Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 12
Thể dục RLTTCB Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
đợc động tác chính xác hơn giờ học trớc. - Học động tác đứng đa một chân ra sau, tay đa cao thẳng hớng. Yêu cầu
biết thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi Chuyển bóng tiếp sức . Yêu cầu tham gia đợc vào trò chơi ở
mức bắt đầu có sự chủ động. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
7
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiƯn. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.
 
2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Ôn phối hợp.
5

2 x 8 - GV điều khiển cả lớp thực hiện.
N1: Tay ra tríc.
N3: Tay ra ngang. N5: Tay chÕch ch÷ V
N7: Tay lªn cao. N2 – 4 – 6 – 8: VỊ TTCB

II. Phần cơ bản:


1. RLTTCB: - Đứng kiễng gót Tay chống
hông. - Đứng đa một chân ra trớc
Tay chống hông. - Đứng đa một chân ra sau
Tay lªn cao.
TTCB ,2, 4 1 3
23

15

2 x 4 2 lÇn
2 x 4 2 lÇn
2 x 4 5 lần
- Sau mỗi lần thực hiện GV nhận xét, sửa động tác sai.
- GV thị phạm giải thích động tác. - HS thực hiện theo đúng yêu cầu
N1: Chân trái ra sau, tay lên cao. N3: Chân phải ra sau, tay lên cao.
N2 4: Về TTCB
2. Ôn trò chơi Chuyển bóng
tiếp sức :
- Mỗi hàng cách nhau 1 dang tay.
- Mỗi hàng các em đứng cách nhau 1 cánh tay.
- Tổ trởng đứng trên đầu thực hiện theo hớng dẫn.
8
- GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật, có th-
ởng phạt.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đi thờng hít thở sâu. - Trò chơi Làm theo hiệu lệnh
2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
- Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 13
Thể dục RLTTCB Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
đợc động tác tơng đối chính xác. - Học động tác đứng đa một chân ra ngang, tay chống hông. Yêu cầu biết
thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi Chuyển bóng tiếp sức . Yêu cầu tham gia đợc vào trò chơi ở
mức tơng đối chủ động. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
7
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Ôn đứng nghiêm nghỉ, quay
phải trái. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại 5

2 x 8 - GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×