Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Hướng dẫn thiết kế

Hướng dẫn thiết kế

Tải bản đầy đủ - 48trang

1.2.1.3 Quá trình thiết kế biểu trưng


Để thiết kế biểu trưng của nhãn hiệu, có thể sử dụng quy trình thiết kế dấu hiệu hình ảnh cho nhãn hiệu do Alycia Perry 2003 [23] đề xuất. Về cơ bản, quy
trình thiết kế dấu hiệu hình ảnh của nhãn hiệu tương tự như quy trình đặt tên nhãn hiệu.

a. Hướng dẫn thiết kế


Bản hướng dẫn thiết kế có cấu trúc tương tự như bản hướng dẫn đặt tên nhãn hiệu. Ba thành phần đầu tiên là tóm tắt dự án, khách hàng mục tiêu và đặc tính cần
truyền đạt tương tự như trong bản hướng dẫn đặt tên nhãn hiệu. 1 Tóm tắt dự án
Bản hướng dẫn đặt tên được bắt đầu bằng một bản tóm tắt dự án thiết kế biểu trưng. Tóm tắt dự án cần nêu vắn tắt sản phẩm cần đặt tên và thiết kế biểu trưng,
khách hàng mục tiêu, tên gọi và biểu trưng hiện tại và trước kia nếu có, tại sao cần thay đổi tên và biểu trưng hiện tại và trước đây. Bản tóm tắt dự án cần ngắn gọn, xúc
tích, rõ ràng và dễ hiểu vì tất cả mọi người trong doanh nghiệp đầu có thể tham gia vào quá trình đặt tên.
2 Liệt kê biểu trưng của nhãn hiệu cạnh tranh Doanh nghiệp cần liệt kê ít nhất 3-4 biểu trưng của nhãn hiệu cạnh tranh chính
cùng các dấu hiệu hình ảnh khác của những nhãn hiệu này, bao gồm cả biểu trưng, kiểu chữ, biểu tượng, màu sắc và các yếu tố khác. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xác
định những yếu tố nên tránh hay cơ hội để thiết kế dấu hiệu hình ảnh của mình. 3 Khách hàng mục tiêu
Dựa trên chiến lược định vị, doanh nghiệp cần đưa danh sách khách hàng mục tiêu vào dự án đặt tên, theo thứ tự ưu tiên vì đây là một trong những yếu tố quan
trọng nhất cần cân nhắc trong đặt tên nhãn hiệu. 4 Thuộc tính và lợi ích
Sau khi xác định khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp cần xác định danh sách những thuộc tính và lợi ích chủ yếu để truyền đạt đến khách hàng nhằm tạo ra sự
khác biệt cho nhãn hiệu, làm cơ sở cho việc sáng tạo biểu trưng sau này. Ví dụ, một trang web cung cấp dịch vụ trực tuyến cho các khách hàng doanh nghiệp có thể sử
15
dụng thuộc tính “giao diện thân thiện với người dùng”. Lợi ích mà khách hàng được hưởng từ thuộc tính này là “tiết kiệm thời gian tiến hành giao dịch”.
5 Liên tưởng định truyền đạt Đây là những thuộc tính hay lợi ích mà doanh nghiệp dự kiến sử dụng làm
những liên tưởng chủ yếu để truyền đạt đến khách hàng nhằm tạo ra hình ảnh của nhãn hiệu. Trong quá trình xác định những liên tưởng này cần tránh dùng những từ
đã quá phổ biến như “đầu tiên”, “tốt nhất”, “dẫn đầu”. 6 Bản sắc nhãn hiệu
Doanh nghiệp nhắc lại bản sắc nhãn hiệu theo mẫu ba từ danh từ, tính từ, tính từ. Có thể sử dụng một vài từ mô tả bằng ngôn ngữ phổ thông nếu bản sắc nhãn hiệu
mới được sử dụng và bỏ đi khi đã trở nên quen thuộc trong nội bộ doanh nghiệp. 7 Tuyên bố định vị
Tuyên bố định vị cam kết nhãn hiệu cần được đưa vào làm cơ sở cho việc
đặt tên. 9 Tham số kỹ thuật
Doanh nghiệp cần lập một danh sách các yếu tố kỹ thuật cần cân nhắc khi thiết kế biểu trưng của nhãn hiệu. Các cân nhắc về văn hoá như các màu hay hình dạng
gây khó chịu cần tránh, hướng dẫn thiết kế nhãn hiệu hiện tại, các hình thức thể hiện có thể của dấu hiệu nhãn hiệu như quảng cáo truyền hình hay báo chí, biển quảng
cáo hay các tài liệu marketing khác như brochure, tờ rơi, các vật phẩm quảng cáo như mũ hay áo phông như cân nhắc có thể sử dụng biểu trưng dọc hay chỉ dùng được
loại biểu trưng ngang, khả năng dịch thuật hay giới hạn màu sắc của tài liệu quảng cáo, ví dụ quảng cáo trên báo chỉ có màu đen trắng, yếu tố chi phí trong thiết kế biểu
trưng nhiều màu. 10 Định hướng thiết kế ban đầu
Một số định hướng thiết kế ban đầu cần được nêu ra để định hướng cho quá
trình thiết kế như gợi ý về lựa chọn màu sắc, kiểu chữ hay hình dạng của dấu hiệu nhãn hiệu. Tên nhãn hiệu, đã được xác định ở giai đoạn trước, cũng là một yếu tố cần
cân nhắc.
16

b. Sáng tạo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×