Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB:


- Ôn phối hợp: + §øng tay ra tríc.
+ §øng tay dang ngang. + §øng tay lên cao chếch chữ V
TTCB, 4 1 2 3
+ Đứng đa chân trái ra trớc, tay chống hông.
+ Đứng đa chân phải ra trớc, tay chống hông.
23

15
2 x 4 5 lần
- CS điều khiển, GV quan s¸t, sưa sai.
 N1: Tay ra tríc. N2: Tay dang
ngang. N3: Tay chÕch ch÷ V - HS thực hiện theo đúng yêu cầu
N1: Chân trái ra trớc, tay chống hông.
N3: Chân phải ra trớc, tay chống hông.
N2 4: Về TTCB
2. Ôn trò chơi Chạy tiÕp søc : “
“ - Khi cã lÖnh em sè 1 chạy
nhanh vòng qua bóng về chạm tay bạn.
- Bạn số 2 chạy nh bạn số 1, lần lợt đến hết.
8
- GV phổ biến trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật.III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đi thờng theo nhịp và hát. 2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thèng
bµi: 3. Bµi vỊ nhµ:
- Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Phòng giáo dục quận hoàng mai Trêng tiĨu häc gi¸p b¸t
Gi¸o ¸n sè 15
ThĨ dơc RLTTCB Trò chơi
Ngày thực hiện: .
I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh
thực hiện đợc động tác ở mức độ chính xác hơn giờ trớc. - Tiếp tục làm quen với trò chơi Chạy tiếp sức . Yêu cầu tham gia đợc vào
trò chơi. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng làm mốc, kẻ sân.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
7

2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Chạy nhẹ trên địa hình tự
nhiên, đi hít thở sâu. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại 5
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng yêu cầu.

II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×