Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Cây lúa có hai thời kỳ đẻ nhánh : Chất dinh dỡng.

Cây lúa có hai thời kỳ đẻ nhánh : Chất dinh dỡng.

Tải bản đầy đủ - 59trang

2. Nhiệt độ :


- Giai đoạn hạt nảy mầm yêu cầu nhiệt độ : 30 - 35 C
. 40 C và 15
C không thích hợp
Sau khi ngâm hạt giống cần đợc ủ ở nhiệt độ thích hợp . - Cây mạ phát triển tốt trong điều kiện 25 - 35
C . NÕu 12 C kÐo dµi
→ vµi ngµy thì
mạ bị trắng lá và chết . Nhất là mạ lúc 2 - 3 lá , sức chịu lạnh kém
cần có biện pháp chống rét cho mạ .

3. Một số yếu tố khác cần cho cây mạ .


a. ChÊt dinh d ìng
: Khi cã 4 l¸ thËt →
giai ®o¹n sèng tù lËp , tù hót chÊt dinh dìng từ đất
cần chất đạm , lân , kaly ở giai đoạn cuối .ka ly còn có tác dụng chống rét tốt b. ÔXi : Trong quá trình ủ giống cần trộn đảo đều để mầm và rễ phát triển cân đối, cung
cấp đủ ÔXi cho hạt nảy mầm .
c. á
nh sáng : Thời kỳ mạ cần đủ ánh sáng để cây khoẻ mạnh , chóng lên rễ sau khi cấy
không nên gieo ở chỗ thiếu ánh sáng , mật độ gieo không nên quá dày .
. Thời kỳ lúa đẻ nhánh và yêu cầu ngoại cảnh của nó .

I. Những đặc điểm chính của thời kỳ lúa đẻ nhánh.


Nhánh lúa : Là một cây lúa con mọc từ mầm nhánh trên thân cây mẹ , nó có thể trổ bông, kết hạt đợc
Là thời kỳ quyết định số bông đvị S Có các đặc điểm :

1. Cây lúa có hai thời kỳ đẻ nhánh :


a. Giai đoạn đầu giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu : + Nhiệt độ : 20 - 25 ngµy Sau khi cÊy 10 ngµy cây lúa bén rễ và bắt đầu để
cần thúc
đẩy lúa đẻ sớm , đẻ tập trung , ngay từ đầu tạo điều kiện cho bông lúa sau này bằng biện pháp : Khi lúa bén rễ thì cần thúc đẩy lúa đẻ sớm , đẻ tập trung, ngay từ đầu tạo điều
kiện cho bông lúa sau này bằn biện pháp : Khi lúa bén rễ thì làm cỏ sục bùn , bón phân
thúc . b. Giai đoạn cuối
:
giai đoạn đẻ nhánh vô hiệu:
5
+ nhánh lúa lúc này thời gian sinh trởng ngắn
không hình thành bông đợc sau một thời gian nó lụi dần rồi chết.
+ Nhánh vô hiệu làm tiêu hao một phần dinh dỡng của cây mẹ
ngăn kịp thời.
2.Cây lúa có khả năng đẻ nhiều nhánh.
- Mỗi mắt đốt trên thân cây lúa có -1 lá +1 mầm nhánh và hai tầng rễ .
có bao nhiêu đốt thì có bấy nhiêu mầm nhánh . - Từ cây lúa mẹ
nhánh con
nhánh cháu
nhánh chắt
Sức đẻ nhánh lớn nhỏ do điều kiện dinh dỡng, ánh sáng đã hạn chế khả năng này nên
thờng chỉ đẻ đến nhánh con và ch¸u . VÝ dơ: Mét bơi N N8 cÊy 3,4 nhánh lúa cây mạ chỉ đẻ 14 đến 15 nhánh trong đó có
khoảng 10 đến 12 nhánh hữu hiệu . Ta có sơ đồ đẻ nhánh của cây lúa.
Mắt 5
Mắt 4 Mắt 3
Mắt 2 Mắt 1
3.Sự đẻ nhánh của cây lúa có sự tơng quan với sự ra lá.
- Cây lúa trong điều kiện thuận lợi khi có 4 lá thì bắt đầu đẻ nhánh con nhánh xuất hiện và tuần tự là thứ 5
đẻ nhánh thứ 2 ; lá thứ 6 đẻ nhánh thứ 3 c.. .. c gäi lµ quy
luËt cïng ra lá ,cùng đẻ nhánh dựa vào quan hệ này mà có thể tính đợc số nhánh đẻvà nhánh hữu hiệu trên cây lúa .
Có thể điều khiển đẻ nhánh theo ý muốn
6
Yêu cầu điều kiện sống của thời gian lúa đẻ nhánh : muốn cho cây lúa đẻ khoẻ, tập tập trung, đẻ sớm cần nắm vững những yêu cầu của
nó, trên cơ sở đó có biện pháp kỷ thuật thích hợp để điều khiển . Vậy ở thời kỳ này cây lúa cần gì ?

1: Chất dinh dỡng.


- Do phát triển mạnh về thân lá mà chất xanh tăng c cần có đạm, lân để hình thành t b mới trong quá trình đẻ nhanh bằng cách bón phân lót trớc khi cấy ,bón thúc sớm kết hợp
làm cỏ sục bùn . - ở ruộng đất phèn đồng bằng sông Cửu Long: bón phân hữu cơ kết hợp với phân lân
làm cày chống ra rễ và thúc đẩy đẻ nhánh tốt.
- ở miền bắc trời lạnh , chất hữu cơ phân giải chậm ,cây để thiếu chất dinh dỡng - Dùng phân chuồng đã ủ kỷ kết hợp đạm để bón lót và bón thúc sớm.
2. Nớc - yêu cầu mặt ruộng lúc này có lớp nớc 3-5 cm. là thích hợp .tránh khô hạn và ngập nớc sâu có thể dùng nớc để điều khiển sự đẻ nhánh . làm lúa kém đẻ hoặc ngừng
đẻ nhánh .
Ví dụ: +Đến giai đoạn đẻ nhánh vô hiệu thì tháo cạn nớc phơi ruộng 4-5 ngày để cây lúa ngừng đẻ nhánh .vô hiệu
+ ở vùng đất mặn , đất phèn để hạn chế lúa đẻ ngời ta cho nớc ngập sâu gốc lúa - Nớc còn có tác dụng ngăn không cho gốc phèn , bốc muối lên lớp đất mặt .

3. Nhiệt độ thích hợp :20-30


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cây lúa có hai thời kỳ đẻ nhánh : Chất dinh dỡng.

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×