Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Hướng dẫn sơ lược

Hướng dẫn sơ lược

Tải bản đầy đủ - 48trang

a. Hướng dẫn sơ lược


Theo Alycia Perry 2003 [23], bước đầu tiên trong việc tạo tên nhãn hiệu không phải là sáng tạo mà bắt đầu từ những thơng tin chiến lược từ đó xác định định
hướng cho việc đặt tên thông qua việc xây dựng bản hướng dẫn đặt tên sơ lược. 1 Tóm tắt dự án
Bản hướng dẫn đặt tên được bắt đầu bằng một bản tóm tắt dự án đặt tên. Tóm
tắt dự án cần nêu vắn tắt sản phẩm cần đặt tên, khách hàng mục tiêu, tên gọi hiện tại và trước kia nếu có, tại sao cần thay đổi tên hiện tại và trước đây. Bản tóm tắt dự án
cần ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng và dễ hiểu vì tất cả mọi người trong doanh nghiệp đầu có thể tham gia vào quá trình đặt tên.
2 Liệt kê tên nhãn hiệu cạnh tranh Liệt kê tất cả các nhãn hiệu hoặc tên gọi của sản phẩm cạnh tranh trực tiếp và
gián tiếp trên thị trường cùng các khẩu hiệu hoặc mô tả nhãn hiệu của họ. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp xác định những từ cần tránh cũng như xác
định tên nhãn hiệu có thể nhằm tạo ra sự khác biệt và định vị nhãn hiệu. Mặc dù sau đó doanh nghiệp phải kiểm tra danh sách những nhãn hiệu đã đăng ký nhưng tiến
hành việc liệt kê nhãn hiệu cạnh tranh một cách cẩn thận có thể giúp doanh nghiệp tránh được những tên gọi không đăng ký, đặc biệt là trên thị trường Việt nam.
3 Khách hàng mục tiêu Dựa trên chiến lược định vị, doanh nghiệp cần đưa danh sách khách hàng mục
tiêu vào dự án đặt tên, theo thứ tự ưu tiên vì đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc trong đặt tên nhãn hiệu.
4 Thuộc tính và lợi ích Sau khi xác định khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp cần xác định danh sách
những thuộc tính và lợi ích chủ yếu để truyền đạt đến khách hàng nhằm tạo ra sự khác biệt cho nhãn hiệu, làm cơ sở cho việc sáng tạo tên sau này. Ví dụ, một trang
web cung cấp dịch vụ trực tuyến cho các khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng thuộc tính “giao diện thân thiện với người dùng”. Lợi ích mà khách hàng được
hưởng từ thuộc tính này là “tiết kiệm thời gian tiến hành giao dịch”. 5 Liên tưởng định truyền đạt
9
Đây là những thuộc tính hay lợi ích mà doanh nghiệp dự kiến sử dụng làm những liên tưởng chủ yếu để truyền đạt đến khách hàng nhằm tạo ra hình ảnh của
nhãn hiệu. Trong quá trình xác định những liên tưởng này cần tránh dùng những từ đã quá phổ biến như “đầu tiên”, “tốt nhất”, “dẫn đầu”.
6 Bản sắc nhãn hiệu Doanh nghiệp nhắc lại bản sắc nhãn hiệu theo mẫu ba từ danh từ, tính từ, tính
từ. Có thể sử dụng một vài từ mô tả bằng ngôn ngữ phổ thông nếu bản sắc nhãn hiệu mới được sử dụng và bỏ đi khi đã trở nên quen thuộc trong nội bộ doanh nghiệp.
7 Tuyên bố định vị Tuyên bố định vị cam kết nhãn hiệu cần được đưa vào làm cơ sở cho việc
đặt tên. 8 Các tham số kỹ thuật
Tóm tắt những tham số kỹ thuật cần cân nhắc khi đặt tên như phạm vi địa lý,
ngơn ngữ, văn hố, hướng dẫn đặt tên và phương pháp đặt tên hiện có. Ví dụ về các tham số kỹ thuật được sử dụng để hướng dẫn đặt tên nhãn hiệu cho một dịch vụ B2B
cho các doanh nghiệp cần “tránh các từ hoặc thành phần như như NET, Internet, web, , tiếp vĩ ngữ .com hay tiếp đầu ngữ i-, e-.
9 Định hướng sáng tạo ban đầu Nêu một số định hướng chính cho việc đặt tên. Nên có nhiều hơn một định
hướng. Những định hướng này có thể xuất phát từ ý kiến cá nhân hoặc ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp. Ví dụ:
Đặt tên tự tạo, tiếng Anh hoặc Latin Tìm kiếm các từ ẩn dụ và gợi liên tưởng về âm nhạc.

b. Sáng tạo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn sơ lược

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×