Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ

Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ

Tải bản đầy đủ - 102trang

Tuần 25 - Tiết 50
Bài 40. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
Ngày soạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Mục Tiêu Của Bài Học

1. Kiến thức Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, thành


phần cách khai thác, chế biến và ứng dụngcủa dầu mỏ, khí thiên nhiên. Biết crăckinh là mọt phương pháp quan trọngđể chế biến dầu
mỏ. Nắm được đặc điểm cơ bản của dầu mỏ Việt Nam, vò trí một số mỏ dầu, mỏ khí và tình hình khai thác dầu khí ở nước ta

2. Kó năng Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy, nổ, ô nhiễm


môi trường khi sử dụng dầu,khí.

B. Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


Ð Chuẩn bò mẫu dầu mỏ, tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm thu được từ chế biến dầu mỏ.

C. Tổ Chức Dạy Học


TG Hoạt động GV
Hoạt động HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài
2 GV ? Trong thực tế đời
sống và sản xuất người ta sử dụng những gì để chạy động cơ
hoặc làm nhiên liệu.Được lấy từ đâu
GV? Dầu mỏ là gì ta tìm hiểu bài
Hs: TL
DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
Hoạt động 2: Tìm hiểu dầu mỏ
15 GV: Đưa mẫu dầu cho HS
quan sát ? Dầu mỏ có những tính
chất vật lí gì nào. GV: treo tranh H 4.16
? Hãøy chọn câu trả lời đúng nhất cho trạng thái thiên nhiên
của dầu mỏ: a. Dầu mỏ có ở khắp nơi
trên trái đất b. Dầu mỏ ở sâu trong lòng
đất c. Dầu mỏ tập trung thành
những vùng lớn, ở sâu trong

I. DẦU MỎ 1. Tính chất vật lí


Hs: TL ; Hs khác nhận xét Ð Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu
đen, không tan nước và nhẹ hơn nước.

2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ


Hs: thảo luận trả lời ; Hs khác nhận xét
Hs : thảo luận 2 phút trả lời Ð Dầu mỏ tập trung thành những
vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu. Mỏ dầu thường có 3 lớp:
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
lòng đất, tạo thành các mỏ dầu, có ba lớp.
d. Cả a, b, c đều đúng. ? Mỏ dầu gồm có những
lớp nào ở vò trí ra sao.
? Người ta khác dầu mỏ bằng cách nào.
GV: ghi hoặc chiếu nội dung lên
GV: treo tranh H 417 Hãy chọn câu đúng nhất :
Chế biến dầu mỏ bằng: a. Chưng cất dầu mỏ
b. Crăc kinh c. Lọc bằng phương pháp
hoá học d. Câu a và b đúng
? Mô tả quá trình chưng cất dầu mỏ
? Các sản phẩm thu được khi chưng cất dầu mỏ và
crăckinh GV: nhận xét chiếu hoặc
ghi nội dung lên. Hs: TL ; Hs khác nhận xét
+ Lớp khí ở trên. metan là chính + Lớp dầu lỏng có hoà tan khí ở giữa,
đó là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđro cacbon và những lượng nhỏ các
hợp chất khác.
+ Dưới đáy là một lớp nước mặn. Hs: tìm hiểu trả lời
Muốn khai thác dầu, người ta khoan
những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng gọi là giếng dầu.
3.Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ Hs: thoả luận trả lời
Hs khác nhận xét Ð Chưng cất dầu mỏ trong tháp chưng
cất ở những khoảng nhiệt độ sôi khác nhau H 4. 17.
+ Sản phẩm khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen…
Ð Crăc kinh bẻ gãy phân tử chế biến dầu nặng Dầu điezen… thành xăng
thành metan, etilen, v.v…
Hoạt động 2: Tìm hiểu khí nhiên
5 Gv: nêu câu hỏi cho Hs
chọn ? Hãy chọn câu đúng nhất
về trạng thái tồn tại của khí thiên nhiên:
a. Có ở mọi nơi trong thiên nhiên.
b. Có trong lòng đất c. Có trong các mỏ khí
trong lòng đất d. Cả a, b, c đều đúng
? Thành phần khí thiên nhiên và cách khai thác như

II. KHÍ THIÊN NHIÊN Hs: thảo luận trả lời ; Hs nhận xét


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×