Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Các hoạt động dạy học. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo.

Các hoạt động dạy học. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo.

Tải bản đầy đủ - 15trang

45 - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu: Trong sơng sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bớc qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời
Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sơng khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất Tởng mình lững thững lên Trăng
Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 1 tuần12
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: chọn Lại phông chữ 1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
1. Kiểm tra bài cũ:
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu
5
37
3 ? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản?
? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì?
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu:
Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa 3. Củng Cố dặn dò:
-
Nêu các thao tác chọn phông chữ văn bản - Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn phông chữ bài:
Sắc màu em yêu. 2HS
2HS
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
2 HS
M«n : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 2 tuần12
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: Luyện tập chọn phông chữ
1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng Tiểu học Bà Triệu
chú
45 - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu:
Vờn Cải Gió lên vờn cải tốt tơi
Lá xanh nh mảnh mây trời lao xao Em ®i móc níc díi ao
ChiỊu chiỊu em tíi, em rào, em trông.
Sớm nay bớm đến lợn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tơi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cời Nhăn nhăn cái mũi hở mời cái răng
Trần Đăng Khoa
- Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu
Môn : Tin häc Líp : 5
TiÕt : 1 tuần 13
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 13:Chọn cỡ chữ để soạn thảo

1. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo.


- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò Ghi
chú
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiÓu häc Bà Triệu
30
1. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu
hiệu gì?
2. Bài mới:
- Các thao tác để chọn cỡ chữ Có nhiều cách để chọn cỡ chữ: hôm nay chúng ta làm quen
với một cách chọn cỡ chữ bằng chuột
B1: Bôi đen chữ cần chọn cỡ chữ B2: Kích chuột vào Fomat chän font; mét b¶ng hiƯn ra
- 2HS - 2HS
3HS - HS theo dõi từng
động tác của GV
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú
Ta chọn các cỡ chữ trong cột Size bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn, cỡ chữ nào đợc chọn sẽ có
vết sáng xanh và đổi cỡ chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá
trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với cỡ chữ trong văn bản mẫu
B3: Kích chọn OK
Nguyễn Thị Hải Yến Trêng TiÓu häc Bà Triệu
3
10 - Gọi 3 HS thao tác chọn cỡ chữ
- Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn đợc phông chữ giống phông chữ mầu nhất
- Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông
chữ.

2. Củng cố dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy học. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo.

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×