Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Thêi kú 1988-1990.

Thêi kú 1988-1990.

Tải bản đầy đủ - 76trang

Phần thứ hai . Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu
của tổng công ty rau quả việt nam.
I- Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty rau quả Việt Nam.
Tổng Công ty rau quả Việt Nam đợc thành lập ngày 11121988 theo QĐ Số 63 NN-TCCBQĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên cơ sở hợp nhất các
đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu rau quả của các Bộ: Ngoại Thơng, Nông nghiệp và công nghiệp Thực phẩm.
Tổng Công ty là một tổ chức kinh doanh chuyên ngành kinh tÕ kü thuËt trong lÜnh vùc rau qu¶, bao gồm các hoạt động từ sản xuất đến chế biến công nghiệp, xuất nhập
khẩu rau quả và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tuy mới hoạt động đợc gần 13 năm nhng Tổng Công ty đã có quan hệ làm ăn với hơn 100 nớc khác nhau trên thế giới.
Quá trình hoạt động và phát triển của Tổng Công ty có thể chia làm 3 thời kỳ:

1.1 Thời kỳ 1988-1990.


Đây là thời kỳ hoạt động theo cơ chế bao cấp. Sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian naỳ đang nằm trong quỹ đạo của chơng trình hợp tác rau quả Việt-Xô 1986-
1990. Đây là chơng trình hợp tác lớn thứ 2 sau chơng trình hợp tác dầu khí và là một trong những mục tiêu chiến lợc của Đảng và Nhà nớc. Thực hiện chơng trình hợp tác này cả 2 bên
đều có lợi. Về phía Liên Xô, đáp ứng đợc nhu cầu rau quả tơi cho vùng Viễn Đông Liên Xô. Còn về phía Việt Nam đợc cung cấp các vật t chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và
có 1 thị trờng tiêu thụ lớn, ổn định. Kim ngạch xuất khẩu rau quả thu đợc từ thị trờng này chiếm 97,7 tổng số kim ngạch của Tổng Công ty 10 năm đầu.
1.2.Thời kỳ 1991-1995.
Đây là thời kỳ đầu cả nớc bớc vào hoạt động theo cơ chế thị trờng. Hàng loạt chính sách mới của nhà nớc ra đời và tiếp tục đợc hoàn thiện đã tạo cho Tổng Công
37
ty rau quả Việt Nam cơ hội có môi trờng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhng bên cạnh đó Tổng Công ty cũng không gặp ít khó khăn.
Ban đầu, Tổng Công ty rau quả Việt Nam đợc nhà nớc giao cho nhiệm vụ làm đầu mối nghiên cứu, sản xuất, chế biến và xuất khẩu rau qủa. Nhng đến thời kỳ 1991-
1995 thì đã có hàng loạt doanh nghiệp đợc phép kinh doanh và xuất khẩu mặt hàng này. Hơn nã, các doanh nghiệp cũng vào Việt Nam đầu t kinh doanh về rau quả khá
nhiều, tạo ra thế cạnh tranh rất quyết liệt đối với Tổng Công ty. Thứ hai, chơng trình hợp tác rau quả Việt-Xô thờì kỳ này không còn nữa. Việc
chuyển đổi hoạt động từ bao cấp sang cơ chế thị trờng bớc đầu ở các cơ sở của Tổng Công ty còn lúng túng, bỡ ngỡ, vừa làm vừa tìm cho mình một hớng đi sao cho thích
hợp với môi trờng mới. Trong bối cảnh này, Tổng Cty đã tích cực mở rộng thị trờng kim ngạch xuất khẩu
với các thị trờng khác ngoài Liên Xô cũ từ 1 triệu USD 1990 đã tăng lên 23,5 triệu USD năm 1995. Mặt khác, do cố gắng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lợng, đổi mới
công nghệ và tranh thủ các thiết bị mới nên sẩn phẩm của Tổng Công ty đã bớc đầu xâm nhập vào các thÞ trêng míi. Trong đó, mỗi năm đã xuất đợc hầng trăm
Conteiners dứa hộp sang thị trêng Hoa Kú.

1.3 Thêi kú 1996 ®Õn nay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thêi kú 1988-1990.

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×