Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Thành phần cơ giới cơ cấu Độ PH Kết cấu đất .

Thành phần cơ giới cơ cấu Độ PH Kết cấu đất .

Tải bản đầy đủ - 59trang

- Diện tích phải tơng đối lớn để đủ c c cho sản xuất đại trà . - Có thể bcấy 3 - 5 dảnh trên 1 khóm
- Thực hiệ đúng quy trình chăm sóc , bón phân , phòng trừ sâu bệnh đv từng giống cụ thể

b. tính chất đất và kỹ thuật làm đất 4 tiết


1. Thành phần cơ giới cơ cấu


- Là tỷ lệ các cở hạt đất khác nhau trong mỗi mẫu đất - Gồm các cỡ hạt sau:
+ Cát thô:
0,2-2mm + Cát mịn:
0,02-0,2mm
+ Limon bôi: Φ
0,002-0,02mm + SÐt:
Φ 0,002mm cã tÝnh chÊt dẻo của hạt keo
- Đất nhiều sét
đất nặng, nhiều cát
đất nhẹ, ngoài ra còn có các loại đất cát pha, đất sét pha vv , đất chứa nhiều limon

đất thịt, ngoài có thịt pha sét, thịt pha cát..vv .
- Đất sét pha thịt, có thành phần cơ giới trung bình, thích hợp cho việc trồng lúa - Phơng pháp đơn giản để đánh giá thành phần cơ giới đất
Xúc thìa đất, thấm nớc, nhào nặn và vê thành một khúc đũa
3mm đem uốn cong thành vòng tròn
3cm
Nếu không vẽ đợc thành khúc đũa
là đất cát Nếu vê đợc sau l;ại vữa ra
đất cát pha
Nếu lúc vê bị đứt từng đoạn
đất thịt nhẹ Nếu vê đợc nhng khi cuộn tròn có nứt rạn
đất thịt nặng
Nếu làm đợc hoàn toàn
đất sét

2. Độ PH


- PH potentied đ Hđ deogene tiềm thể ion H
+
:đại diện cho số ion H
+
của keo đất; càng nhiều ion H
+
càng chua
26
- Phơng pháp đo PH : hoà một phần đất vào 2,55 phần H
2
0 nguyên chất, khuấy kỹ và dùng giấy máy PH kế để đo: nếu PH = 7: Độ trung hoà; PH 7 : Độ kiềm; PH 7:Đất
chua đất phèn có PH3 - Nguyên nhân gây đất chua:
+ Do rửa trôi lớp đất mặt, cuốn trôi các chất Bazơ, các cation kiềm nh K
+
, Ca
2+,
,Mg và
thay vàop là những CationH
tạo thành axits
chua + Sau thu hoạch không bón phân , bón vôi
+ Do bón phan hoá học số lợng lớn avf liên tục
đất mất lớp calen
háo chua dần + Do chất hữu cơ phân giải thành các a xít hữu cơ làm đất hoá chua .
- pH từ 5,5
7,2 thích hợp cho đại đa số cây trồng .

3. Kết cấu đất .


- Đất có kết cấu hay có cấu tợng là khi các hạt đất gắn lại với nhau thành những hạt kết có nhng ké hở cách nhau , thành một hình thái cấu trúc
- Có đợc kết cấu là nhờ chất keo keo sÐt , keo mïn sÐt vµ mïn quyệt nhau thành phức
hình sét mùn tạo nên . - Cày bừa , bón vôi , bón phân hữu cơ có tác dụng tăng chất keo cho đất
-Phân các kiểu kết cấu đất :
+ Kết cấu hạt Kết cấu viên : Kích thích nhỏ , các hạt kết độc lập nhau nhng không phải
hạt đơn mà là h¹t kÐp + KÕt cÊu khèi : KÝch thíc lín , các hạt đất gắn chặt thành từng khối dựa lên nhau nhng
không gắn chặt với nhau + Kết cấu lăng tụ : Khối dài song song nhau , có cạnh rõ rệt thuộc loại đất trung bình và
nặng . - Đất có kết cấu thì thấm nớc vàop các khe hở giữa các hạt kết , giữ đợc độ ẩm cho cây ,
lu thông không khí , trong đó kết cấu hạt là phàn thuận lợi nhất cho việc sinh trởng và phát triển của cây . Nh vậy 1 chất đất thì đất phải có kết cấu .

4. Dung tích hấp thụ : khả năng hấp thô


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành phần cơ giới cơ cấu Độ PH Kết cấu đất .

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×