biến


Phần này xem xét mức độ sử dụng các hình phổ biến như hình địa cầu hay bơng lúa. Đây là một tiêu chí nói lên mức độ độc đáo của biểu trưng. Trong khi
khơng có hình cụ thể chiếm đa số trong biểu trưng của các doanh nghiệp nói chung, vẫn có xu hướng nhất định trong biểu trưng của các doanh nghiệp da giày và rượu
bia. Trong khi hình địa cầu là hình khá phổ biến trong biểu trưng của các doanh nghiệp da giày 19, các doanh nghiệp rượu bia sử dụng rất nhiều hình bơng lúa
20.8 Xem Hình 0 -2. Khơng chỉ phổ biến, những hình này đều quá phức tạp do sử dụng quá nhiều nét vẽ quả địa cầu hoặc yêu cầu quá nhiều nét chi tiết bơng lúa.
Ngồi ra, có thể thấy hầu hết các doanh nghiệp, trong khi sử dụng khá đa dạng các
28
hình khác nhau, đều sử dụng những hình có sẵn trong các phần mềm máy tính. Khơng nhiều doanh nghiệp sử dụng biểu trưng được thiết kế bởi hoạ sỹ chuyên
nghiệp Giày Thượng Đình. Việc nhiều doanh nghiệp sử dụng các hình q phổ biến trong biểu trưng
khiến cho tính khác biệt của nhãn hiệu thấp, khó phân biệt được với những nhãn hiệu cạnh tranh. Vụ việc khách hàng lẫn giữa hai nhãn hiệu Đồng Khánh khiến cho một
nhãn hiệu Đồng Khánh có đăng ký bị lây tiếng xấu của một nhãn hiệu Đồng Khánh khác là một minh chứng rất rõ cho điều này: trong khi doanh nghiệp nghĩ là nhãn
hiệu của mình khác với nhãn hiệu cạnh tranh về chi tiết thì khách hàng lại khơng quan tâm đến điều này. Biểu trưng sử dụng những hình phức tạp – có quá nhiều nét
vẽ hoặc chi tiết khiến cho biểu trưng trở nên khó nhớ và khơng thuận tiện khi áp dụng vào các tài liệu hay chương trình marketing. Ngồi ra, sử dụng những hình sẵn có
trong phần mềm máy tính khiến cho biểu trưng của nhãn hiệu dễ bị bắt chước và khó bảo hộ.
Hình 0-2: Hình địa cầu hay bơng lúa vẫn rất phổ biến trong biểu trưng Nguồn: Khảo sát thực trạng xây dựng và quản trị nhãn hiệu trong doanh nghiệp, tác
giả
29

1.5.1.4 Về tính cân đối của biểu trưng


Việc phân tích tính cân đối của biểu trưng được tiến hành bằng cách xem xét theo tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều cao so với tỉ lệ lý tưởng. Tính cân đối giữa chiều
ngang và chiều cao của biểu trưng ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông của nhãn hiệu. Tỷ lệ lý tưởng giữa chiều rộng và chiều cao của biểu trưng theo Al Ries và
Laura Ries, 1998 là 2.51. Điều này do tầm nhìn của ánh mắt con người xác định. Tất nhiên, việc đạt được tỉ lệ lý tưởng là khó vì còn chịu ảnh hưởng của yếu tố sáng
tạo. Do đó, tác giả sử dụng phạm vi bằng từ 80 đến 120 của tỉ lệ lý tưởng để xác định tính cân đối của biểu trưng. Nghĩa là những biểu trưng có tỉ lệ rộngcao trong
phạm vi trong khoảng từ 2.01 đến 3.01 được coi là cân đối. Tỉ lệ dưới 2.01 là nghĩa là biểu trưng quá cao và trên 3.01 là biểu trưng quá rộng. Theo cách tính này, hầu hết
các biểu trưng được nghiên cứu đều khơng cân đối 86.2, trong đó có đến 80.5 số biểu trưng quá cao Xem Hình 0 -3. Điều này có thể giải thích được do q nhiều
doanh nghiệp hình vng hoặc tròn để thiết kế biểu trưng.
Hình 0-3: Nhiều biểu trưng quá cao so với tỉ lệ lý tưởng Nguồn: Khảo sát thực trạng xây dựng và quản trị nhãn hiệu trong doanh nghiệp, tác
giả Việc biểu trưng của doanh nghiệp không bảo đảm tỉ lệ cân xứng giữa chiều
.cao và chiều rộng sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận biết nhãn hiệu trong hầu hết các trường hợp sử dụng. Do tầm mắt con người theo chiều ngang, người ta có xu hướng
30
nhìn rõ nhất những hình theo khn nằm ngang màn hình tivi, kính ơ tơ, ống kính máy ảnh…. Việc thiết kế biểu trưng quá cao cũng khơng có lợi khi sử dụng trong
các tài liệu marketing tờ rơi, danh thiếp, quảng cáo cũng như trên biển hiệu của các cửa hàng hay quảng cáo ngồi đường – trừ một số ít trường hợp.

1.5.1.5 Về số màu sử dụng để thiết kế biểu trưng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về mức sử dụng các hình phổ biến Về tính cân đối của biểu trưng

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×