Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Rầy Xanh đuôi đen . Bệnh đạo ôn :

Rầy Xanh đuôi đen . Bệnh đạo ôn :

Tải bản đầy đủ - 59trang

+ Vụ xuân : Đợt 1: cuối tháng 3 đầu tháng 4 trên lúa chiêm xuân sớm Đợt 2 : cuối tháng 4 đầu 5 : xuân đại trà muộn
+ Vụ mùa : Đợt 1: Sau khi thu hoạch , lúa xuân , trên cỏ dại , lúa chét Đợt 2 : Cuối tháng 7 đầu 8 trên mùa sớm
Đợt 3 : Cuối tháng 8 đầu 9 mùa sớm Đợt 4 : Cuối 9 đầu 10 đại trà muộn

4. Rầy Xanh đuôi đen .


a. Đặc điểm hình thái : - Rấy trởng thành: tựa ve sầu , màu xanh lá mạ , cuối cánh trớc rầy đực có chấm màu đen
của rầy cái có màu nâu nhạt . Mặt bụng của rầy đực màu đen , rầy cái màu nâu nhạt . - Trứng : hình quả chuối tiêu , một đầu to 1 dầu nhỏ
- Rầy non : màu xanh vàng hay xanh lá mạ không có cánh . cã 5 ti dµi tõ 1-4 mm . Ti 1 ,2 có màu xanh nhạt
Tuổi 3 , 4 có màu xanh vàng Tuổi 5 : có màu xanh lá mạ
b. Đặc điểm sinh học : - Rầy trởng thành a sáng ánh đèn . rầy cái đẻ trứng vào bẹ lá thành từng ổ , mỗi ổ 4 -
40 quả . Một con cái có thể đẻ đợc 10 - 200trøng . - RÇy non : Sau khi nở thành sống tập trung nơi râm mát ẩm thấp cả rầy nâu và trởng
thành đều hút nhựa cây làm cây vàng héo . - Thời gian sinh trởng : Trứng 4-5ngày
rầy non 14 - 19 ngày
rầy trởng thành
sống 11- 13 ngày - Rầy thích nơi ẩm rậm rạp thời tiết nắng nóng , hạn gay gắt có ma giông xen kẽ.
c. Ph ơng pháp điều tra : - Chọn giống
- Trên mạ vợt 5 - 10 vợt , trên lúa vợt 10 - 20 vợt . TH rầy chỉ nên vợt 2 vợt 1lần . sau đó lắc vợt cho rầy tập trung vào đáy bao vợt , bóp nhẹ đáy vợt rồi mở ra từ từ đếm rầy trởng
thành và sau đó đếm rầy non . - Chỉ tiêu đề ra : Mật độ con vợt phân tuổi
VI Nhóm bệnh hại lá lúa :
41

1. Bệnh đạo ôn :


a Triệu chứng : - Trên lá : Có vết lá đầu nhỏ , màu xanh , sau phát triển thành hình thoi rìa màu nâu đỏ
giữa bao trắng , có thể tạo thành mảng lớn hình thù không rõ rệt . - Trên cố bông : đoạn cổ giáp tai lá hoặc sát hạt thóc có những điểm màu nâu xanh, phát
triển to dần bao quanh cổ bông
cổ bông héo , bông lúa bạc trắng - Trên đốt thân : Bị mục ra làm cây bị đổ
b. Đặc điểm lây lan và phát triển .
Bệnh do nấm đạo ôn gây nên , sinh sản bằng bào tử bào tử nấm hình quả lê không màu xanh nhạt có 2 vách ngăn , bào tử thờng phát triển vào ban đêm , phân tán nhờ gió gặp đ-
ợc nhiệt độ , độ ẩm thích hợp thì nảy mầm và chui vào mô ký chủ , sau 4 - 5 ngµy xt hiƯn vÕt bƯnh míi . Trong điều kiện phòng thí nghiệm 1 vết bệnh đặc trrng có thể sinh đ-
ợc 4 - 5 ngàn bào tử trong 1 đêm kéo dai 10 - 15 ngày . - Bệnh hại cả ba vụ nặng nhất là đông xuân , phía nam vào tháng 1 , 2, 3 phía bắc vào
tháng 4, 5, 6 .
2 Bệnh bạc lá :
a Triệu chứng : - Bệnh xuất hiện đầu tiên ở ngọn lá , 2 mép lá sau lan dần giữa lá .
- Vết bệnh màu xanh đậm gặp nắng chổ bệnh tạo thành trắng xám rìa vết bệnh hình gợn
sóng , trên vết bệnh có hình màu trắng đục , khi khô màu vàng nâu chứa vi khuẩn . b. Đặc điểm lây lan và phát triển .
- Vi khuẩn xâm nhập vào lỗ khí hổng lá vừa ®iĨm sinh trëng qua vÕt th¬ng , lóc cÊy , sau 1-2 tuần những lá mới mọc màu vàng nhạt , hÐo chÕt ,.
- Vi khuÈn theo níc trong ruéng xâm nhập cây khác ruộng khác nó có thể chui vào trong đất và hạt thóc .

3. Bệnh đốm nâu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rầy Xanh đuôi đen . Bệnh đạo ôn :

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×