Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ - 15trang

3
10 - Gọi 3 HS thao tác chọn cỡ chữ
- Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn đợc phông chữ giống phông chữ mầu nhất
- Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông
chữ.

2. Củng cố dặn dò:


? Nêu các bớc để chọn cỡ chữ văn bản? - Thông thờng chúng ta thờng để cỡ chữ 14

3. Trò chơi


Luyện gõ 10 ngón trong Mario - Lớp theo dõi
- 2HS
- HS thực hiện yêu cầu
2HS
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 2 tuần13
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 13: Luyện tập chọn cỡ chữ
1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu

2. Các hoạt động dạy học.


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
45
3
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu:
Trong sơng sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bớc qua ngõ duối Đã đi lơ lửng giữa trời
Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sơng khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất
Tởng mình lững thững lên Trăng
Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc Sau lng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
2HS 2HS
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 1 tuần14
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 14: chọn Lại cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.


Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
5
37
3
1. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bớc để chọn cỡ chữ văn bản? ? Thông thờng chúng ta để cỡ chữ bao nhiêu?
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu:
Con chim hay hót Con chim nó đỗ cµnh tre
Bay ra cµnh chÌ nã hãt hay hay Hãt rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa 3. Củng Cố dặn dò:
-
Nêu các thao tác chọn cỡ chữ văn bản - Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn cỡ chữ bài: Sắc
màu em yêu. 2HS
2HS
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
2 HS
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 2 tuần14
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 14: Luyện tập chọn cỡ chữ
1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
Nguyễn Thị Hải YÕn Trờng Tiểu học Bà Triệu

2. Các hoạt ®éng d¹y häc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×