Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Polime có cấu tạo và tính chấtnhư thế nào?

Polime có cấu tạo và tính chấtnhư thế nào?

Tải bản đầy đủ - 98trang

12 Gv: ? Vieát công thức
PE, tinh bột. Những hợp chất nầy có đặc điểm gì?
? Vậy các em hiểu như thế nào về polime.
Gv: phát phiếu học tập cho Hs điền vào
Gv: Treo bảng phụ lên POLIME
Phân loại
Trạng thái
Thí dụ
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.
I. Khái Niệm Về Polime 1.Polime là gì ?
Hs: Trả lời ; Hs khác nhận xét
Hs: Trả lời ; Hs khác nhận xét – Polime là những chất có phân
tử khối rất lớndo nhiều mắc xích liên kết với nhau tạo nên.
Hs thảo luận làm 3 phút đại diện nhóm lên điền.
– Có 2 loại + Polime thiên nhiên: Tinh bột,
xenlulozơ, Protein, cao su thiên nhiên.
+ Polime tổng hợp: Poli etilen, poli vinyl clorua, tơ nilon, cao su buna…
Hoạt động 3:Tìm hiếu cấu tạo và tính chất polime
15 Gv: treo bảng phụ SGK
cho Hs thảo luận điền vào Polime
CT Chung
Mắt xích
Poli etilen
Tinh bột, xenlulozơ
Poli vinyl clorua
? Qua bài tập các em có nhận xét gì về cấu
tạo polime.
Gv: cho Hs quan sát tranh H 5. 15
? Có những mạch
polime nào
2. Polime có cấu tạo và tính chấtnhư thế nào?
Hs: Thảo luận 3 phút đại diện lên điền, Hs khác nhận xét
Hs tiếp tục trả lời cấu hỏi. – Phân tử polime đều được cấu
tạo bởi nhiều mắt xíchliên kết với nhau.
Thí dụ: Polime
CTChung Mắt xích
Poli etilen -CH
2
-CH
2
-
n
-CH
2
-CH
2
-
Tinh bột, xenlulozơ
-C
6
H
10
O
5
-
n
-C
6
H
10
O
5
-
Poli vinyl clorua
-CH
2
-CH- Cl n
-CH
2
-CH- Cl
Hs: quan sát tranh tìm hiểu trả lời. – Các mắt xích liên kết với nhau
thành mạch thẳnghoặc nhánh. – Mạch phân tử polime có thể
liên kết với nhau bằng những cầu nối là các nhóm nguyên tử, tạo ra
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
? Polime có những tính chất vật lí quan trọng nào.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.
mạng không gian. Hs: trả lời ; Hs khác nhận xét
– Các polime thường là chất rắn, không bay hơi.
– Hầu hết các polime không tan trong nước hoặc các dung môi thông
thường.Một số polime tan được trong axeton, xăng.
Hoạt động 4:Hướng dẫn làm bài tập chuẩn bò bài sau
11 GV: cho Hs làm bài tập
1, 2, 3, 4 Gv: chiếu bài tập lên
Gv hướng dẫn cách làm
Gv: đến từng nhóm hướng dẫn
Hs: chia nhóm thoả luận làm bài tập theo hướng dẫn GV.
1. Chọn câu d 2. a. Rắn ; b. Không tan ; c. Polime thiên nhiên ; polime tổng hợp
d. tổng hợp; thiên nhiên. 3. poli etilen, xenlulozơ, poli vinyl clrua đều là mạch thẳng. Tinh bột
amilopectin có mạch nhánh. 4. a. –CH
2
–CH– Cl
b. Mạch thẳng. c. Đốt cháy có mùi khét là da thật.
Gv: nhận xét cho điểm cá nhân lên sửa.
Xem trước phần còn lại và xem trước bài tập 5
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tuần:33- Tiết: 66
Bài 54. POLIME
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Muïc Tiêu Của Bài Học
1.Kiến thức Nắm được đònh nghóa, cấu tạo, cách phân loại,
tính chất chung của các polime. Nắm được các khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, và những ứng dụng chủ yếu của của các loại vật
liệu này trong thực tế.

2. Kó năng Từ công thức cấu tạo của một số polime viết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Polime có cấu tạo và tính chấtnhư thế nào?

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×