Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc phông chữ để soạn thảo. Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học.

Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc phông chữ để soạn thảo. Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ - 15trang

M«n : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 1 tuần 11
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 11:Chọn phông chữ để soạn thảo

1. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc phông chữ để soạn thảo.


- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò Ghi
chú
30
1.Bài mới:
- Thế nào là phông chữ? Là kiểu chữ thể hiện trong văn bản
- Để tạo ra phông chữ chúng ta có thể đọc đợc ta phải chú ý
điều gì? Chú ý chọn những phông chữ có kí tự VN ở đầu
- Các thao tác để chọn phông chữ Có nhiều cách để chọn phông chữ: hôm nay chúng ta làm
quen với một cách chọn phông chữ bằng chuột
B1: Bôi đen chữ cần chọn phông B2: Kích chuột vào Fomat chọn font; một bảng hiện ra
- 2HS
- 2HS
3HS - HS theo dõi từng
động tác của GV
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiĨu häc Bµ TriƯu
Thêi gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú
Ta chọn các phông chữ có kí tự VN ở đầu trong cột Font bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn,
phông chữ nào đợc chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi
phông chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với phông chữ trong
văn bản mẫu
B3: Kích chọn OK
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiĨu häc Bµ TriƯu
3
10 - Gọi 3 HS thao tác chọn phông chữ
- Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn đợc phông chữ giống phông chữ mầu nhất
- Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông
chữ.

2. Củng cố dặn dò:


? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có
dấu hiệu gì?

3. Trò chơi


Luyện gõ 10 ngón trong Mario - Lớp theo dõi
- 2HS
- HS thực hiện yêu cầu
2HS 2HS
M«n : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 2 tuần11
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 11: Luyện tập chọn phông chữ 1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng Tiểu học Bà Triệu
45 - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu: Trong sơng sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bớc qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời
Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sơng khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất Tởng mình lững thững lên Trăng
Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 1 tuần12
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: chọn Lại phông chữ 1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc phông chữ để soạn thảo. Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×