Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào nước

Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào nước

Tải bản đầy đủ - 102trang

Gv: cho Hs làm thí nghiệm hướng dẫn vaø cho Hs nêu
cách làm. ? Qua thí nghiệm các em
biết được gì nào? Vì sao có hiện tượng trên.
GV: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.

3. Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào nước


đun nóng, và vào rượu. Hs: làm thí nghiệm theo nhóm thảo
luận 5 phút đại điện trả lời câu hỏi.
Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng
trong hai ống nghiệm.
Nhận xét: Khi đun nóng hoặc thêm
rượu etylic, lòng trắng trứng bò kết tủa. Hiện tượng đó gọi là sự đông tụ.
Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất hoá học
3 GV: hỏi
? Protein có những ứngdụng quan trọng nào.
Gv: nhận xét ghi hoặc chiếu nội dung lên.
IV.ng Dụng Hs: đọc thông tin trả lời
Hs khác nhận xét – Làm thức ăn.
Trong công nghiệp dệt len, tơ tằm,da,
mó nghệ sừng, ngà v.v…
Hoạt động 6:Hướng dẫn làm bài tập chuẩn bò bài sau
9 Làm bài tập 1, 2, 3
GV: hướng dẫn cách làm, ghi hoặc chiếu bài tập lên
bảng. Hs: chia nhóm làm 5 phút đại diện lên
sửa
1. a. C, H, O, N; b. mọi bộ phận cơ thể; thòt, cá, rau, qủa, tóc, móng, sữa, trứng. ; c. thủy phân ; d. đông tụ.
2.Có sự đông tụ của protein. 3. Đốt hai mảnh lụa, nếu mảnh nào khi cháy có mùi khét, đó là mảnh
lụa được dệt từ sợi tơ tằm. Hướng dẫn làm bài tập 4 Hs về nhà làm.
a. Giống nhau : nguyên tố….; khác nhau có thêm mọt nguyên tố ; cấu tạo : giống nhau: có nhóm; khác nhau ở nhóm…
b. Bỏ OH trong –COOH , bỏ H của NH
2
,Nối 2 phần lại.
Xem trước bài 54
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Tuần:33- Tiết:65
Bài 54. POLIME
Ngày soaïn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.Mục Tiêu Của Bài Học
1.Kiến thức Nắm được đònh nghóa, cấu tạo, cách phân loại, tính chất
chung của các polime. Nắm được các khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, và những ứng dụng chủ yếu của của các loại vật liệu này trong thực tế.

2. Kó năng Từ công thức cấu tạo của một số polime viết được công


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự đông tụ Thí nghiệm: hoà tan protein vào nước

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×