Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Tải bản đầy đủ - 102trang

kết luận tính chất NaHCO
3
. Gv: nhận xét

c. Kết luận Hoạt động 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua


8 Gv: hướng dẫn Hs chuẩn bò ống
nghiệm, giá thí nghiệm, cách tiến hành nhận biết.
? Cho biết tính tan của 3 muối trên.
? Na
2
CO
3
phản ứng với chất nào sẽ giải phóng khí CO
2
? Vậy chúng ta nhận biết 3 muối trên bằng cách nào.
Gv: cho Hs tiến hành làm thí nghiệm.
Gv: quan sát hướng dẫn cách làm

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua


Hs: đại diện nhóm trả lời Nhóm khác đại diện nhận xét bổ sung.
Hs tiến hành làm thí nghiệm thoe nhóm.
Hoạt động 4: Hướng dẫn viết tường trình và chuẩn bò bài sau, dọn vệ sinh
7 Gv: hướng dẫn Hs viết tường trình theo mẫu, nộp.
Mẫu tường trình Họ và tên Hs: Lớp:
Bài thực hành:
TT Mục đích thí nghiệm Hiện tượng
Giải thích và kết luận
Xem trước bài 34 chương 4
--------------------------------
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH
Ngày soạn: 1112009 Ngày dạy: 12 1 2009 Chương IV. HIĐRO CACBON - NHIÊN LIỆU
Tiết : 43 Bài 34. KHÁI NIỆM VỀ HP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
A. Mục Tiêu Của Bài Học 1. Kiến thức Hs hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Nắm được cách
phân loại các hợp chất hữu cơ.
2. Kó năng Phân biệt các chất hữu cơ thông thường với các chất vô cơ. 3. Thái độ Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận và yêu thích học môn hóa học.

B Chuẩn Bò Đồ Dùng Dạy Học


- Tranh màu về các loại thức ăn, hao quả, đồ dùng quen thuộc hằng ngày. - Hoá chất làm thí nghiệm: Bôngtự nhiên, nến, nước vôi trong.
- Dụng cụ: Cốc thủy tinh, ống nghiệm, đũa thủy tinh.

C. Tổ Chức Dạy Học TG


Hoạt động GV Hoạt động HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài tìm hiểu khái niệm về hợp chất hữu cơ
20 GV: giới thiệu bài
Treo tranh H4.1, cho Hs đọc thông tin .
? Hãy cho biết hợp chất hữu cơ có ở đâu.
GV: Biểu diễn TN H 4.2 ? Nêu hiện tượng và giải thích
hiện tượng quan sát được cho kết luận về chất hữu cơ.
? Hợp chất hữu cơ là gì Gv: Treo bảng phụ và phát
phiếu học tập cho Hs điền vào chỗ dấu hỏi theo bảng sau.
Hợp chất hữu cơ
? ?
Phân tử chỉ có 2 Ntử C, H
Ngoài C,H còn có thêm
nguyên tố khác : O,
N,Cl..
I Khái niệm về hợp chất hữu cơ 1.Hợp chất hữu cơ có ở đâu?
Hs: TL ; Hs khác nhận xét
− Có trong cơ thể sinh vật, trong lương thực
thực phẩm, các loại đồ dùng, trong cơ thể chúng ta.
2. Hợp chất hữu cơ là gì ? Hs: quan sát trả lời ; Hs khác nhận xét bổ
sung. −
Hiện tượng nước vôi trong bò đục. −
Nhận xét: Do bông cháy sinh ra CO
2
. Chất hữu cơ cháy sinh ra CO
2
. Hs: TL ; Hs khác nhận xét bổ sung
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon chỉ có CO, CO
2
, H
2
CO
3
, muối cacbonat của kim loại không phải hợp chất hữu cơ.
3.Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?
Hs: thảo luận theo nhóm làm 5 phút đại diện lên điền vào; Hs nhóm khác nhận xét bổ sung.
− Có 2 loại chính:+ Hiđro cacbon: phân tử
chỉ có 2 nguyên tố C, H Thí dụ: CH
4
, C
2
H
2
, C
6
H
6
… + Dẫn xuất của hiđro cacbon: Ngoài C, H,
Hoá Học 9 GV: ĐẶNG NGỌC THÀNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×