Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Sáng tạo Lựa chọn từ danh sách biểu trưng

Sáng tạo Lựa chọn từ danh sách biểu trưng

Tải bản đầy đủ - 48trang

b. Sáng tạo


Bước đầu tiên trong quá trình sáng tạo biểu trưng của nhãn hiệu là quá trình thiết kế sơ bộ trong đó nhóm thiết kế cố gắng đưa ra càng nhiều mẫu sơ bộ khác nhau
càng tốt, kể cả biểu tượng dùng riêng, từ hiệu hay sử dụng kết hợp với kiểu chữ và hình dạng để tạo thành biểu trưng của nhãn hiệu. Sau đó, nhóm tiến hành chọn lọc và
điều chỉnh những thiết kế này, căn cứ vào các cân nhắc về màu sắc, kiểm tra khả năng áp dụng vào các tài liệu đen trắng... Các yếu tố như khách hàng mục tiêu, lợi ích
chủ yếu, bản sắc nhãn hiệu, tuyên bố định vị cần được cân nhắc. 1 Bao nhiêu màu
Một trong những cân nhắc chủ yếu trong thiết kế là số màu. Càng nhiều màu, chi phí in ấn càng cao đồng thời nếu dùng màu tự tạo, khả năng không nhất quán
càng cao. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều màu hơn và dùng màu tự tạo có thể tạo ra sự độc đáo cho dấu hiệu nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn.
2 Tránh các màu phổ biến Điều quan trọng là cần tránh những màu thông dụng, được dùng nhiều, đặc
biệt là trong cùng chủng loại sản phẩm. 3 Lưu ý khi tạo màu mới
Việc tạo ra màu mới, đặc trưng có thể khiến cho dấu hiệu của nhãn hiệu mang
tính độc đáo cao. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tính nhất qn màu sắc trong các tài liệu marketing hay phương tiện quảng
cáo sau này. 4 Màu thực tế
Màu lựa chọn phải được đảm bảo có thể thể hiện nhất quán trên các chất liệu khác nhau của tài liệu marketing sau này. Giấy in, mực in hay cơng nghệ in đều có
thể ảnh hưởng đến màu thực tế xuất hiện trên các tài liệu. Ví dụ, sử dụng cùng một máy in, mực in với nhiều loại giấy khác nhau để in cùng một biểu trưng có thể cho
thấy sự khác nhau của màu sắc đối với các chất liệu giấy khác nhau. Ngoài giấy, các chất liệu khác như vải mũ hay áo phông, biển quảng cáo hay các phương tiện khác.
17

c. Lựa chọn từ danh sách biểu trưng


Doanh nghiệp nên chọn khoảng 3-4 biểu trưng cuối cùng. Những biểu trưng này cần được thể hiện độc lập ở các kích cỡ khác nhau để xem xét tính rõ ràng, dễ
đọc. Những biểu trưng đó cũng phải được đặt trong bối cảnh của các tài liệu hay vật phẩm marketing khác nhau. Cuối cùng, doanh nghiệp chọn ra một đến hai dấu hiệu
nhãn hiệu để tinh chỉnh.

d. Tinh chỉnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sáng tạo Lựa chọn từ danh sách biểu trưng

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×