Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Nhiệt độ thích hợp :20-30 ánh sáng - rất cần ánh sáng , nếu thiếu đẻ ít và chậm . Hình thành bông lúa .hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa Hình thành hạt lúa .

Nhiệt độ thích hợp :20-30 ánh sáng - rất cần ánh sáng , nếu thiếu đẻ ít và chậm . Hình thành bông lúa .hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa Hình thành hạt lúa .

Tải bản đầy đủ - 59trang

Yêu cầu điều kiện sống của thời gian lúa đẻ nhánh : muốn cho cây lúa đẻ khoẻ, tập tập trung, đẻ sớm cần nắm vững những yêu cầu của
nó, trên cơ sở đó có biện pháp kỷ thuật thích hợp để điều khiển . Vậy ở thời kỳ này cây lúa cần gì ?

1: Chất dinh dỡng.


- Do phát triển mạnh về thân lá mà chất xanh tăng c cần có đạm, lân để hình thành t b mới trong quá trình đẻ nhanh bằng cách bón phân lót trớc khi cấy ,bón thúc sớm kết hợp
làm cá sơc bïn . - ë rng ®Êt phÌn đồng bằng sông Cửu Long: bón phân hữu cơ kết hợp với phân lân
làm cày chống ra rễ và thúc đẩy đẻ nhánh tốt.
- ở miền bắc trời lạnh , chất hữu cơ phân giải chậm ,cây để thiếu chất dinh dỡng - Dùng phân chuồng đã ủ kỷ kết hợp đạm để bón lót và bón thúc sớm.
2. Nớc - yêu cầu mặt ruộng lúc này có lớp nớc 3-5 cm. là thích hợp .tránh khô hạn và ngập nớc sâu có thể dùng nớc để điều khiển sự đẻ nhánh . làm lúa kém đẻ hoặc ngừng
đẻ nhánh .
Ví dụ: +Đến giai đoạn đẻ nhánh vô hiệu thì tháo cạn nớc phơi ruộng 4-5 ngày để cây lúa ngừng đẻ nhánh .vô hiệu
+ ở vùng đất mặn , đất phèn để hạn chế lúa đẻ ngời ta cho nớc ngập sâu gốc lúa - Nớc còn có tác dụng ngăn không cho gốc phèn , bốc muối lên lớp đất mặt .

3. Nhiệt độ thích hợp :20-30


C . Không thích hợp 20
o
c và 37
o
c 16
o
c ngừmg đẻ nhánh.
Biện pháp : Khi gặp rét cây lúa dày , khóm to hơn , bón thêm lân , ka li để chống rét.

4. ánh sáng - rất cần ánh sáng , nếu thiếu đẻ ít và chậm .


- Chế độ ánh sáng phơ thc mËt ®é gieo cÊy ®iỊu chØnh mËt ®é phù hợp ví dụ -Đất tốt nhiều phân gieo tha hơn đất xấu ít phân.
- Vụ lúa xuân trời âm u ,thiếu ánh sáng mật độ không đợc dày .
- Đối với giống cao cây , lá xoè rộng cây tha hơn giống lá đứng cây thấp . + Cây lúa khi đã kết thúc đẻ nhánh nó ngừng sinh trởng để chuẩn bị chuyển sang thời kỳ
làm đòng ,lúc này là lúa đứng thẳng , màu hơi ngã vàng , gốc thân tròn và cứng lại nhận 7
đó ta gọi đây là thời kỳ lúa đứng cái.Từ đây cây lúa chuyển sang giai đoạn phân hoá đòng , trổ bông , phơi màu vào chắc và chín
. Thời kỳ lúa làm đòng , trổ bông , phơi màu vào chắc chín và yêu cầu ngoại cảnh của nó
I . Những đặc điểm chính của cây lúa ở thời kỳ sau đẻ nhánh .

1. Hình thành bông lúa .hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa


- Bông lúa lúc còn nằm trong bẹ lá gọi là đòng lúa - Đòng lúa phân hoá khi đẻ nhánh đạt tối đa
-Trong quá trình này gieo lúa , hoa lúa , hạt phần lúa hình thành và hoàn thiện -Sau phân hoá đòng 30 ngày, đồng lúa phân ra khỏi bẹ lá . cây lúa đã trổ bông .

2. Hình thành hạt lúa .


- Sau trổ bông , hoa lúa mở phơi mao để tiến hành thụ phấn . Hoa lúa thụ phấn theo tình tự từ đầu bông trở xuống
hạt lúa đầu bông thẳng chắc
hơn , to hơn . -sau thụ phấn hạt lúa dần dàn hình thành và phát triển .cac chất tập trung vế hạt nên hạt
to và chắc dần
hạt lúa trải qua thời kỳ chín sữa
chín sáp
chín vàng
chí hoàn toàn .
3 .Cây lúa tập trung tinh bột vào hạt .
- Lợng tinh bột tích luỹ trong hạt do :- 13 từ thân bẹ lá chuyển lên 23 từ quang hợp của cây sau trổ bông tạo nên
Lá đòng và hai lá dới đòng có vai trò quan trọng trong tổng hợp tinh bột cho hạt
ánh sáng đầy đủ
quang hợp tốt
tinh bột hình thành nhiều
năng suất lúa cao
.

II. yêu cầu điều kiện sống sau đẻ nhánh .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệt độ thích hợp :20-30 ánh sáng - rất cần ánh sáng , nếu thiếu đẻ ít và chậm . Hình thành bông lúa .hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa Hình thành hạt lúa .

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×