Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Các hình thức của biểu trưng

Các hình thức của biểu trưng

Tải bản đầy đủ - 48trang

1.2 Thiết kế biểu trưng


Các công ty thường gắn tên nhãn hiệu của mình với một biểu trưng biểu trưng được thiết kế độc đáo cho riêng công ty. Cũng giống như tên nhãn hiệu, một
biểu trưng phải độc đáo và dễ nhớ. Các cơng ty cũng có thể chọn cách viết cách điệu tên nhãn hiệu để tạo thành biểu trưng như IBM hoặc FPT.
Theo Al Ries và Laura Ries 1998 [56], biểu trưng của nhãn hiệu cần phải được thiết kế phù hợp với phạm vi nhìn của ánh mắt, tương tự như tầm nhìn qua tấm
kính chắn gió ơ tơ. Nghĩa là biểu trưng của doanh nghiệp nên có dạng nằm ngang, và lý tưởng là chiều cao bằng khoảng một phần tư chiều rộng. Điều này sẽ khiến cho
khách hàng cảm nhận tốt nhất biểu trưng của doanh nghiệp. Quy tắc này có thể áp dụng cho biểu trưng trong bất kỳ tình huống nào, dù là sử dụng trong tiêu đề thư,
brochure, biển quảng cáo, danh thiếp và đặc biệt là trong các cửa hàng bán lẻ.

1.2.1.1 Các hình thức của biểu trưng


Biểu trưng của nhãn hiệu thường được thiết kế dưới dạng kết hợp một ký hiệu đặc thù với tên nhãn hiệu hoặc một thiết kế đặc thù của tên nhãn hiệu..
Kết hợp ký hiệu với tên nhãn hiệu Khá nhiều doanh nghiệp chọn một ký hiệu đặc thù kết hợp với tên nhãn hiệu
để tạo thành biểu trưng. Khi nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếng ký hiệu có thể đứng độc lập để tạo nên sự nhận biết về nhãn hiệu. Ví dụ, chỉ cần nhìn thấy hình nét phết gắn
trên các sản phẩm thể thao giày, quần áo thể thao, đa số khách hàng sẽ biết ngay đó là sản phẩm của Nike. Tuy nhiên, những tác giả nổi tiếng về nhãn hiệu như Al Ries và
Laura Ries 1998 [56] và Alycia Perry 2003 [23] đều cho rằng bản thân ký hiệu của nhãn hiệu khơng có nhiều tác dụng trong việc xây dựng nhãn hiệu. Theo những
tác giả này, ký hiệu chỉ có tác dụng khi nó đi cùng tên nhãn hiệu trong biểu trưng. Những nhãn hiệu mà bản thân ký hiệu có thể đứng một mình đại diện cho nhãn hiệu
như Nike hoặc Mercedes là rất hiếm và thường chỉ có ở những nhãn hiệu xuất hiện từ rất sơm, khi số lượng nhãn hiệu trên thị trường là rất nhỏ.
Kiểu chữ đặc thù của tên nhãn hiệu Hình thức thứ hai trong thiết kế biểu trưng của nhãn hiệu cách thể hiện cách
điệu tên nhãn hiệu bằng kiểu chữ gồm font chữ, chữ hoa - chữ thường hoặc độ đậm
12
của chữ sử dụng để tạo ra biểu trưng bằng cách viết cách điệu tên nhãn hiệu – có thể viết đầy đủ hoặc viết tắt. Thơng thường, có rất nhiều font chữ khác nhau nhưng đều
quy về hai loại cơ bản: Serif hoặc Sanserif. Serif loại font chữ có chân như Times
New Roman trơng có vẻ cổ trong khi Sanserif loại font chữ khơng có chân như Arial trông hiện đại hơn
Al Ries và Laura Ries 1998 [56]. Serif thường được dùng
trong văn bản, sách, hoặc tạp chí vì loại font chữ này dễ đọc hơn trong đoạn văn. Sanserif thường được sử dụng trong tiêu đề báo, tiêu đề trang web vì loại font chữ
này nổi bật hơn. Tuy nhiên, hầu hết các font chữ trong các biểu trưng là sanserif do kiểu chữ này được coi là rõ ràng, đơn giản, hiện đại và thân thiện hơn
Alycia Perry 2003
[23]. Chữ hoa thể hiện sự mạnh mẽ, sức mạnh và quy quyền trong khi chữ thường thể hiện sự đơn giản và dễ tiếp cận
Alycia Perry 2003 [23]. Chữ đậm trơng
nam tính hơn trong khi chữ mảnh có vẻ nữ tính. Tuy nhiên, trong thiết kế biểu trưng, những yếu tố này chỉ mang tính tương đối vì yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo tính
dễ đọc, dễ xem của biểu trưng Alycia Perry 2003
[23]. Khi thiết kế biểu trưng theo cách này, doanh nghiệp có thể sử dụng thiết kế
đặc biệt của tên nhãn hiệu đầy đủ hoặc viết tắt. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đã sử dụng thiết kế đặc biệt của tên viết tắt như FPT thì chính tên viết tắt này, do xuất
hiện dưới hình thức của một biểu trưng và phải được đăng ký bảo hộ thì thường sẽ trở thành tên nhãn hiệu.

1.2.1.2 Yêu cầu thiết kế biểu trưng a.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức của biểu trưng

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×