Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Kiến thức Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự Kó năng Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy,

Kiến thức Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự Kó năng Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy,

Tải bản đầy đủ - 98trang

Tuần 25 - Tiết 50
Bài 40. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Mục Tiêu Của Bài Học

1. Kiến thức Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự


nhiên, thành phần cách khai thác, chế biến và ứng dụngcủa dầu mỏ, khí thiên nhiên. Biết crăckinh là mọt phương pháp
quan trọngđể chế biến dầu mỏ. Nắm được đặc điểm cơ bản của dầu mỏ Việt Nam, vò trí một số mỏ dầu, mỏ khí và tình
hình khai thác dầu khí ở nước ta

2. Kó năng Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy,


nổ, ô nhiễm môi trường khi sử dụng dầu,khí.

B. Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


Ð Chuẩn bò mẫu dầu mỏ, tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm thu được từ chế biến dầu mỏ.

C. Tổ Chức Dạy Học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
2 GV ? Trong thực tế đời
sống và sản xuất người ta sử dụng những gì để chạy
động cơ hoặc làm nhiên liệu.Được lấy từ đâu
GV? Dầu mỏ là gì ta tìm hiểu bài
Hs: TL
DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
Hoạt động 2: Tìm hiểu dầu mỏ
15 GV: Đưa mẫu dầu cho HS
quan sát ? Dầu mỏ có những tính
chất vật lí gì nào. GV: treo tranh H 4.16
? Hãøy chọn câu trả lời đúng nhất cho trạng thái
thiên nhiên của dầu mỏ: a. Dầu mỏ có ở khắp
nơi trên trái đất b. Dầu mỏ ở sâu trong
lòng đất c. Dầu mỏ tập trung
thành những vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo
thành các mỏ dầu, có ba lớp.
d. Cả a, b, c đều đúng. ? Mỏ dầu gồm có

I. DẦU MỎ 1. Tính chất vật lí


Hs: TL ; Hs khác nhận xét Ð Dầu mỏ là chất lỏng sánh,
màu nâu đen, không tan nước và nhẹ hơn nước.

2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ


Hs: thảo luận trả lời ; Hs khác nhận xét
Hs : thảo luận 2 phút trả lời Ð Dầu mỏ tập trung thành những
vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu. Mỏ dầu thường
có 3 lớp:
Hs: TL ; Hs khác nhận xét + Lớp khí ở trên. metan là chính
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự Kó năng Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy,

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×