Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Rầy Lng Trắng : Phơng pháp điều tra :

Rầy Lng Trắng : Phơng pháp điều tra :

Tải bản đầy đủ - 59trang

1 . Rầy Nâu :
a. Đặc điểm hình thái: - Diện tích : Màu nâu có 2 dạng : + cánh dài phủ kín bụng và loại cánh phủ khoảng 23
thân - Trứng : hình bầu dục , 1 đầu to , một đầu nhỏ trong suốt
- Rầy non : có 5 tuổi , lúc nhỏ có màu đen xám , sau thành vàng nâu , thân hình tròn trĩnh : ti 1 dµi 1, mm
→ Ti 2 : 1,5 mm Tuæi 3 : 2 mm ; tuæi 4 : 2,5 mm ;
tuổi 5: 3 mm b. Đặc điểm sinh học :
- Sau khi thành rầy trởng thành đợc 4 - 5 ngày thì đẻ trứng trong bẹ lá , gân lá . Mỗi con
cái có thể đẻ 400
600 trứng .Trứng đẻ theo ổ , mỗi ổ cã 1 - 2 hµng trøng lÉn nhau . - Rầy non : ít di động thờng tập trung dới gốc lúa , trờng hợp mật độ rầy cao có thể gây
cháy lúa trên đồng ruộng .
- Rầy nâu thờng phá nặng vào thời kỳ đòng - chín - thờng thiếu thức ăn vì cây lúa bị cháy hoặc kho già thì xuất hiện loại hình có cánh đà ®Ĩ di chun sang c¸c rng kh¸c
- Thêi gian sinh trởng :Trứng 6 -7 ngày
Rầy non 12- 14 ngày
rầy trởng thành sống 10 - 20 ngày

2. Rầy Lng Trắng :


- Trởng thành gần giống rầy nâu nhng trên lng có một vệt trắng rõ ràng , trên mép cánh có một chấm đen .
- Rầy non thon hơn , hình thoi , màu xám trắng , hoạt động hơn rầy nâu
- Rầy lng trắng phá mạnh phời kỳ đẻ nhánh đến đòng. Hiện nớc ta có nhiều giống chống rầy nâu nhng lại bị nhiễm rầy lng trắng .

3. Phơng pháp điều tra :


a. Bẫy đèn th ờng xuyên để theo dõi tr
ởng thành b. Điều tra rầy :
- Chọn ruộng đại diện cho giống , thời vụ , chân đất mỗi đại diện điều tra 1 - 3 ruộng nếu điều kiện không cho phép điều tra nhng ruộng thì nhất thiết phải điều tra các giống lúa
nhiễm rầy trong vùng . 39
- 5 ngày điều tra 1 lần , khi lúa ở giai đoạn con gái , chín sữa trùng vào điểm cao của rầy thì cố gắng 3 ngày 1 lần .
- Mỗi ruộng điều tra 5 điểm chéo góc , mỗi điểm tõ 5 - 10 khãm dïng khay 20 x 20 x5 cm có tráng 1 lớp dầu nhờn , đặt khay
nghiêng góc 45 với
chiều cao cây lúa , đập nhẹ 2 đập vào khóm lúa để rầy rơi xuống khay . Thấy ít
rầy thì vài khóm vào một cây . Thấy nhiều rầy thì đập từng khóm một
- ssv mạ và lúa gieo thẳng từ 2 - 5 lá , mỗi điểm điều tra 1 khay
- Chỉ tiêu đều tra : + Mật độ con m
2
Trên mạ lúa gieo thẳng từ 2 - 5 lá . Mật độ bằng tổng số rầy ở 5 điểm x5 x 2 hệ số nhân
Trên lúa cấy
Tổng số điều tra x tổng sè khãm m
2
MËt ®é = x 2
Tỉng sè khãm ®iỊu tra + Phân biệt rầy lng trắng , rầy nâu , thời gian trởng thành cánh dài , cánh ngắn , rầy non
từng tuổi . c. Điều tra trứng : Khi thởng thành bắt đầu rộ thì điều tra trứng trên các giống nhiễm đấn
khi tuổi 3 rộ . Mỗi ruộng đại diện cho giống nhiễm điều tra 20 - 50 dảnh mỗi khóm 1 - 2 dảnh tìm trứng trong bẹ lá , cổ lá , gân lá .
Tổng điều tra x tổng số trứng dảnh m
2
Tính mật độ trứng = ng số dảnh điều tra
- Tû lÖ në , tû lÖ ký sinh . d. §iỊu tra bỉ sung
.
- Thêi gian : Tríc c¸c giờ cao điểm - Địa điểm : diện rộng , trên giống nhiễm , trà thích hợp nhất đ.v rầy
ví dụ : ở các tỉnh phía Bắc . 40
+ Vụ xuân : Đợt 1: cuối tháng 3 đầu tháng 4 trên lúa chiêm xuân sớm Đợt 2 : cuối tháng 4 đầu 5 : xuân đại trà muộn
+ Vụ mùa : Đợt 1: Sau khi thu hoạch , lúa xuân , trên cỏ dại , lúa chét Đợt 2 : Cuối tháng 7 đầu 8 trên mùa sớm
Đợt 3 : Cuối tháng 8 đầu 9 mùa sớm Đợt 4 : Cuối 9 đầu 10 đại trà muộn

4. Rầy Xanh ®u«i ®en .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rầy Lng Trắng : Phơng pháp điều tra :

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×