Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Nhiên Liệu Là Gì? Hs: quan sát tìm hiểu thông tin và Sử Dụng Nhiên Liệu Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?

Nhiên Liệu Là Gì? Hs: quan sát tìm hiểu thông tin và Sử Dụng Nhiên Liệu Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?

Tải bản đầy đủ - 102trang

Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiên liệu
4 ? Hãy chọn câu trả lời
đúng nhất .Nhiên liệu là: a. Những chất vô cơ và
hữu cơ b. Những chất cháy được,
khi cháy toả nhiệt và phát sáng than, củi, dầu mỏ, cồn
đốt khí than…
Gv: treo bài tập lên c. Than, củi, dầu mỏ,
những chất khác. d. Tất cả đều đúng
GV: ghi hoặc chiếu nội dung lên
I. Nhiên Liệu Là Gì? Hs: quan sát tìm hiểu thông tin và
chọn ; Hs khác nhận xét. Ð Nhiên liệu là những chất cháy được,
khi cháy toả nhiệt và phát sáng than, củi, dầu mỏ, cồn đốt khí than…
− Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng
trong đời sống và sản xuất.
Hoạt động 3:Tìm hiểu phân loại nhiên liệu
16 ? Có những loại nhiên
liệu nào.dựa vào đậu để phân loại.
? Các nhiên liệu sau đây đâu là nhiên liệu rắn:
a. Xăng, dầu hoả, và rượu, than củi.
b. Than mỏ, than gỗ c. Xăng, dầu hoả, và
rượu, than củi, than mỏ, than gỗ
d. Cả a, b, c. ? Kể tên các loại than
? Hãy cho biết quá trình
hình thành các loại than.Hàm lượng cacbon thế nào
Gv:treo tranh hình 4.21 ? Gỗ ứng dụng chính là gì
Gv: treo câu hỏi lên cho
Hs chọn ? Nhiên liệu lỏng gồm có
và được ứng dụng ra sao. a. Xăng, dầu hoả, và một
số rượu. b.Dùng cho các động cơ
đốt trong, một phần nhỏ dùng
II. Nhiên Liệu Được Phân Loại Như Thế Nào?
Hs: TL 1. Nhiên liệu rắn
Hs: chọn ; Hs khác nhận xét
Ð Than mỏ, than gỗ, v.v…
Hs: Trả lời ; Hs khác nhận xét −
Than mỏ gồm: than gầy, than mỡ, than non, than bùn.
Hs: TL ; Hs khác nhận xét Ð Gỗ chủ yếu được sử dụng làm vật
liệu xây dựng và nguyên liệu cho công nghiệp giấy.

2. Nhiên liệu lỏng Hs: chọn ; Hs khác nhận xét


Ð Xăng, dầu hoả, và một số rượu. Ð Dùng cho các động cơ đốt trong,
một phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng.
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
để đun nấu và thắp sáng. c. Xăng, dầu hoả, và
rượu, than củi, than mỏ, than gỗ
d. Cả a và b ? Các em biết như thế nào
về nhiên liệu khí . Gv: nhận xét ghi hoặc
chiếu nội dung lên

3. Nhiên liệu khí Hs: thảo luận đại diện trả lời ; Hs nhận


xét −
Khí thiên nhiên, khí lò cốc, khí lò cao, khí than.Năng suất toả nhiệt cao, dễ
cháy hoàn toàn, ít gây độc hại cho môi trường.Sử dụng trong công nghiệp và đời
sống.
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách sử dụng nhiên liệu
10 ? Điều kiện cần cho sự
cháy là gì ? Để sử dụng nhiên liệu
có hiệu quả chúng ta cần làm gì nào.
GV: nhận xét, ghi hoặc chiếu nội dung lên
III. Sử Dụng Nhiên Liệu Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
Hs: thảo luận 3 phút trả lời −
Phải làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn.
Theo các yêu cầu sau: 1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho
quá trình cháy. 2. Tặng diện tích tiếp xúc của nhiên
liệu với không khí hoặc oxi 3. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy
trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hoạt động 5: Hướng dẫn làm bài, chuẩn bò bài sau
8 Gv: chiếu hoặc ghi bài
tập lên bảng hướng dẫn cho HS làm tại lớp. Bài 1, 2 ,3 ,4
Gv: nhận xét cho điểm Xem trước bài luyện tập
chương 4 chuẩn bò trước
Hs Thảoluận làm 4 phút đại diện lên sửa ; nhóm khác nhận xét.
1.a vì nhiên liệu sẽ cháy hết không tiêu tồn nhiệt làm nóng phần khí oxi dư.
2. Vì dễ tạo ra hỗn hợp khí làm diện tích tiếp của nbhiên liệu khí với không
khí lớn so chất rắn và chất lỏng. 3.a. Tăng diện tiếp xúc than và không
khí. b. Tăng lượng oxi
c. giảm lượng oxi để hạn chế quá trình cháy.
4. b cháy sánghơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn.
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Ngày soạn: 2222009. Ngày dạy: 2322009 Tiết 52
Bài 42 . Luyện Tập Chương 4 HIĐROCACBON- NHIÊN LIỆU
A. Mục Tiêu Của Bài Học 1. Kiến thức Củng cố các kiến thức đã học về hiđro cacbon. Hệ thống mối quan hệ giữa
cấu tạo và tính chất của các hiđrocacbon.
2. Kó năng Củng cố các phương pháp giải bài tập nhận biết, xác đònh công thức hợp chấ
hữu cơ. 3.Th¸i độ:Giáo dục lòng say mª yªu thÝch m«n häc, ý thøc tù gi¸c häc tËp.

II. ChuÈn bÞ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiên Liệu Là Gì? Hs: quan sát tìm hiểu thông tin và Sử Dụng Nhiên Liệu Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×