Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Làm hình thành các nhóm phân loại trên lồi như chi, họ, bộ, lớp, ngành Biến dị cá thể , đột biến B. Đột biến , biến dị tổ hợp Biến dị tổ hợp , đột biến gen D. Đột biến gen , đột biến NST Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Câu 13: Tiêu chuẩn đòa lý- sinh thái.

Làm hình thành các nhóm phân loại trên lồi như chi, họ, bộ, lớp, ngành Biến dị cá thể , đột biến B. Đột biến , biến dị tổ hợp Biến dị tổ hợp , đột biến gen D. Đột biến gen , đột biến NST Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Câu 13: Tiêu chuẩn đòa lý- sinh thái.

Tải bản đầy đủ - 21trang

C. Quá trình giao phối D. Sự cách ly


Câu 9: Các quần thể hay nhóm quần thể của lồi có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành: A. Các nhóm giao phối

B. Các chi C. Quần xã D. Các nòi


Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây của thuyết tiến hố lớn là khơng đúng A. Là q trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
B. Diễn ra trên một quy mô rộng lớn, qua thời gian địa chất rất dài C. Tiến hoá lớn là hệ quả của tiến hố nhỏ tuy nhiên vẫn có những nét riêng của nó

D. Làm hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành


Câu 11: Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là :

A. Biến dị cá thể , đột biến B. Đột biến , biến dị tổ hợp


C. Biến dị tổ hợp , đột biến gen D. Đột biến gen , đột biến NST


Câu 12: Sự tác động khác nhau của quá trình đột biến đối với tần số alen so với quá trình
giao phối như thể nào? A. Làm thay đổi lớn tần số alen.
B. Không làm thay đổi tần số alen. C. Làm thay đổi mức trung bình tần số alen.

D. Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Câu 13:


Tiêu chuẩn phân biệt nào quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối có quan hệ thân thuộc?

A. Tiêu chuẩn đòa lý- sinh thái. B. Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh


C. Tiêu chuẩn hình thái. D. Tiêu chuẩn di truyền.


Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, trong thiên nhiên loài tồn tại dưới dạng: A. Một hệ thống quần thể

B. Quấn xã C. Quần tụ


D. Các nòi Câu 15: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh người và vượn
người tuy phát sinh từ một nguồn gốc chung nhưng:

A. Tiến hóa theo 2 hướng khác nhau. B. Có bậc thang nguồn gốc rất xa nhau.


C. Vẫn duy trì quan hệ gần gũi. D. Khơng còn giữ được sự giống nhau về cấu tạo cơ thể.
Câu 16: Nhóm quần thể kí sinh trên lồi vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là:

A. Nòi kí sinh B. Nòi sinh học


C. Nòi sinh thái D. Nòi địa lý


Câu 17: Hiện nay sự sống trên quả đất đang xảy ra quá trình tiến hoá nào sau đây? A. Tiến hoá hoá học.

B. Tiến hoá sinh học. C. Tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Làm hình thành các nhóm phân loại trên lồi như chi, họ, bộ, lớp, ngành Biến dị cá thể , đột biến B. Đột biến , biến dị tổ hợp Biến dị tổ hợp , đột biến gen D. Đột biến gen , đột biến NST Làm thay đổi nhỏ tần số alen. Câu 13: Tiêu chuẩn đòa lý- sinh thái.

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×