Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào

Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào

Tải bản đầy đủ - 98trang

? Nêu trạng thái tự nhiên của protein.
GV: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên
–Protein có trong cơ thể người, động vậtvà thực vật: Trứng,thòt,
máu, tóc, sữa, sừng, móng, rễ thân, lá, quả, hạt…
Hoạt động 3: Tìm hiểu thành phần và cấu tạo phân tử
7 Gv: Hãy cho biết các
nguyên tố có trong phân tử protein.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.
Gv: cho Hs đọc thông tin và trả lời câu hỏi
? Cấu tạo protein có gì đặc biệt.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.

II. Thành Phần Và Cấu Tạo Phân Tử


1. Thành phần nguyên tố Hs: đọc thông tin trả lời


Hs khác nhận xét – Gồm C, H, O, N và một lượng
nhỏ, S, P, kim loại…

2. Cấu tạo phân tử Hs: đọc thông tin trả lời


Hs: khác nhận xét.
– Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành
một “mắt xích” trong phân tử protein.
Hoạt động 4 :Tìm hiểu tính chất
15 Gv: cho Hs đọc thông tin
trả lời câu hỏi ? Khi nào phản ứng
thủy phân xảy ra. Viết sơ đồ minh hoạ
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên
Gv: cho Hs làm thí nghiệm, phát phiếu câu
hỏi Hs thảo luận trả lời. ? Hiện tượng gì xảy ra
khi đốt vì sao. Gv: nhận xét ghi hoặc
chiếu nội dung lên.
Gv: cho Hs laøm thí nghiệm hướng dẫn và cho
Hs nêu cách làm. ? Qua thí nghiệm các em
biết được gì nào? Vì sao có hiện tượng trên.
GV: nhận xét ghi hoặc

III. Tính Chất 1.Phản ứng thủy phân


Hs: đọc thông tin trả lời câu hỏi Hs: khác nhận xét
Khi đun nóng protein dung dòch axit
hoặc bazơ, hoặc nhờ các enzym protein bò thủy phân sinh ra caùc amino axit.
Protein + nước
t
→
Hỗn hợp amino axit
Axit hoặc bazơ
2.Sự phân hủy bởi nhiệt Hs: làm thí nghiệm theo nhóm thảo
luận trả lời câu hỏi trong 5 phút. Từng nhóm trả lời.
Thí nghiệm: Đốt protein Hiện tượng: cháy có mùi khét.
Nhận xét: Khi đun nóng mạnh và
không có nước, protein bò phân hủy tạo ra những chất bay hơi và có mùi
khét.

3. Sự đông tụ Thí nghiệm: hoaø tan protein vào


nước đun nóng, và vào rượu. Hs: làm thí nghiệm theo nhóm thảo
luận 5 phút đại điện trả lời câu hỏi.
Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa
trắng trong hai ống nghiệm.
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
chiếu nội dung lên. Nhận xét: Khi đun nóng hoặc thêm
rượu etylic, lòng trắng trứng bò kết tủa.
Hiện tượng đó gọi là sự đông tụ.
Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất hoá học
3 GV: hỏi
? Protein có những ứngdụng quan trọng nào.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.
IV.ng Dụng Hs: đọc thông tin trả lời
Hs khác nhận xét – Làm thức ăn.
Trong công nghiệp dệt len, tơ
tằm,da, mó nghệ sừng, ngà v.v…
Hoạt động 6:Hướng dẫn làm bài tập chuẩn bò bài sau
9 Làm bài tập 1, 2, 3
GV: hướng dẫn cách làm, ghi hoặc chiếu bài
tập lên bảng. Hs: chia nhóm làm 5 phút đại diện
lên sửa
1. a. C, H, O, N; b. mọi bộ phận cơ thể; thòt, cá, rau, qủa, tóc, móng, sữa, trứng. ; c. thủy phân ; d. đông tụ.
2.Có sự đông tụ của protein. 3. Đốt hai mảnh lụa, nếu mảnh nào khi cháy có mùi khét, đó
là mảnh lụa được dệt từ sợi tơ tằm. Hướng dẫn làm bài tập 4 Hs về nhà làm.
a. Giống nhau : nguyên tố….; khác nhau có thêm mọt nguyên tố ; cấu tạo : giống nhau: có nhóm; khác nhau ở nhóm…
b. Bỏ OH trong –COOH , bỏ H của NH
2
,Nối 2 phần lại.
Xem trước bài 54
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tuần:33- Tiết:65
Bài 54. POLIME
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Mục Tiêu Của Bài Học
1.Kiến thức Nắm được đònh nghóa, cấu tạo, cách phân loại,
tính chất chung của các polime. Nắm được các khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, và những ứng dụng chủ yếu của của các loại vật
liệu này trong thực tế.

2. Kó năng Từ công thức cấu tạo của một số polime vieát


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×