Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Một số cách đặt tên nhãn hiệu chủ yếu

Một số cách đặt tên nhãn hiệu chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 48trang

chiều cao so sánh với tỉ lệ gợi ý của lý thuyết xây dựng nhãn hiệu, số hình cơ bản đánh giá mức độ phức tạp của biểu trưng.
Về quy trình thiết kế, tác giả tập trung phân tích quy trình đặt tên nhãn hiệu, cách thức doanh nghiệp đặt tên nhãn hiệu tự đặt hay thuê tư vấn, ai tham gia vào quá
trình đặt tên nhãn hiệu, quy trình thiết kế biểu trưng và cách thức doanh nghiệp thiết kế biểu trưng tự thiết kế hay thuê thiết kế, ai tham gia vào quá trình thiết kế biểu
trưng.
1.4 Hiện trạng công tác đặt tên nhãn hiệu 1.4.1 Về tên nhãn hiệu của doanh nghiệp
Tên nhãn hiệu là thành phần nhãn hiệu được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất trong số các thành phần nhãn hiệu. Tuy nhiên, nhìn chung việc thiết kế tên nhãn
hiệu của doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Điều này được thể hiện ở một số mặt sau đây:

1.4.1.1 Một số cách đặt tên nhãn hiệu chủ yếu


Khá nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước sử dụng tên mô tả và tên kết hợp giữa từ loại sản phẩm bia và tên địa danh Hà nội để cho nhãn
hiệu. Có thể kể ra rất nhiều tên thuộc loại này như Bia Hà nội, Bia Sài Gòn, Bia Cần Thơ, Bia Bến Thành, Giày Thượng Đình, Giày Thụy Khuê, May Thăng Long. Một số
doanh nghiệp khác sử dụng.từ phổ biến thường mang một ý nghĩ nào đó để đặt tên nhãn hiệu như Rạng đơng, Bình Minh, Hừng Sáng, Kinh đơ. Với những cách đặt tên
này, doanh nghiệp thường không đảm bảo được tính riêng cho tên nhãn hiệu của mình, đặc biệt là Ví dụ nếu muốn nói đến Giày Thăng Long thì buộc phải nói cả từ
loại “Giày Thăng Long” mà khơng thể nói “Thăng Long” khi nói đến nhãn hiệu này, như “Biti’s”. Đồng thời, các doanh nghiệp khác cũng có thể dễ dàng đặt tên cho nhãn
hiệu của mình như vậy, dù có thể là cho sản phẩm khác loại. Tất nhiên, với những tên không đảm bảo tính riêng như thế thì cũng sẽ rất khó cho doanh nghiệp trong việc
đăng ký nhãn hiệu vì chắc chắn doanh nghiệp sẽ không thể đăng ký tên “Hà nội” làm tên nhãn hiệu của riêng mình. Trong cơng tác marketing, cách đặt tên này cũng
thường gây bất tiện vì doanh nghiệp thường phải sử dụng tên dài trong các thông điệp truyền thông vốn rất hạn chế về không gian và thời gian.
22
Một số doanh nghiệp sử dụng tên nhãn hiệu gợi nhớ, nhưng chủ yếu chỉ tập trung vào việc gợi nhớ chủng loại sản phẩm Vina-Giày, Vang Thăng Long, Bia Bến
Thành, AQSilk hay Asia Sport Shoes mà ít quan tâm đến thiết kế các tên nhãn hiệu gợi nhớ đến lợi ích hay giá trị của sản phẩm.
Cũng có một số doanh nghiệp tư nhân sử dụng tên tự tạo hoặc biến thể của tên người, tên địa danh hay tên mô tả của công ty làm tên nhãn hiệu viết tắt, tạo tên mới
để tạo ra một tên nhãn hiệu riêng biệt như “Biti’s”, “Bitas”, “Miti”. Cách đặt tên này thường tạo ra những tên nhãn hiệu mang tính riêng cao hơn và tạo thuận lợi hơn rất
nhiều cho doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu cũng như tiết kiệm được khá nhiều chi phí và nỗ lực trong cơng tác truyền thơng marketing.

1.4.1.2 Về tính “riêng” của tên nhãn hiệu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số cách đặt tên nhãn hiệu chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×