Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Kó năng Củng cố kó năng viết PTHH của phản ứng Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và

Kó năng Củng cố kó năng viết PTHH của phản ứng Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và

Tải bản đầy đủ - 98trang

Tuần 24- Tiết 47
Bài 38. AXETILEN
Công thức phân tử :C
2
H
2
Phân tử khối: 26 Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.Mục Tiêu Của Bài Học 1. Kiến thức Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật
lí, tính chất hoá học của axetilen. Nắm được khía niệm và đặc điểm của liên kết ba. Củng cố kiến thức chung về
hiđrocacbon: không tan trong nước, dễ cháy tạo ra CO
2
và nước, đồng thời toả nhiệt mạnh. Biết một số ứng dụng quan trọng
của axetilen.

2. Kó năng Củng cố kó năng viết PTHH của phản ứng


cộng, bước đầu biết dự đoán tính chất của các chất dựa vào thành phần và cấu tạo.

3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và


yêu thích học môn hóa học.
B.Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học -Mô hình phân tử axetilen, tranh vẽ các sản phẩm ứng dụng của axetilen.
-Đất đèn nước,dung dòch brom. -Bình cầu, phễu chiết, chậu thủy tinh, ống dẫn khí, bình thu khí.

C.Tổ Chức Dạy Học


TG Hoạt động GV
Hoạt động Hs Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
7 Gv:gọi một Hs làm
bài tập 4
Gv: nhận xét cho điểm
? Etilen có khả năng tham gia các phản ứng
hoá học nào? Viết PTHH minh hoạ.
Gv: nhận xét cho điểm Hs: lên bảng giải
Hs khác nhận xét Số mol C
2
H
4
:
2 ,
4 ,
22 48
, 4
mol =
PTHH C
2
H
4k
+3O
2k  →

t
2CO
2k
+2H
2
O
h
0,2mol 0,6mol a. theå tich oxi : 0,6 x 22.4 = 13,44 9 l
b. Thể tích không khí:
2 ,
67 20
100 .
44 ,
13 l
=
Hs: lên trả lời ,Hs hận xét. + Cháy:
C
2
H
4k
+3O
2k  →

t
2CO
2k
+2H
2
O
h
+ Cộng với dung dòch brom CH
2
=CH
2k
+Br
2dd
Br −
CH
2
− CH
2
ÐBr
dd
+ Trùng hợp n CH
2
=CH
2
, Xt
P t
 →
− CH
2
Ð CH
2
Ð
n
Hoạt động 2: Tìm hiểu C
2
H
2
: Tính chất vật lí
4 Giới thiệu bài
Cho Hs viết CTPT, PTK AXETILEN
CTPT: C
2
H
2
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Gv: treo tranh H4.9 ? Axetilen có những
tính chất vật lí nào
PTK: 26 I. Tính chất vật lí
Hs: TL ; Hs khác nhận xét −
Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí
d=2629
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo phân tử
7 Gv: cho Hs làm bài
tập theo bảng phụ. Hãy đánh dấu x vào
ô là công thức cấu tạo đúng của axetilen.
CTCT H-C

C-H HC

CH C
2
H
2
? Nhìn vào công trhức cấu tạo các em thấy có
gì khác so với metan và etilen
Gv: phát mô hình hướng dẫn Hs lắp ráp,
nhận xét.

II. Cấu tạo phân tử Hs: lên bảng đánh dấu chọn; Hs


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kó năng Củng cố kó năng viết PTHH của phản ứng Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×