Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Về hình thức của biểu trưng Về việc sử dụng hình dạng cơ bản phổ biến.

Về hình thức của biểu trưng Về việc sử dụng hình dạng cơ bản phổ biến.

Tải bản đầy đủ - 48trang

Một số doanh nghiệp mong muốn đưa những ý nghĩa nhất định vào trong tên nhãn hiệu của mình nhưng hầu hết những ý nghĩa này đều chung chung và khơng tập
trung vào những lợi ích then chốt của sản phẩm mang lại cho khách hàng và khơng nói lên được bản sắc của nhãn hiệu. Có thể kể ra một số ví dụ điển hình của ý nghĩa
tên nhãn hiệu chung chung theo kiểu này như Việt Tiến – “Việt nam” và “tiến lên”, AQSILK - “Lụa tơ tằm Nữ hoàng châu Á”, Vĩnh Hảo – “cuộc sống mãi mãi tốt
đẹp”, hay Trường Sinh – “Trường sinh bất lão”. Yếu tố văn hóa và ngơn ngữ thường được tính đến trong việc đặt tên nhãn
hiệu. Tuy nhiên, chủ yếu các doanh nghiệp quan tâm đến những yếu tố này ở góc độ làm thế nào để tên nhãn hiệu của họ nghe quen thuộc đối với khách hàng trong nước.
Để đạt được điều này, doanh nghiệp chọn những từ thơng dụng và có ý nghĩa hay để đặt tên cho nhãn hiệu Hải Hà, Bình Minh, sử dụng tên địa phương Hà nội, Thăng
long hoặc tên người Lê Minh, Thái Tuấn.
1.5 Hiện trạng công tác thiết kế biểu trưng 1.5.1 Về thiết kế của biểu trưng
Sau tên nhãn hiệu thì biểu trưng là yếu tố tiếp theo của dấu hiệu nhãn hiệu mà doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, việc thiết kế biểu trưng nhãn hiệu còn khá tuỳ
tiện. Nhiều doanh nghiệp khi thiết kế biểu trưng thì chủ yếu là thuê những cơ sở thiết kế in ấn nhỏ, thiếu chuyên môn trong việc này. Đó cũng là ngun nhân giải thích tại
sao hầu hết các biểu trưng của các doanh nghiệp được nghiên cứu đều nặng về mô tả, thiếu nhất quán về màu sắc, kiểu dáng và thường cố gắng chứa đụng quá nhiều thơng
tin. Đó chính là lý do khiến cho người tiêu dùng rất khó nhớ được biểu trưng của doanh nghiệp.

1.5.1.1 Về hình thức của biểu trưng


Có thể nói hình thức phổ biến nhất của biểu trưng nhãn hiệu là kết hợp của ký hiệu đặc thù với tên nhãn hiệu viết cách điệu. Hầu hết các doanh nghiệp được nghiên
cứu sử dụng ký hiệu đặc thù như một thành phần của nhãn hiệu 85.9 trong đó đa số sử dụng ký hiệu đặc thù kết hợp với kiểu chữ của tên nhãn hiệu 74.2. Tất cả
các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo đều sử dụng biểu trưng gồm có ký hiệu đặc thù kết hợp với kiểu chữ, trong khi tỉ lệ này ở các ngành sản phẩm khác cũng rất cao là
26
rượu bia 91.7 và dệt may 78.8. Chỉ có khoảng 12 số doanh nghiệp được nghiên cứu sử dụng riêng biểu trưng mà không kết hợp với kiểu chữ của tên nhãn
hiệu. Rất ít doanh nghiệp sử dụng tên nhãn hiệu viết cách điệu đứng độc lập làm biểu trưng 11.7. Tuy nhiên, tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng tên nhãn hiệu viết cách điệu
làm biểu trưng trong ngành da giày rất cao 38.1 so với con số 11.7 trong tất cả các ngành thuộc đối tượng nghiên cứu.

1.5.1.2 Về việc sử dụng hình dạng cơ bản phổ biến.


Hình 0-1: Hình tròn và hình elip được sử dụng phổ biến trong biểu trưng. Nguồn: Khảo sát thực trạng xây dựng và quản trị nhãn hiệu trong doanh nghiệp, tác
giả Biểu trưng của các doanh nghiệp còn tập trung sử dụng khá nhiều các hình
dạng cơ bản phổ biến. Hình dạng cơ bản được sử dụng nhiều nhất trong thiết kết biểu
27
trưng là các hình elip 20.9, tròn 17.2 và hình chữ nhật 9.8 Xem Hình 0 -1. Điều này khiến cho biểu trưng của các doanh nghiệp có tính khác biệt thấp,
khơng có lợi cho việc định vị và khác biệt hóa sản phẩm. Các doanh nghiệp dệt may, nước giải khát tuân theo xu hướng này. Hình elip chiếm tới 25 số biểu trưng dệt
may và 30 số biểu trưng nước giải khát. Tuy nhiên, hình tròn lại là hình phổ biến nhất đối với thiết kế biểu trưng của các doanh nghiệp rượu bia 37.5 trong khi hình
phổ biến nhất trong số các doanh nghiệp da giày là elip chỉ chiếm 14.3 . Nói cách khác, các doanh nghiệp da giày sử dụng các hình cơ bản đa dạng nhất 81 sử dụng
hình nằm ngồi những hình trên. Điều này có thể được giải thích phần nào vì nhiều doanh nghiệp da giày sử dụng từ hiệu làm biểu trưng, là một hình thức mới so với
doanh nghiệp Việt nam. Có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp miền Bắc và miền Nam trong việc sử dụng các hình dạng cơ bản. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp
miền Bắc sử dụng hình tròn 35.7, con số này ở các doanh nghiệp miền Nam chỉ là 14.1. Ngược lại, các doanh nghiệp miền Nam lại có xu hướng sử dụng nhiều hình
elip hơn 40 so với 25 so với doanh nghiệp miền Bắc. Việc doanh nghiệp vẫn sử dụng tập trung vào một số hình dạng cơ bản phổ
biến cho thấy doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến nhãn hiệu như là một yếu tố tạo nên sự khác biệt. Sử dụng những hình dạng phổ biến này khiến cho nhãn hiệu của
doanh nghiệp không nổi bật khi đứng trong số các nhãn hiệu cạnh tranh khác, đặc biệt là khi khách hàng không chú ý tới chi tiết hoặc đứng ở khoảng cách quá xa.

1.5.1.3 Về mức sử dụng các hình phổ biến


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về hình thức của biểu trưng Về việc sử dụng hình dạng cơ bản phổ biến.

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×